główna strona Targów CSR

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca (już od ponad 22 lat) i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.

Od 2006r. Forum jest organizatorem największej imprezy branżowej Targi „CSR”

Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

FOB współpracuje z administracją państwową (m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów, Rzecznik Praw Obywatelskich) jak i organizacjami międzynarodowymi (m.in.The Global Compact, CSR Europe, SDSN Member).

W ramach swojej działalności Forum prowadzi poniższe inicjatywy :

Na naszym stoisku zachęcamy do rozmowy z pracownikami Forum, szerzej opowiedzą o wszystkich programach, zainspirują wiedzą z zakresu CSR, pomogą w kontakcie z ekspertami.

Zapraszamy na stoisko Forum Odpowiedzialnego Biznesu