MAKRO Cash & Carry Polska

Przejdź na stoisko »

Nasze działania skupione są wokół człowieka. Pracownicy oraz Klienci są naszymi Partnerami w celu budowania wspólnego lepszego jutra

MAKRO Polska organizuje szkolenia dla pracowników. Menedżerowie uczestniczą w programie Lead&Win, opartym na Kodeksie Przywództwa. Zachowujemy w organizacji jednolite zrozumienie wartości i wizji przywództwa. Rozwijamy kompetencje sprzedażowe oraz wiedzę produktową. Prowadząc Akademię Aktywnej Sprzedaży i Akademię Sił Sprzedaży, uczymy pracowników, jak budować partnerskie relacje z klientami i być profesjonalnymi doradcami w rozwoju ich biznesu. Na stanowiska przedstawicieli handlowych zatrudniamy nie tylko doświadczonych handlowców, ale również młode osoby bez doświadczenia, za to z dużą motywacją do pracy i chęcią podnoszenia kompetencji.

Absolwenci oraz młodzi profesjonaliści mają również szansę na rozwój w ramach METRO Potentials – jednego z programów rozwojowych realizowanych przez MAKRO Polska. Zapewniamy możliwość zgłębienia wszystkich aspektów biznesu, wnikliwego poznania procesów wewnątrz firmy, a także pracy nad kluczowymi projektami. Uruchomiliśmy także program dla utalentowanych menedżerów, MAKRO Sustainable Leadership, który koncentruje się na zmianach organizacyjnych, budowaniu społeczności Liderów i Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto, osoby zainteresowane tajnikami branży handlowej mogą poznać firmę bliżej podczas organizowanych dni otwartych MAKRO Day.

Działamy również na rzecz lokalnych społeczności, a także stanowimy wsparcie dla przedsiębiorców, dzięki szkoleniom oraz profesjonalnemu doradztwu. Wspieramy i odtwarzamy lokalną tradycję poprzez inicjatywę Polskie Skarby Kulinarne, wokół której powstała społeczność restauratorów i szefów kuchni. To jeden z flagowych programów MAKRO Polska. Jego celem jest odnowienie i promocja bogatego dziedzictwa i tradycji kuchni polskiej. Dzięki zaangażowaniu do tych działań szefów kuchni i restauracji z pięciu polskich regionów (Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Pomorza, Wrocławia i Dolnego Śląska, Zakopanego i Podhala) udało się „przywrócić do życia” dziesiątki zapomnianych receptur, szefom kuchni przekazać historyczne inspiracje, a konsumentom pokazać prawdziwe bogactwo narodowej kuchni.

Prowadzimy również programy rozwoju. Szef dla Młodych Talentów to program skierowany od uczniów i nauczycieli szkół gastronomicznych. Jego celem jest podnoszenie kompetencji i wiedzy młodych adeptów sztuki kulinarnej, integrowanie szkół gastronomicznych z sektorem HoReCa oraz tworzenie młodym kucharzom możliwości nauki od najlepszych szefów kuchni poprzez spotkania, staże oraz materiały edukacyjne.

OFERTA

Opieramy ofertę o wysokiej jakości produkty. Priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Makro rozwija ofertę produktów zrównoważonych oraz podnosi świadomość ekologiczną
Polski konsument przechodzi transformację, ze względu na szeroki dostęp do informacji na temat zdrowia i żywienia. Proces kształtowania świadomości ekologicznej ma jednak charakter długotrwały. Na wybór produktów ekologicznych oraz tzw. odpowiedzialnych wpływa między innymi: wrażliwość na aspekty związane ze środowiskiem, wykształcenie, posiadanie rodziny, zasobność portfela i  doświadczenia zdrowotne.
Konsumenci coraz częściej uwagę na tzw. „czystą etykietę” produktów żywnościowych. W Grupie Metro 24 maja 2019 została właśnie ogłoszona „Polityka zdrowia i odżywiania” („Health and Nutrition Policy”), jednakże nad kierunkami w niej zdefiniowanymi pracujemy już od pewnego czasu. Naszą misją jest uczynienie produktów zdrowszymi, zwiększenie przejrzystości w celu umożliwienia klientom dokonywania wyborów i ogólnie podniesienie świadomości na temat produktów. Jako globalny gracz w branży spożywczej naszą ambicją jest pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa.
Makro wraz z producentami prowadzi weryfikację asortyment Marki Własnej. Bardzo ważnym aspektem jest oferowanie produktów ze zredukowaną ilością soli oraz cukru, a równocześnie spełnienie wymagań dotyczących preferencji smakowych konsumentów. Dążymy do tego, aby nasze artykuły Marki Własnej odpowiadały idei Clean Label, czyli bez zbędnych konserwantów, barwników czy wzmacniaczy smaku. Prowadzimy panele sensoryczne, podczas których oceniane są nowe produkty i zmienione składy. Bardzo ważna jest edukacja konsumentów i wspólna zmiana preferencji na zdrowsze wybory.
Wytyczne asortymentowe Grupy Metro są wyraźnie zdefiniowane w naszych politykach zrównoważonego rozwoju. Polityki te są naszymi wytycznymi postępowania w trosce o środowisko naturalne już od kilku lat. Każda z nich stanowi innego rodzaju wyzwanie, ale konsekwentnie dążymy do ich realizacji:

