główna strona Targów CSR

Goście 9. Targów CSR

Karolina Błońska

Starsza menedżerka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w sieci Biedronka. Członkini Sustainability Committee Biedronki, szefowa jednego z największych sztabów WOŚP w Polsce obejmującego wszystkie sklepy sieci. Posiada kilkanaście lat doświadczenia w tworzeniu strategii oraz zarządzaniu projektami CSR, zrównoważonego rozwoju i D&I oraz ich komunikacji, a także doświadczenie we wprowadzaniu ruchu B Corp do Polski. Wcześniej przez lata związana z firmą doradczą Better, gdzie była szefową badań i redaktorką naczelną magazynu „CR Navigator”, jeszcze wcześniej z magazynem „Brief”, którego była redaktor prowadzącą. Za swoje artykuły o tematyce CSR dwukrotnie nagrodzona w konkursie „Pióro Odpowiedzialności”.

Wystąpienie:

 • 15:15 – 15:55 Dyskusja: Po pierwsze człowiek. Zarządzanie różnorodnością w obliczu zmiany

dr hab. Adam Bodnar

Profesor SWPS, prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji. W latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 członek Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w szczególności z zakresu praw człowieka. Jego praca doktorska „Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej” uzyskała wyróżnienie w konkursie „Przeglądu Sejmowego”. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego rozprawa habilitacyjna została opublikowana w książce „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny” (Wolters Kluwer).

Uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018 r.). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku laureat nagrody specjalnej Korony Równości, przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady z zakresu praw człowieka, a także zajęcia na temat realizacji standardów konstytucyjnych i analizy aktualnych problemów w prawie polskim.

Wystąpienie:

 • 14:30 – 14:50 Wykład: Odpowiedzialność i sprawczość biznesu i obywateli w realiach konfliktów

Piotr Borawski

Zastępca Prezydenta Gdańska ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu. Polityk, radny, działacz społeczny związany m.in. z gospodarką morską i partycypacją obywatelską. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył również studia MBA (Master of Business Administration) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo ostatnie 10 lat związany był z Naftoportem i gospodarką morską. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej oraz Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Radny Miasta Gdańska VI, VII i VIII kadencji.
W radzie miasta pracował w komisjach polityki gospodarczej i morskiej, a w latach 2014-2018 przewodniczył komisji strategii i budżetu. Był jednym z inicjatorów budżetu obywatelskiego w Gdańsku, a także gdańskiego programu wsparcia prokreacji. Od 2017 roku do końca kadencji był szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej, a w obecnej kadencji liderem Koalicji Obywatelskiej.
Od 15 stycznia 2019 roku pełni funkcję zastępcy prezydenta do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Zajmuje się polityką gospodarczą Miasta, współpracą z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym, współpracą gospodarczą z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi, rozbudową i usprawnieniem systemu komunikacyjnego, kształtowaniem polityki w zakresie transportu publicznego. Nadzoruje jednostki zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem w mieście.
W zakresie działania ma również prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i kształtowania polityki proekologicznej Miasta. Piotrowi Borawskiemu bliskie są tematy związane ze Smart City, Smart Metropolia

Wystąpienie:

 • 13:55 – 14:25 Debata: Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero

Prof. Halina Brdulak

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH. Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC Network Poland. Członkini Rady UN Global Compact Network Poland(UN GCNP Board) na kadencję 2021-2024, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka UNGC, GS1 i Polskiego Instytutu Transportu w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

Prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. a w latach 2009-2012 jego przewodniczący. W PE zasiada w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca m.in. Dyrektywy Gazowej czy Raportu o dostawach gazu do UE. W 2016 roku Euractiv uznał go za jedną z trzech najbardziej wpływowych osób europejskiej polityki energetycznej. Zwycięzca rankingów dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszego polskiego europosła w 2008 i 2018 roku. W latach 1997-2001 Premier RP; jego Rząd przeprowadził reformy: górnictwa, administracji, oświaty, zdrowia i emerytalną oraz rozpoczął negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Wprowadzenie do dyskusji: Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

Małgorzata Chrzanowska-Rokacz

Ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem w Grupie LPP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru CSR i ESG. Koordynatorka prac nad przygotowaniem Polityki Praw Człowieka oraz Polityki Różnorodności polskiego producenta odzieży. Odpowiedzialna za zarządzanie systemem etycznym Grupy LPP oraz implementację procedur związanych z wypełnieniem wytycznych dyrektywy UE w sprawie ochrony sygnalistów. Inicjatorka współpracy z podmiotami ekonomii społecznej oraz projektów z obszaru wolontariatu pracowniczego.

Wystąpienie:

 • 15:15 – 15:55 Dyskusja: Po pierwsze człowiek. Zarządzanie różnorodnością w obliczu zmiany

Marta Górska

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się zarządzaniem projektami i organizacją wydarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. Koordynuje przygotowania do 8. Targów CSR.

