główna strona Targów CSR

DB Cargo Polska S.A.

DB Cargo Polska S.A. to jeden z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce.  Świadczy usługi logistyczno-transportowe na terenie kraju, a we współpracy z partnerami  międzynarodowej sieci DB Cargo również w Europie i Azji. Należy do Deutsche Bahn – jednego z  największych na świecie koncernów logistycznych.

DB Cargo Polska wraz z trzema innymi spółkami tworzy Grupę DB Cargo Polska. Każda z nich  posiada różny profil działalności i usług: DB Cargo Spedkol – specjalizuje się w spedycji, obsłudze  terminali oraz pociągów liniowych, Infra SILESIA – zapewnia realizację inwestycji, modernizację i  remonty infrastruktury kolejowej, a także udostępnia zarządzane przez siebie linie i bocznice kolejowe,  oraz DB Port Szczecin – umożliwia przeładunek i składowanie towarów w zachodnim rejonie Bałtyku.  Ponadto, Grupa współpracuje ściśle z czeską spółką DB Cargo Czechia, która realizuje towarowe  przewozy kolejowe do Niemiec, Polski, Słowacji i Austrii.

Troska o otoczenie

Od początku swojej działalności, DB Cargo Polska za jeden z nadrzędnych celów obrała tworzenie i  koordynowanie projektów społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka regularnie mierzy swój wpływ  na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowisko. Podczas 9. Targów CSR zaprezentuje wyniki  raportu zrównoważonego rozwoju oraz podzieli się doświadczeniami w przygotowywaniu takiego  materiału.

Równe szanse dla wszystkich

DB Cargo Polska jako pierwsza firma kolejowa w Polsce podpisała Kartę Różnorodności. W trakcie 9.  Targów CSR przedstawi działania realizowane w organizacji w zakresie Diversity IN Check.

Wolontariat pracowniczy

Kluczowe miejsce w zrównoważonym rozwoju DB Cargo Polska zajmuje budowanie kapitału  społecznego, a wraz z nim programy wolontariatu pracowniczego „Kolej na pomaganie”: „Dobry  pomysł”, „Wolontariat na przyczepkę”, a także akcja „Zamień komórkę na planszówkę”. Pracownicy,  którzy decydują się na pomoc potrzebującym, mogą liczyć na wsparcie ze strony firmy – zarówno  finansowe, jak i organizacyjne czy promocyjne.

Praca w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa

Co roku DB Cargo Polska wprowadza nowe inicjatywy, mające na celu podnoszenie poziomu  bezpieczeństwa pracy. Należą do nich m.in. „Lekcje ze zdarzeń” (analiza bieżących doświadczeń z  wypadków), „Minutka dla bezpieczeństwa”, poprawa systemu kontroli BHP, przeglądy warunków  pracy, zakup odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i środków czystości.

Pionier ekologii

DB Cargo Polska podejmuje szerokie spektrum działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego.  Do najważniejszych należą: ograniczenie emisji spalin oraz gazów cieplarnianych, redukcja  zapotrzebowania na energię w budynkach, redukcja drgań i hałasu oraz recykling odpadów.

Dzięki zmianie struktury przewozowej, DB Cargo Polska corocznie ogranicza emisję do atmosfery  prawie 150 tysięcy ton CO2. Około 85% pracy przewozowej jest wykonywana lokomotywami  elektrycznymi, o zerowej bezpośredniej emisyjności i wysokim bezpieczeństwie. Do stycznia 2023 r.  DB Cargo Polska zamierza realizować przewozy kolejowe zasilane energią trakcyjną pochodzącą  wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Więcej informacji na temat DB Cargo Polska oraz prowadzonych działań w zakresie społecznej  odpowiedzialności biznesu można przeczytać na stronie www: www.pl.dbcargo.com