 • rybna

Zrównoważone rybołówstwo MSC oznacza, iż ryby poławiane są w taki sposób, aby ich populacja mogła się odnowić, a sam połów nie zagraża innym gatunkom. Dzięki temu możliwe jest zachowane różnorodności i bogactwa ekosystemu. Znak ASC to komunikat, że ryba, którą kupujemy pochodzi z odpowiedzialnej hodowli ograniczającej negatywny wpływ na środowisko oraz dbającej o lokalną społeczność.

 • oleju palmowego

MAKRO Polska jest zaangażowane w działania na rzecz promocji oleju palmowego ze zrównoważonych, certyfikowanych źródeł. Zgodnie z najnowszym stanem wiedzy zamiana oleju palmowego na inny olej roślinny, niestety nie rozwiązuje problemu, Aby zaspokoić światowe zapotrzebowanie na inne oleje, potrzeba znacznie większej powierzchni uprawnej, a wobec tego jeszcze więcej lasów byłoby zagrożonych wycięciem.
Zastępowanie niecertyfikowanego oleju palmowego przez certyfikowany RSPO wydaje się być jedynym słusznym krokiem w walce z negatywnymi skutkami upraw tego surowca na środowisko.

 • sojowa

Grupa Metro wdrożyła Politykę dotyczącą pozyskiwania soi ze zrównoważonych certyfikowanych źródeł i jako członek Consumer Goods Forum postępuje zgodnie z rezolucją dotyczącą wylesiania. Celem jest zmiana na rynku oraz edukacja konsumentów. METRO promuje zrównoważoną soję i ma na celu zapewnienie większej przejrzystości w ramach całego łańcucha dostaw soi. Ponadto METRO dąży do aktywnego zarządzania lasami i zwiększenia zalesiania dzięki partnerstwu i wsparciu dedykowanych projektów.

 • drewna i papieru

Wybierając produkty z certyfikatem FSC lub PEFC wspieramy odpowiedzialne wykorzystanie zasobów lasu, a zatem pozwolimy cieszyć się ich bogactwem kolejnym pokoleniom. Chronimy ekosystem przed degradacją lasów, a niektóre obszary nawet przed całkowitym wylesieniem. Poprzez właściwy wybór przyczyniamy się do zmniejszenia wpływu zmian klimatycznych.

 • opakowaniowa

Główne założenia naszej polityki opakowaniowej to 5R- Remove, Reduce, Reuse, Renew and Recycle (Usuń, Zredukuj, Użyj ponownie, Odnów, Recykluj). Chcemy zużywać mniej materiałów, zmniejszać objętość opakowań, dzięki czemu zwiększamy wydajność w transporcie, a zatem redukujemy ślad węglowy. Dodatkowo systematycznie zwiększamy liczbę opakowań z certyfikacją F SC lub PEFC.

Na półkach MAKRO posiadamy również wiele produktów ekologicznych z różnych kategorii od ryb świeżych, wędzonych, warzyw i owoców po nabiał, słodycze oraz alkohole. Asortyment ten stale się powiększa i cieszy coraz większym uznaniem naszych Klientów.
Produkty ekologiczne są wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego. W ekologicznej produkcji roślinnej stosuje się płodozmian, aby uniknąć erozji gleb. Rośliny uprawia się praktycznie bez stosowania chemicznej ochrony roślin.