Dołączyła do zespołu FOB w marcu 2015 wspierając Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kierowała realizacją programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu oraz pierwszego w Polsce hackathonu dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju – #SustainHack.
Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w Orange Polska w Dziale Rekrutacji i Rozwoju. W latach 2011 – 2012 była Ambasadorką CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie działała w wielu organizacjach studenckich oraz Kołach Naukowych. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyła również w działaniach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Wystąpienie:

 • 10:15 – 10:30 Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre Praktyki 2021 – Premiera Raportu

Prof. Aleksandra Kuzior

Profesor Politechniki Śląskiej, doktor habilitowany nauk humanistycznych, doctor honoris causa, trener, edukator szkoleń, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. Kierownik badań kierunkowych Katedry Stosowanych Nauk Społecznych; ekspert Politechniki Śląskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju, etyki stosowanej i Technology Assessment; członek zespołu ekspertów wspomagających przygotowanie wniosku o utworzenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii; koordynator zespołu ds. programowania i monitorowania zrównoważonego rozwoju regionu, działającego przy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych; członek zespołu badawczego projektu „Industry 4.0 in Central, South and Eastern Europe. The Perspective of Technology and Vision Assessment“ realizowanego przez EA European Academy of Technology and Innovation Assessment, Bad Neuenahr-Ahrweiler. Kierownik 8 zakończonych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie kierownik projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” finansowanego z PARP oraz „Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim” finansowanego z NAWA. W RIG Katowice pełni funkcję przewodniczącej komisji ds. społecznej odpowiedzialności biznesu i komunikacji społecznej. Jest prezesem Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju oraz wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii. Autorka ponad 210 publikacji naukowych. Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji, w Niemczech, na Ukrainie, w Hiszpanii, w USA, w Wielkiej Brytanii. Laureatka wielu nagród Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015), jest laureatką Śląskiej Nagrody Naukowej (2017), nagrody specjalnej „Czarny Diament” przyznawanej przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego (2018) oraz Nagrody „Zabrzańska Atena” przyznawanej przez Prezydent M. Zabrze, Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju (2020). W 2021 roku otrzymała Nagrodę I stopnia Ministra Edukacji i Nauki. Pełni funkcję eksperta i wiceprzewodniczącej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych przy PARP, jest członkiem (akademikiem) Akademii Budownictwa Ukrainy. Naukowo zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju, sztucznej inteligencji i technologii kognitywnych oraz etyką biznesu i etyką stosowaną.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

dr Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent Zabrza od 2006 roku. Bezpartyjna, wybrana Prezydentem Miasta na cztery kolejne kadencje z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. W 2015 roku została wybrana na stanowisko przewodniczącego Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przyczyniła się do utworzenia pierwszego w kraju związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. Z wyksztalcenia matematyczka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na Politechnice Śląskiej ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oraz informatyki. Stopień doktora politologii uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Dzięki skutecznemu zarządzaniu Zabrze jest obecnie miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób. Stawiane jest jako przykład wykorzystywania obiektów poprzemysłowych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Obok medycyny i efektywnego pozyskiwania inwestycji Zabrze znane także dzięki wydarzeniom kulturalnym i edukacyjnym, działalności akademickiej, a także aktywności sportowej z legendarnym klubem piłkarskim „Górnik Zabrze” na czele. Wcześniej m.in. zainicjowała utworzenie pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej – Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu. Autorka prac z zakresu: zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną jednostki samorządu terytorialnego oraz zastosowania rozwiązań informatycznych w procesie komunikacji społecznej jednostki samorządu terytorialnego.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

Miłosz Marchlewicz

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu kieruje zespołem komunikacji i promocji. Odpowiada za planowanie i realizację strategii komunikacji FOB, obejmującej m.in. media relations i rozwój mediów własnych organizacji.

Wspiera realizację projektów badawczych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prowadzi zajęcia o CSR, ESG i zrównoważonym rozwoju na uczelniach wyższych.

Dołączył do zespołu Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2017 r., rozpoczynając swoją pracę od prowadzenia i komunikacji programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Następnie zajmował się m.in. bieżącą aktualizacją portalu Odpowiedzialnybiznes.pl, obsługą mediów społecznościowych FOB oraz prowadzeniem działań komunikacyjno-promocyjnych inicjatyw FOB realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Wystąpienie:

 • 16:30 – 16:45 Ogłoszenie wyników konkursu Pióro Odpowiedzialności

Katarzyna Marciniak

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła również studia na Wydziale Logistyki Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen. Z koleją związana jest od początku swojej zawodowej kariery. W latach 1995 – 2007 pełniła funkcje menedżerskie w spółkach Cargosped oraz PKP Cargo. Wchodziła również w skład rady nadzorczej Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych. W roku 2002 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od roku 2007 związana jest z koncernem Deutsche Bahn. Kierowała przedstawicielstwem Deutsche Bahn w Polsce, a następnie po sfinalizowaniu procesu akwizycji grupy PCC Rail, zarządzała sprzedażą na rynku automotive oraz intermodal, jak też obszarem komunikacji, rozwoju i strategii w DB Cargo Polska. Od kwietnia 2021 roku odpowiedzialna była również za transformację cyfrową w grupie DB Cargo Polska. Aktywnie działa w ramach organizacji branżowych, będąc ekspertem ds. transportu kolejowego w Business Center Club, od lat kieruje również pracami Komisji Logistyki w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo Handlowej. Od 1 stycznia 2022 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych dla DB Cargo Polska oraz spółek zależnych.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

Arkadiusz Mierzwa

W Jeronimo Martins Polska pracuje od 2017 r., obecnie jako dyrektor ds. komunikacji odpowiada za kształtowanie pozytywnego wizerunku sieci Biedronka, relacje z mediami, sponsoring oraz działania zrównoważonego rozwoju i CSR. Wcześniej prowadzący i ekspert programu „Firmowe ewolucje”, emitowanego na antenie TVP1, a także wieloletni reporter TVN24 i TVN CNBC Biznes. W latach 2013-2016 dyrektor ds. komunikacji CANAL+ w Polsce, a wcześniej w latach 2008-2013 rzecznik prasowy oraz dyrektor biura relacji z mediami i komunikacji zarządu Banku Pekao SA. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, American Studies Center oraz Advanced Management Programme IESE Business School w Barcelonie.

Wystąpienie:

 • 16:05 – 16:25 Rozmowa: Biedronka dla dobra wspólnego

Michał Mikołajczyk

Prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Od 2004 roku zawodowo związany z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Autor wielu projektów i akcji promujących segregację odpadów i świadome zakupy np. ogólnopolskiej kampanii „Dzień bez Śmiecenia”. Organizator przedsięwzięć z zakresu „zielonego CSR-u” prowadzonych wspólnie przez przedsiębiorców, samorząd, firmy gospodarki odpadami, organizacje pozarządowe. Uczestnik prac nad Circural Economy Package prowadzonych przez BusinessEurope w Brukseli oraz nad koncepcją gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Prelegent i panelista licznych konferencji i seminariów dotyczących m.in. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i Agendy ONZ 2030. W Polskim Czerwonym Krzyżu obecnie pełni dwie społeczne funkcje Prezesa PCK na Mazowszu oraz Członka Zarządu Głównego PCK koordynującego zagadnienia relacji zewnętrznych z biznesem.

Wystąpienie:

 • 15:15 – 15:55 Dyskusja: Po pierwsze człowiek. Zarządzanie różnorodnością w obliczu zmiany

Adam Nowak

Student pierwszego roku Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktywista Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Prywatnie interesuje się sportem, transportem kolejowym oraz polityką.

Wystąpienie:

 • 12:50 – 13:05 Rozmowa: Troska o klimat

dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego.

Koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, mentor, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz pozytywnego wpływu, gospodarki obiegu zamkniętego, neutralności klimatycznej biznesu, przygotowywania i wdrażania programów etyki, odpowiedzialności biznesu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Juror w konkursach branżowych, m.in. Verba Veritatis, Dobroczyńca Roku, Dyrektor Marketingu Roku, Responsible Business Awards, Stena Circular Economy Award. Koordynator programu „Climate Leadership powered by UN Environment” realizowanego w ramach UNEP/GRID Warszawa. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, „Transition Redesigned”, „Biznes, etyka, odpowiedzialność”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, “Innowacje w miejscu pracy”, „Sustainable Business Models”, “Responsible Business in Uncertain Times and for a Sustainable Future”, “Corporate Social Responsibility in Poland”, “Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania”.

Wystąpienie:

 • 12:50 – 13:05 Rozmowa: Troska o klimat

Dominika Sadowska

Ekspertka ds. prawa i polityki antydyskryminacyjnej oraz zarządzania różnorodnością i budowania kultury włączenia. Od kilkunastu lat współpracuje z największymi organizacjami biznesowymi w kraju projektując strategie i rozwiązania związane z DE&I, w tym procesy dotyczące wartości i kultury organizacyjnej, przeciwdziałania i reagowania na zachowania negatywne, a także podnoszenia wiedzy i rozwoju świadomości w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w organizacji. Divercity+

Wystąpienie:

 • 15:15 – 15:55 Dyskusja: Po pierwsze człowiek. Zarządzanie różnorodnością w obliczu zmiany

