Open Eyes Economy Summit

Przejdź na stoisko »

Open Eyes Economy to ruch intelektualny i społeczny, w ramach którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce. Szerzymy i realizujemy nowe, otwarte spojrzenie na ekonomię – inspirujemy do działania i wymyślania alternatywnych sposobów rozumienia gospodarki opartej na wartościach.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (albo po prostu OEES) to doroczny szczyt, który stanowi zwieńczenie i kulminację naszych całorocznych działań. Prowadzimy debaty, seminaria i konferencje, łącząc ludzi z rozmaitych branż i środowisk, poruszając różnorodne tematy oraz tworząc niestandardowe i nieoczekiwane połączenia. OEES to tygiel nowych idei, fuzja rozmaitych horyzontów i prawdziwa współczesna agora. Od pozornej zgody wolimy twórczą konfrontację, a nad proste konstatowanie kryzysów przedkładamy poszukiwanie rozwiązań. Są z nami politycy, aktywiści, naukowcy, studenci, dziennikarze i artyści. Jeśli chcecie zetknąć się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami we współczesnej myśli społecznej i ekonomicznej, to naprawdę trudno znaleźć ku temu lepszą okazję.

Planowane działania na stoisku

Na stoisku planujemy przestawić nasze aktualne działania, ponieważ cały rok aktywnie pracujemy i przygotowujemy różnego rodzaju materiały. Chociaż nie jesteśmy firmą samą w sobie, społeczna odpowiedzialność biznesu jest nam bliska, ponieważ nie ma bez niej ekonomii wartości.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Gorące stoliki chcemy wykorzystać na rozmowy z uczestnikami, aby zapoznać ich z naszą działalnością, odpowiedzieć na pytania – czym jest ruch Open Eyes Economy, czym się zajmujemy. Będzie to okazja również do tego, by opowiedzieć, jak można zaangażować się w naszą działalność w ramach wolontariatu.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Poznaj Open Eyes Economy
Wtorek (6 października) Poznaj wolontariat Open Eyes Economy
Środa (7 października) Poznaj Open Eyes Economy
Czwartek (8 października) Poznaj wolontariat Open Eyes Economy
Piątek (9 października) Poznaj Open Eyes Economy

Linki i multimedia