W przypadku chowu zwierząt priorytetem dla nas jest ich dobrostan. Wszystkie produkty marek własnych w zakresie mięsa świeżego przechodzą specjalną procedurę akceptacji i audytową.
Zadeklarowaliśmy również wyjście do 2025 roku z jaj z chowu klatkowego.
Produkcja mięsa wiąże się z dużym zużyciem wody, jak również emisją CO2.
Mając taką świadomość coraz więcej konsumentów poszukuje alternatywy dla mięsa (trendy wegańskie) lub chce ograniczyć spożycie mięsa (fleksitarianizm).
W Grupie Metro rozwijamy żywność przyszłości opartą na białku innego pochodzenia niż mięso. Dostępne są w ofercie Makro Polska „Beyond burgery” – kotlety o wyglądzie, smaku i zapachu burgera oparte na białkach pochodzenia roślinnego. Podczas przeprowadzanych testów sensorycznych akceptacja tego produktu przez konsumentów była bardzo wysoka. Analizując ich wartość odżywczą można podsumować, iż zawartość białka jest bardzo zbliżona do burgerów wołowych, ilość tłuszczu o około 1/3 niższa, a obecne są w nich węglowodany, których nie znajdziemy w standardowych produkcie mięsnym. Kaloryczność obu produktów jest bardzo zbliżona.
Grupa Metro rozwija swoją ofertę o kolejne produkty oparte na alternatywnych białkach m.in. za pośrednictwem NX-Food, centrum innowacji METRO, które nieustannie poszukuje nowych technologii, szuka impulsów rynkowych i rozwija innowacje np.: w zakresie nowej żywności, rolnictwa wertykalnego itp.

Pamiętamy również o edukacji i szerzeniu świadomości klientów i konsumentów.

Corocznie dołączamy jako Grupa Metro i Makro Polska do „Water Initiative”. Metro Group współpracuje z największymi dostawcami w kilkunastu krajach alarmując o nieuchronnych skutkach niedoboru wody. Rozpoczęliśmy trzyletnią współpracę z fundacją One Drop i wspólnie z naszymi klientami, dostawcami oraz partnerami zbieramy fundusze na zapewnienie stałego dostępu do zdrowej wody w rejonie Indii, w którym zapotrzebowanie na nią jest największe. We wszystkich krajach prowadzone są kampanie uświadamiające. Dajemy praktyczne wskazówki dotyczące oszczędności wody w firmie, bo to właśnie małe kroki mają największą moc i zmieniają świat. Niestety w dzisiejszym świecie więcej osób ma dostęp do telefonu komórkowego niż do toalety. W skali globalnej straty związane z brakiem dostępu do wody i sanitariatu to 260 mld$. Najbardziej uderza jednak fakt, iż co 90 sekund wskutek chorób przenoszonych przez brudną wodę umiera jedno dziecko i na to się nie godzimy.
Makro Polska dołącza również regularnie do Międzynarodowego Dnia FSC, dzięki któremu pomagamy dbać o lasy, ludzi i zwierzęta, dla których są one domem.

Bezpieczeństwo żywności

Jest to bardzo ważny temat, ponieważ bezpieczeństwo zazwyczaj doceniamy dopiero w momencie, kiedy je tracimy. Niestety najgroźniejsze patogeny nie zmieniają smaku ani zapachu żywności, dlatego w kwestii bezpieczeństwa nie możemy polegać na naszych zmysłach.
W całym łańcuchu dostaw współpracujemy z dostawcami, laboratoriami, operatorami logistycznymi, z którymi wymieniamy się wiedzą, ponieważ wiemy, że potrzebne jest silne, niezawodne i pełne zaufania współdziałanie i partnerstwo, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
Bezpieczeństwo żywności nie kończy się na zakupie w sklepie, ale zależy również od drogi do domu, przechowywania, właściwej obróbki i wielu innych czynników , dlatego tak ważne jest by o tym przypominać i wspólnie edukować konsumentów.

