YORGHAS Foundation

Przejdź na stoisko »

YORGHAS Foundation to organizacja non-profit ratująca kobiety ciężarne, matki rodzące i noworodki od śmierci powodowanej przez ubóstwo, brak higieny, dostępu do służby zdrowia i edukacji, a także złe praktyki tradycyjnej medycyny ludowej w krajach rozwijających się. Bronimy praw kobiet, dziewcząt i dzieci nie tylko do bezpiecznego porodu i opieki zdrowotnej, ale także do edukacji, rozwoju osobistego i godnego życia.

Wiemy jak pomagać, ale potrzebujemy Państwa wsparcia! Zachęcamy do wyboru YORGHAS Foundation na partnera działań w ramach CSR. Państwa firma pomaże nam dotrzeć z pomocą do ludzi najbardziej jej potrzebujących – głównie kobiet, dziewcząt i dzieci. Istnieje wiele możliwości wsparcia YORGHAS Foundation, m.in. długofalowe partnerstwo strategiczne, sprzedaż produktów dedykowanych, wsparcie w postaci nieodpłatnych usług, przekazywanie końcówek pensji na rzecz Fundacji. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem wypracujemy optymalny, indywidualny model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami strategii CSR i specyfiką działalności Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu

Planowane działania na stoisku

YORGHAS Foundation realizuje projekty rozwojowe i humanitarne w Afryce. Ratujemy kobiety ciężarne, matki rodzące i noworodki od śmierci powodowanej przez ubóstwo, brak higieny, dostępu do służby zdrowia i edukacji. Bronimy praw kobiet, dziewcząt i dzieci nie tylko do bezpiecznego porodu i opieki zdrowotnej, ale także do edukacji, rozwoju osobistego i godnego życia.

Zapraszamy firmy, które chciałyby wesprzeć działania naszej Fundacji w ramach społecznej odpowiedzialności.

Możliwe formy wsparcia naszej Fundacji:

  • darowizna rzeczowa lub pieniężna

  • wsparcie in-kind, np. w postaci nieodpłatnych usług

  • sprzedaż dedykowana – przekazanie określonej sumy lub procentu od sprzedaży produktu Twojej firmy

  • umieszczenie na stronie www i/lub w social media tekstu zachęcającego do wspierania naszej Fundacji wraz z hiperłączem do naszej www lub konkretnej zbiórki

  • inne działania realizowane w ramach strategii CSR firmy

W zamian oferujemy:

  • stosowne posty informujące o udzielonym wsparciu wraz z linkami do wskazanych profili czy stron www, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w social media

  • dyplomy Honorowych Darczyńców w wersji drukowanej i elektronicznej

  • w przypadku nawiązania dłuższej, cyklicznej współpracy także umieszczenie logo/nazwy zespołu na naszej stronie internetowej w zakładce Nasi Partnerzy w obu wersjach językowych (polskiej i angielskiej): mamy obserwatorów, sympatyków i followersów także poza Polską, co stanowiłoby zapewne wartość dodaną.

Wierzymy, że wspólnie z Państwem wypracujemy optymalny, indywidualny model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami strategii CSR i specyfiką działalności Państwa firmy.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Zaprezentujemy działalność naszej Fundacji, opowiemy o realizowanych projektach, w których ratujemy kobiety ciężarne, matki rodzące  i noworodki od śmierci powodowanej  przez ubóstwo, brak higieny, dostępu do służby zdrowia i edukacji, a także złe praktyki  tradycyjnej medycyny ludowej w krajach rozwijających się.

Wspólnie z Państwem wypracujemy optymalny, indywidualny model współpracy, niosący obopólne korzyści oraz spójny z celami strategii CSR i specyfiką działalności Państwa firmy.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Wkrótce
Wtorek (6 października) Wkrótce
Środa (7 października) Wkrótce
Czwartek (8 października) Wkrótce
Piątek (9 października) Wkrótce

Linki i multimedia

Wkrótce