główna strona Targów CSR

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Kupuje Społecznie to platforma odpowiedzialnych społecznie dostawców na Dolnym Śląsku, a my jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (samorządowa jednostka organizacyjna) mamy zaszczyt ją prowadzić. Na stronie www.kupujespolecznie.pl znajdują się oferty dolnośląskich podmiotów ekonomii społecznej (społecznych dostawców). Jeśli chcesz zamówić ich produkty lub usługi możesz skontaktować się bezpośrednio z wybranym dostawcą społecznym. Nasz katalog nie przewiduje transakcji płatniczych. Zachęcamy Cię do włączenia społecznych dostawców w krąg swoich kontrahentów i pokazujemy jak to zrobić. Naszym zadaniem jest rozwijanie dolnośląskiej ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne (inaczej gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna). Podmioty Ekonomii Społecznej realizują głównie cele społeczne, nie maksymalizują zysku i nie zwiększają dochodu właścicieli lecz reinwestują w misję społeczną m.in. przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych itp. za pomocą różnorodnych działań edukacyjno – zawodowych, terapeutycznych. Podmioty te prowadzą swoje komercyjne usługi, najczęściej w obszarach:

  • edukacja/warsztaty/szkolenia
  • organizacja imprez/turystyka
  • reklama/poligrafia/gadżety/grafika
  • remonty/sprzątanie/ogrodnictwo
  • gastronomia

www.kupujespolecznie.pl

Działania planowane na stoisku

Pokażemy Wam produkty wytworzone w najbardziej odpowiedzialny społecznie sposób. Nasi dostawcy produkują swój asortyment z misją, kierując się dobrem ludzi i środowiska. Zapraszamy na nasze stoisko, na którym będzie można przyjrzeć się ich różnorodnej ofercie i przekonać o wysokiej jakości produktów. Opowiemy Wam też ich historię. Wybierając społecznych dostawców wpływasz realnie na:

  • wspieranie polskich produktów i usług
  • tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością
  • aktywną politykę społeczną – pracownicy zatrudniani w tych organizacjach nie muszą już korzystać z pomocy społecznej
  • rozwój organizacji/dostawców społecznych, które w jeszcze większym zakresie mogą realizować działania na rzecz swojej społeczności lokalnej
  • zakup odpowiedzialny społecznie, czyli realizację CSR w firmie

A jeśli interesujesz się wielosektorowymi projektami, opartymi na wolontariacie kompetencyjnym opowiemy Ci o naszej Akademii BIZnES Class – inicjatywie, która połączyła 3 sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy. Jako Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej realizujemy go wspólnie z UBS, Objectivity, PwC Polska, SoftServe, Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Fundacją Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt opiera się na dzieleniu wiedzą i doświadczeniem ze społecznymi dostawcami, wzmacnia ich przedsiębiorczość i innowacyjność. Celem Akademii jest ulepszanie i wdrażanie produktów przez społecznych dostawców, którzy korzystają z indywidualnego doradztwa przedstawicieli biznesu (pracownicy UBS, PwC, Objectivity) oraz brandingu, tworzonego przez młodych artystów, studentów ASP, a także szkoleń z marketingu i zarządzania. Wszystko po to, aby dopracować produkt i przygotować go do sprzedaży. Społeczni dostawcy, którzy są najbardziej zaangażowani dostają granty od naszych partnerów biznesowych w wysokości 5 tys. zł i grant na stworzenie strony www przez firmę SoftServe.

Zorganizowaliśmy już 3 edycje, w które włączyło się: łącznie 24 społecznych dostawców oraz ok. 64 pracowników biznesu i 24 studentów ASP. Zyski z komercjalizacji tych produktów/usług posłużyły im w rozwoju oferty dla swoich podopiecznych (m.in. osób z niepełnosprawnością, po kryzysie psychicznym lub po kryzysie bezdomności).

Nasz projekt został wyróżniony zdobywając III miejsce w konkursie Emerging Europe Awards w kategorii Equality-Friendly Initiative of the Year w Londynie oraz został nominowany do nagrody gospodarczej – Dolnośląski Gryf w roku 2021.