Zapobieganie marnotrawstwu żywności

Obniżenie strat żywności ma dla nas szczególne znaczenie. Każdy produkt spożywczy, który nie jest spożywany, lecz jest wyrzucany, stanowi odpad gospodarczy (koszt utylizacji), społeczny (niezaspokojony głód osób potrzebujących) i ekologiczny (gazy cieplarniane wytwarzane podczas produkcji oraz późniejszej utylizacji). Z tego powodu METRO zobowiązało się w 2016 r. do 50% redukcji strat żywności w swoich sklepach do 2025 r. zgodnie z rezolucją Consumer Goods Forum.
W ramach naszych wewnętrznych operacji w Makro Polska dążymy do minimalizacji strat na każdym etapie łańcucha dystrybucji m.in. poprzez dobre planowanie zamówień, jak i poprzez zapewnienie optymalnej temperatury transportowanym i przechowywanym produktom. Mamy również opracowany specjalny wewnętrzny model zapewnienia świeżości dla owoców i warzyw, który reguluje zasady maksymalnego pobytu produktu w centrum logistycznym, dzięki czemu klient otrzymuje w halach towar o najwyższej możliwej świeżości. Z drugiej strony to rozwiązanie pozwala nam wyeliminować prawie do zera straty na poziomie centrum logistycznego.
Inwestujemy również w kontrolę jakości produktów na każdym etapie łańcucha oraz w wypracowywanie wspólnych standardów jakościowych z naszymi dostawcami, aby minimalizować straty w późniejszych etapach łańcucha.
Na poziomie naszych hal dzięki szerokiej współpracy z Federacją Polskich Banków Żywności w Polsce zapobiegamy marnotrawstwu żywności  i możemy efektywnie wspomóc potrzebujących. Nasza współpraca rozpoczęła się już w 2014 roku, wówczas w ograniczonym zakresie (bez żywności świeżej), więc przekazywane ilości były mniejsze.
Przekazana przez nas żywność przełożyła się na ok. 25 mln posiłków, które mogły być z niej przygotowane.
Poza tym otwieramy się na współpracę z Federacją Banków Żywności w zakresie najbardziej strategicznym z punktu widzenia marnowania żywności – edukacji klientów. W rękach konsumentów leży duża odpowiedzialność za powstałe w Polsce straty.
W odpowiedzi na problem marnowania żywności, ale także nadmierne stosowanie artykułów jednorazowego użytku został w Makro stworzony program Zero Plate. Promowany jest trend Zero Plate i Zero Waste. Firma zachęca do wykorzystywania aktualnie dostępnych produktów w kuchni. W ramach Zero Plate serwowanie posiłków prezentowane jest w niekonwencjonalny i ekologiczny sposób. MAKRO zachęca do zamiany tradycyjnego talerza na np. papier ryżowy, serowy koszyk, liść bananowca czy wydrążony arbuz. Projekt został stworzony w ramach programu rozwojowego METRO Sustainable Leadership Program.

SKUTECZNOŚĆ

Nasze działania są skuteczne oraz mierzalne. Stawiamy przed sobą coraz wyższe cele związane z ochroną środowiska.
Makro dba o ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko
Nasz biznes wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, które wpływają na klimat. METRO postawiło sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 50% na metr kwadratowy powierzchni sprzedaży i dostaw do 2030 r. w porównaniu z 2011 r.
Aby to osiągnąć, postanowiliśmy jako Grupa METRO:

 • zużywać o 35% mniej energii w porównaniu z rokiem odniesienia 2011,
 • zmniejszyć szkodliwe dla klimatu emisje czynnika chłodniczego o 90% do 2030 r. w porównaniu z rokiem odniesienia 2011 dzięki zastosowaniu naturalnych czynników chłodniczych,
 • samemu generować znaczące ilości bezemisyjnej energii odnawialnej, na przykład poprzez stosowanie systemów fotowoltaicznych w naszych halach
 • wprowadzić certyfikowane systemy zarządzania energią zgodnie z ISO 50001 lub audyty energetyczne zgodnie z EN 16247 we wszystkich lokalizacjach w UE

Makro Polska konsekwentnie realizuje politykę stałego, systematycznego ograniczania wpływu na środowisko. Koncentrujemy się na sukcesywnym wprowadzaniu proekologicznych rozwiązań w naszych obiektach takich jak:

 • odzysk ciepła z układów chłodzenia
 • fotovoltaika
 • wymiana oświetlenia na LED
 • Instalacja automatyki oświetlenia i ogrzewania budynków
 • Wykorzystanie wód do celów sanitarnych
 • Zwiększenie retencji na naszych obiektach przez:
 • Wymiana powierzchni parkingów na przepuszczalne
 • Budowa zbiorników retencyjnych

Jednocześnie bardzo ważnym elementem jest ciągłe podnoszenie świadomości naszych pracowników poprzez Energy Awareness Program.

Pakiet odpadowy oraz dyrektywa plastikowa
Obie dyrektywy mają istotny wpływ na podniesienie kosztów produkcji i zarządzania odpadami. To jest jednak moment, w którym musimy zmienić sposób postrzegania, ponieważ aktualnie największym społecznym oraz cywilizacyjnym kosztem jest zarzucanie planety odpadami. Jesteśmy to winni kolejnym pokoleniom.

