Michelin Polska S.A.

Przejdź na stoisko »

Michelin trwale wspiera życie lokalnej społeczności w duchu strategii zrównoważonego rozwoju
zapisanej z Programie Osiągnięć i Odpowiedzialności Michelin.

Planowane działania przy stoisku

Akcje charytatywne mające na celu przekazanie wsparcia finansowego i sprzętu dla jednostek służby zdrowia.

Linki i multimedia