główna strona Targów CSR

Program 9. Targów CSR

Udział we wszystkich częściach i aktywnościach podczas 9. Targów CSR (w tym panele dyskusyjne, debaty, wykłady) jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Część konferencyjna

Tutaj możesz się zapoznać ze szczegółowym programem części konferencyjnej 9. Targów CSR. Część konferencyjna będzie trwać w godz. 10:00-17:00.

Część wystawiennicza

Zobacz wystawców 9. Targów CSR.  Część wystawiennicza będzie dostępna w godz. 9:00-17:00.

Strefa Różnorodności

Strefa Różnorodności to specjalne miejsce w części wystawienniczej 9. Targów CSR, którego ideą jest promowanie dobrych praktyk z obszaru różnorodności i inkluzji. W programie Strefy Różnorodności znajdą się m.in.:

 • Żywa Biblioteka – możliwość rozmowy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub spotykającymi się na co dzień z dyskryminacją
 • Oferty pracy partnerów i sygnatariuszy Karty Różnorodności
 • Prezentacja dobrych praktyk w obszarze diversity & inclusion
 • Hyde Park – nagrania rozmów o różnorodności
 • Quiz o różnorodności

Strefa Ukraińska

Wspólnie z organizacją CSR Ukraine chcemy pokazać projekty wspierające Ukraińców i Ukrainki w obliczu wojny. Zaprezentowane zostaną programy i projekty CSR Ukraine, działania z obszaru CSR prowadzone przez ukraińskie podmioty biznesowe, ich zaangażowanie we wsparcie mieszkańców Ukrainy w czasie wojny. Chcemy podkreślić znaczenie współpracy polsko-ukraińskiej i zjednoczenia się przeciwko rosyjskiej agresji.

Scena „S”

Scena „S” dedykowana jest kwestiom społecznym (social z ESG) podejmowanym przez biznes. Sytuacja w Ukrainie przypomniała nam, jak istotna i jednocześnie trudna jest ta problematyka oraz z jak wieloma wyzwaniami wiąże się odpowiedzialne zarządzanie tym obszarem. Poprzez osobną scenę chcemy docenić wysiłki organizacji na rzecz sprawiedliwszego, bardziej włączającego świata.

W programie m.in.:

 • Fundacja Powszechnego Czytania: #KsiążkaChroni (#BooksGiveRefuge)
 • Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA: SPOKO – Społeczny Kosz
 • CSR Consulting: Wiedza o Celach Zrównoważonego Rozwoju jako narzędzie do przyspieszenia realizacji Agendy 2030
 • REKOPOL: Edukacja ekologiczna konsumenta – dlaczego warto ją prowadzić? Projekty z zakresu segregacji odpadów
 • Fundacja Zaczytani.org: Jak zarabiać, aby reinwestować w działania społeczne?
 • Biedronka: Wsparcie dla Ukrainy
 • Fundacja CSR Res Severa: Najlepsi ambasadorowie dobrych praktyk, Humor i niestandardowe rozwiązania w promowaniu zrównoważonego rozwoju
 • Donateo: Mikrodonacje Donateo jako omnichannel na rzecz dobroczynności i gotowe narzędzia CSR
 • CSR Info: Rola edukacji pracowników w rozwoju i wdrażaniu praktyk ESG w spółkach
 • Lyreco: Zrównoważone Produkty – to produkty dla Planety, Ludzi i Społeczności
 • Nieagencja: Nie trzeba być dużą korpo, by być odpowiedzialnym
 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: Działania na rzecz osób LGBT+, kobiet, rodziców małych dzieci, osób o pochodzeniu innym niż polskie – czy to dyskryminacja większości i niesprawiedliwe przywileje?
 • Fundacja Pro NGO: Wolontariat pracowniczy w kontekście pracy hybrydowej
 • PROJEKTOR: Biznes i NGO – współpraca win-win-win
 • MSC: W jakiej kondycji są zasoby morskie i dlaczego świadomość konsumencka ma tu znaczenie?

Strefa dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci do strefy funkcjonującej w godz. 9:00-17:00. Opiekunem strefy jest Fundacja Zaczytani.org specjalizująca się w promocji czytelnictwa i edukacji społecznej. Specjalnie przeszkoleni wolontariusze przeprowadzą trzy bezpłatne zajęcia z bajkoterapii dla dzieci w wieku 4-10 lat w godz. 10:00, 11:30 i 13:00. Bajkoterapia to czytanie książek, omawianie ich oraz wspólna zabawa z dziećmi. W Strefie dla dzieci znajdzie się też Zaczytana Biblioteka, z której będzie można korzystać na miejscu. Zachęcamy też do przynoszenia i oddawania własnych książek, które Fundacja Zaczytani.org przekaże placówkom pomocowym!

Spotkanie zamknięte przeznaczone dla członków i członkiń rad nadzorczych oraz zarządów firm

Rola rad nadzorczych w strategiach klimatycznych firm

Podczas spotkania będą omawiane m.in. takie obszary jak poziom dojrzałości climate governance w firmach w Polsce czy strategie klimatyczne firm. Swoje przemówienia wygłoszą też goście specjalni:

 • Filip Springer – fotograf, reportażysta, pisarz, współzałożyciel Szkoły Ekopoetyki
 • Karina Litvack – przewodnicząca rady Climate Governance Initiative