Udostępniamy w Makro Polska możliwość segregacji odpadów naszych klientów. Przez dłuższy czas wydzielone miejsca były udostępnione na parkingach klientowskich. Jednakże zdarzały się sytuacje, gdy miejsca wyznaczone do zbiórki odpadów segregowanych zostały potraktowane przez niektórych jako miejsca składowania śmieci.  Musieliśmy dokonać zamiany lokalizacji i obecnie takie miejsca znajdują się w obszarze przyjęcia towaru (dostępne dla klientów, ale pod nadzorem).
Cały czas odbieramy również baterie, akumulatory, zużyty sprzęt i żarówki.

Dyrektywa Single Use Plastic została przyjęta 21 maja 2019 r. Grupa Metro już we wrześniu 2018 zadeklarowała znaczące ograniczenie „plastic footprint” do 2025. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nadal potrzebują tego typu produktów w swoich biznesach, a jednocześnie uwzględniając zmiany prawne i chcąc promować odpowiedzialne podejście do tej sprawy Makro Polska szuka rozwiązań i rozwija markę Makro Professional o biodegradowalne produkty z surowców naturalnych / odnawialnych.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Makro Polska zwraca uwagę na budowę zrównoważonego łańcucha dostaw, poczynając od zaplanowania samego produktu i jego opakowania zbiorczego oraz transportowego poprzez unikanie strat we wszystkich kolejnych etapach łańcucha dystrybucji. Priorytetem jest neutralne oddziaływanie aktywności logistycznych oraz systematyczne ograniczenia negatywnego wpływu transportu.
Właściwie zarządzany łańcuch logistyczny rozumiemy jako:

 • współpracę z najlepszymi z operatorami logistycznymi, którzy w swojej misji i priorytetach mają dbałość o środowisko i rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw
 • centralizację dostaw do hal, a tym samym redukcję km przejechanych z dostawami do naszych hal, a w konsekwencji redukcję emisji spalin do środowiska
 • optymalizację tras i dostaw poprzez skuteczne wykorzystanie powierzchni ładunkowej
 • redukcję km przejechanych z pustymi paletami
 • stałą poprawę jakości floty transportowej
 • monitorowanie i kontrolę temperatury podczas całej drogi auta
 • wykorzystywanie opakowań wielorazowego użytku (np. skrzynie na warzywa)
 • w dostawach do klientów wykorzystujemy również auta elektryczne

To wszystko wpływa na ograniczenie śladu węglowego, poprzez mniejszą ilość spalin, ale również o czym należy pamiętać redukcję strat żywności. Podczas produkcji żywności produkuje się, dużą ilość CO2,  a więc dbając o trwałość i jakość produktów działamy proekologicznie.

Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. W ten sposób powstał projekt instalacji na parkingach Makro ładowarek do pojazdów elektrycznych dla klientów.  Przy podjęciu decyzji o tej inwestycji szczególnie istotna była obserwacja trendów na rynku motoryzacyjnym i kierunku, w którym będzie się on rozwijać. Zauważyliśmy że nasi klienci już mają elektryczne lub hybrydowe samochody, a dodatkowo udało nam się znaleźć partnera biznesowego dla tego projektu. W efekcie przy naszych halach są dostępne ładowarki do samochodów elektrycznych, a ich ilość będzie sukcesywnie zwiększana w zależności od potrzeb naszych klientów i rynku.

Fundamentalne wyzwania w kontekście zielonej transformacji
Fundamentalne wyzwania to stałe działanie na rzecz środowiska naturalnego. Powinno to odbywać się zarówno poprzez oszczędności i zmiany w samych sklepach, jak i na poziomie dostawców podczas produkcji oraz w szeroko rozumianym łańcuchu usług logistycznych. Wiemy, iż każde z ogniw ma wpływ na zrównoważony rozwój. Podejmujemy współpracę z takimi podmiotami, które podzielają tę opinię i tak jak my konsekwentnie ją realizują.
Kolejne wyzwanie to klient, bo to jego wybory ostatecznie kształtują rynek. Naszą rolą jest edukacja w zakresie zrównoważonej i świadomej konsumpcji.

Planowane działania na stoisku

Strategia zrównoważonego rozwoju MAKRO Polska opiera się na trzech filarach: Klient, Oferta, Skuteczność.