Marek Staszek

Z wykształcenia ekonomista i inżynier transportu. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku kariery związany z rynkiem kolejowych przewozów towarowych. Pracę zawodową rozpoczynał w 1994 roku w PTKiGK S.A. w Rybniku, gdzie odpowiadał między innymi za zarządzanie transportem kolejowym na bocznicach oraz zarządzanie taborem. Następnie skierował swoja karierę w stronę finansów, obejmując stanowisko dyrektora controllingu. W 2006 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego a rok później Prezesa Zarządu PTKiGK S.A. w Rybniku. Dwa lata później, po przekształceniach własnościowych spółki objął funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse w PCC Rail S.A., a następnie w DB Schenker Rail Polska. W lipcu 2014 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Schenker Rail Polska, po zmianie nazwy w kwietniu 2016 roku DB Cargo Polska, jednego z największych operatorów logistyki kolejowej w kraju. W lutym 2019 roku, powołany został do Zarządu spółki DB Cargo AG w Niemczech, gdzie objął stanowisko Członek Zarządu ds. Produkcji. Pod jego zarządem spółka DB Cargo uzyskała lepszą punktualność w przewozach kolejowych oraz wdrożyła działania stabilizujące procesy produkcyjne. Z dniem 1 maja 2020 roku ponownie objął stanowisko Prezesa Zarządu DB Cargo Polska. Obecnie odpowiedzialny za biznesy grupy DB Cargo w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji.

Wystąpienie:

 • 10:30 – 11:25 Zrównoważony rozwój a odpowiedzialny biznes

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności  i współpracę z Platformą Diversity Charters  przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+,Business AwardsGwiazdy Dobroczynności,  Pióro odpowiedzialnościLudzie którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji.

Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Wystąpienie:

 • 10:00 – 10:15 Otwarcie 9. Targów CSR i przyjęcie nowych firm do Programu Partnerstwa FOB
 • 14:55 – 15:15 Diversity IN Check – ogłoszenie listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji
 • 16:45 – 17:00 9. Targi CSR – refleksje, wnioski, podsumowanie

Katarzyny Szwarc

Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów. Absolwentka Instytutu Spraw Publicznych London School of Economics, Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu “Rethinking Capitalism” pod kierunkiem prof. Mariany Mazzucato na University College London. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w instytucjach rynku finansowego. Karierę zawodową rozpoczęła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2013-2015 zarządzała Biurem Polityki Regulacyjnej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). W latach 2015-2020 menedżerka polityki publicznej i relacji rządowych w Intercontinental Exchange: New York Stock Exchange w Londynie i Brukseli. Następnie współpracowała z LSE Grantham Research Institute w obszarze finansowania sprawiedliwej transformacji oraz Fundacją Instrat jako liderka programu Zrównoważone Finanse. Zasiadała w wielu grupach roboczych i doradczych m.in. przy ESMA (European Securities and Markets Authority).

Wystąpienie:

 • 13:55 – 14:25 Dyskusja: Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero

Maciej Tarnawski

Dyrektor Zarządzający, Santander Bank Polska S.A. Jest odpowiedzialny za finansowanie strukturalne w Santander Bank Polska S.A., które obejmuje kredyty konsorcjalne, finansowanie typu project finance, LBO, doradztwo dłużne, obligacje oraz sekurytyzację. W ostatnim czasie, szczególnie istotnym obszarem działalności departamentu kierowanego przez Macieja jest finansowanie OZE oraz obszar ESG, w ramach którego Santander prowadził szereg emisji zielonych obligacji oraz finansować związanych z ESG.
Przed dołączeniem do Santander Bank Polska, Maciej Tarnawski pracował w Polsce oraz zagranicą dla takich instytucji finansowych jak ABN AMRO, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank BPH oraz Bank Pekao.

Wystąpienie:

 • 13:55 – 14:25 Debata: Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero

Kamil Witkowski

Dyrektor ds. finansowania strukturalnego Santander Bank Polska S.A., Departament Rynków Kredytowych. Jest odpowiedzialny za strukturyzację i organizację emisji obligacji, przede wszystkim na rynku lokalnym jak również międzynarodowym przy współpracy z Grupą Santander. Uczestniczył w istotnych emisjach obligacji tematycznych ESG plasowanych w Polsce m. in. w pierwszej emisji Sustainability-linked w Polsce przeprowadzonej przez TAURON Polska Energia, pierwszej emisji ESG rating-linked przeprowadzonej przez PKN Orlen, pierwszej emisji zielonych obligacji przeprowadzanej przez podmiot niefinansowy tj. Cyfrowy Polsat, drugiej największej emisji zielonych obligacji przeprowadzonej przez podmiot niefinansowy tj. FAMUR, jak również w pierwszej emisji zrównoważonej przeprowadzonej przez Santander Bank Polska.

Wystąpienie:

 • 13:40 – 13:55 Dyskusja: Rola instytucji finansowych we wspieraniu transformacji klimatycznej i dojściu do net-zero