Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań

Przejdź na stoisko »

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona w 2002 roku przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, w celu realizacji ciążących na przemyśle obowiązków odzysku i recyklingu opakowań wprowadzanych przez nich na rynek. Obecnie współpracujemy z ponad 2 000 przedsiębiorców, których produkty opakowane są w blisko co 3 opakowanie trafiające na polski rynek. Rekopol to lider wśród tego typu podmiotów w Polsce. Realizując obowiązki przedsiębiorców tworzymy największy w kraju system zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na terenie 700 gmin. Oferujemy szereg usług doradczych i szkoleniowych które pomogą Twojej firmie najbardziej efektywnie prowadzić działania z zakresu gospodarki odpadami zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Wprowadzający produkty w opakowaniach na dany rynek jest zobowiązany realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wg. prawa ustalonego w tym kraju. Systemy realizacji obowiązków różnią się w poszczególnych krajach, a każdy polski eksporter musi mieć świadomość ciążących na nim obowiązków – w tym wspiera Rekopol. Prowadzimy również doradztwo w zakresie ecodesign`u.

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. Znak ten umieszczany na coraz większej ilości opakowań oznacza, iż Przedsiębiorca wniósł wkład finansowy w budowę i działalność systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tworzonych w Polsce przez Rekopol.

Rekopol prowadzi akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów. Przykładem zaangażowania w tym obszarze jest autorska, ogólnopolska kampania Dzień bez Śmiecenia oraz „Działaj z imPETem!”. Wiele z tych działań podejmowanych jest wspólnie z przedsiębiorcami, współtworząc i realizując tym samym przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ciągu roku Rekopol jest organizatorem, partnerem, bądź patronem kilkudziesięciu inicjatyw propagujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Prowadzone przez nas działania edukacyjne nie skupiają się na jednej grupie odbiorców. Staramy się dotrzeć zarówno do osób z różnych branż gospodarczych, ale również do samorządów, gmin oraz jednostek oświaty, dzięki czemu realizujemy z sukcesem przyjęte cele i założenia edukacyjne.

Główne projekty: Dzień Bez Śmiecenia, Działaj z imPETem.

Udzielamy w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Planowane działania na stoisku

Mając na uwadze realia i nie zapominając o naszej misji podnoszenia świadomości ekologicznej – podejmujemy kolejne działania, które pozwolą na kształtowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych. Dlatego też Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. będzie jednym z wirtualnych wystawców 8. Targów CSR. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym czeka wiele atrakcji. Dla najmłodszych miłośników ochrony środowiska znajdą się kolorowanki, młodzież będzie mogła spróbować swoich sił w rozwiązywaniu quizów i rebusów, a najstarsi będą mieli możliwość przekonania się, że segregacja odpadów opakowaniowych wcale nie jest trudna i czasochłonna, a bardzo pożyteczna i potrzebna.

Na stoisku dostępne będą materiały dotyczące Kampanii „Działaj z imPETem!” oraz naszej śmieciarki Mieci, która nie jest zwykłą śmieciarką! W jej wnętrzu zamiast odpadów znajduje się interaktywna wystawa, pokazującą drogę butelki PET od wrzucenia jej do żółtego kosza, aż do powstania nowych produktów. Dostępny jest wirtualny spacer po Mieci, skrywający w sobie aż 48 interaktywnych elementów oraz konkurs. Wystarczy wejść na stronę www.mieciazimpetem.pl.

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Projekt został zainicjowany w 2018 roku przez czterech wiodących producentów branży FMCG, wprowadzających na polski rynek wody i napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestle Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., Żywiec Zdrój S.A. Realizowana jest przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach. Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce.
Aby jednak zwiedzanie nie zakończyło się zbyt szybko, nasi goście będą mogli obejrzeć ciekawe i zabawne filmy edukacyjne, w tym m.in.: Teleturniej Dnia bez Śmiecenia. Uczestnikami Teleturnieju są: Karol Łoś, Mewa Ewa, Pchła Iza, Grześ oraz Pan Śledź. Każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę i poznać historię uczestników reprezentujących różne gatunki środowiska naturalnego i negatywnego wpływu niewyrzucania odpadów do kosza.

Dzień bez Śmiecenia – to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w 2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. To kampania prowadzona od 2007 roku przez Rekopol O.O.O. SA. Współorganizatorami akcji są Akcjonariusze firmy. Nasi goście będą mieli również możliwość dowiedzieć się czegoś o ekoprojektowaniu opakowań.

Więcej nie zdradzimy, zapraszamy do odwiedzenia stoiska!

Planowane działania na stoisku

Każdego dnia podczas Targów CSR, Rekopol będzie prowadził spotkania przy Gorących Stolikach. Pierwszego dnia Targów Michał Mikołajczyk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Prokurent, będzie mówił o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta jako wdrażania GOZ.

Kolejne trzy dni będą okazją do szczegółowego zapoznania się z działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Rekopol oraz kampaniami edukacyjnymi „Działaj z imPETem!” i „Dzień bez Śmiecenia”. Jedną z misji Rekopolu jest prowadzenie działań edukacyjnych i zwiększanie świadomości ochrony środowiska naturalnego wśród społeczeństwa. Ograniczenia, brak możliwości organizacji wydarzeń stacjonarnych powodują konieczność wdrożenia innowacyjnych oraz kreatywnych rozwiązań zachowania ciągłości i dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Spotkania poprowadzą: Aneta Stawicka, Kierownik ds. komunikacji i edukacji, Anna Kamińska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej oraz Izabela Grabowska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej.

Ostatni dzień poświęcony zostanie tematyce ekoprojektowaniu opakowań, o którym opowie Marta Krawczyk, Specjalista ds. projektów. Przed Polską stoi wyzwanie dotyczące realizacji celów recyklingu zawartych w Circular Economy Package do 2030r. Dziś tylko w niektórych materiałach opakowania w 100% nadają się do recyklingu. Pozostałe, stanowiące połączenie różnych struktur – nadają się na odzysk energetyczny. Działania związane z edukacją ekologiczną i dobrą segregacją przez mieszkańców będą skuteczne pod warunkiem, że odpady opakowaniowe segregowane będą nadawały się do recyklingu. Tej wiedzy brakuje wśród producentów i projektantów – jak projektować opakowania bez barier w recyklingu.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) 12:00-12.30 – Michał Mikołajczyk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Prokurent – Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jako wdrażanie GOZ
Wtorek (6 października) 12-12:30 – Aneta Stawicka, Kierownik ds. komunikacji i edukacji– Realizacja obowiązków edukacyjnych przedsiębiorców
Środa (7 października) 12-12:30 – Izabela Grabowska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej – Kampania „Dzień bez Śmiecenia” – realizacja działań edukacyjnych w czasach pandemii
Czwartek (8 października) 12-12:30 – Anna Kamińska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej – Kampania „Działaj z imPETem!” jako przykład dobrej praktyki branżowej ponad podziałami
Piątek (9 października) 12-12:30 – Marta Krawczyk, Specjalista ds. projektów – Odpowiedzialność producenta – odpowiedzialność opakowaniowa. Eco design w pigułce

Linki i multimedia