KLIENT

Nasze działania skupione są wokół człowieka. Pracownicy oraz Klienci są naszymi Partnerami w celu budowania wspólnego lepszego jutra. Wspólnie z nimi tworzymy społeczności.

Zaangażowanie pracowników – To pracownicy stanowią siłę MAKRO. Chcemy wspólnie podnosić nasz poziom zadowolenia z codziennej pracy.

Działania prospołeczne – Działamy na rzecz lokalnych społeczności. Współpracujemy z Bankiem Żywności. Stanowimy wsparcie dla przedsiębiorców, dzięki szkoleniom oraz profesjonalnemu doradztwu. Prowadzimy programy rozwoju – Szef dla Młodych Talentów. Wspieramy i odtwarzamy lokalną tradycję poprzez inicjatywę Skarby Kulinarne, wokół której powstała społeczność restauratorów i szefów kuchni.

OFERTA

Opieramy ofertę o wysokiej jakości produkty. Priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów.

Certyfikowane Produkty – Wdrożyliśmy Polityki zakupowe dotyczące zrównoważonego
pozyskania Papieru, Drewna, Soi, Oleju Palmowego oraz Ryb. Stale poszerzamy asortyment marki własnej z certyfikatami.

Zrównoważony Rozwój Marki Własnej – Stale poszerzamy gamę Marek Własnych. Nasze produkty regularnie podlegają bardzo szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Chcemy, aby marka własna była dopasowana do biznesu naszych klientów, dlatego współpracują z nami w ich tworzeniu profesjonaliści.

SKUTECZNOŚĆ

Nasze działania są skuteczne oraz mierzalne. Stawiamy przed sobą coraz wyższe cele związane z ochroną środowiska

Zrównoważona energia – Korzystamy ze zrównoważonych źródeł energii. Szukamy najlepszych rozwiązań dla środowiska. Zwiększamy świadomość ekologiczno-środowiskową naszych pracowników i klientów poprzez działania informacyjne Energy Awareness Program. W ramach Freon Exit Program rezygnujemy z freonu na rzecz czynnika chłodzącego CO2

Działanie na rzecz środowiska – Prowadzimy recykling oraz ograniczamy odpady. Obniżamy poziom zużycia wody oraz energii. Wymieniamy oświetlenia na energooszczędne, wykorzystujemy resursy wodne do celów sanitarnych oraz budujemy zbiorniki retencyjne.
Zrównoważony Łańcuch Dostaw – Naszym priorytetem jest budowa zrównoważonego łańcucha dostaw, dlatego współpracujemy wyłącznie z dostawcami spełniającymi rygorystyczne wymagania. Nasi dostawcy marki własnej posiadają certyfikaty uznane przez GFSI. W naszych halach mamy wdrożony System Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000.

Wiemy, iż nasze  Wspólne Zaangażowanie ma wielkie znaczenie dla Pracowników, Środowiska i Społeczności.

MAKRO znalazło się w raporcie poświęconym dobrym praktykom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ostatniej publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu opisano, aż dwanaście projektów prowadzonych w różnych obszarach Są to m.in.

 • Współpraca z Bankiem Żywności
 • Zasady Compliance
 • Programy Metro Potentials i Makro Day
 • Edukacja HoReCa,
 • Szkolenia pracowników
 • Program Handel jest Kobietą
 • Projekt – Stacje Ładowania Samochodów Elektrycznych
 • Działania w ramach Freon Exit Program
 • Zarządzanie energią i odpadami
 • Program Zero Plate
 • Rozwój produktów zrównoważonych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Polskie Skarby Kulinarne

Na naszym stoisku opowiemy o kilku z wyróżnionych praktyk Makro Polska, a także o nowych działaniach w ramach naszej firmy .

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Sesje przy gorących stolikach chcemy dedykować różnym obszarom naszej działalności. Nasi eksperci będą dostępni i chętnie opowiedzą o poszczególnych tematach.

Harmonogram

W godz. 10:30-12:00 planowana jest dostępność osoby na stoisku.

Przegląd tematów przy Gorącym Stoliku (13.30-15:00)

Poniedziałek (5 października) Produkty z certyfikatami zrównoważonego rozwoju.

Zapobieganie marnotrawieniu żywności

Wtorek (6 października) Programy rozwojowe
Środa (7 października) Zarządzanie energią i odpadami
Czwartek (8 października)
Piątek (9 października)

Linki i multimedia