Patroni 8. Targów CSR (zakładka zostanie uzupełniona o materiały patronów wydarzenia)

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Partner medialny: Rzeczpospolita

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/ GRID – Warszawa, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, IMM, My Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, kampaniespoleczne.plngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl

Business Centre Club

Clear Channel

 

CR Navigator Resilience

https://www.b-resilience.pl/

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Kompendium CSR

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Teraz Środowisko