Leroy Merlin

Przejdź na stoisko »

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian redaktorskich oraz skrócenia tekstu.

Leroy Merlin dąży do maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na szerzeniu wiedzy ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, zarówno wśród pracowników, klientów, jak i partnerów biznesowych.

Ochrona środowiska to ważna część naszej kultury i tożsamości. Jesteśmy częścią lokalnych społeczności, w których funkcjonujemy. Podejmujemy wiele działań, mających na celu ochronę środowiska naturalnego i wywieranie na nie pozytywnego wpływu, m.in.:

  • segregacja śmieci na poziomie 90 proc. w sklepach i w centrali,
  • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach,
  • zwiększanie w ofercie produktów przyjaznych środowisku naturalnemu,
  • przeprowadzanie cyklicznych audytów środowiskowych sklepów oraz dostawców
  • organizacja wydarzeń promujących proekologiczne postawy wśród naszych klientów i pracowników (warsztaty Dzieciaki Sadzeniaki, Dzieciaki Owadowczaki)
  • sadzenie lasów, utrzymywanie łąk kwiatowych, budowa uli dla pszczół

Planowane działania na stoisku

Sadzenie Lasów. 12 grudnia 2019 roku Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o współpracy. Leroy Merlin Polska dołączyło do działań przeciwko niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego i klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. w ciągu najbliższych kilku lat do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszenie śladu węglowego w Polsce.

Warsztaty Pomysłowego Taty. Cykl bezpłatnych warsztatów organizowanych wspólnie z Leroy Merlin. W trakcie tych zajęć rodzice i dzieci wspólnie majsterkują oraz pogłębiają więź poprzez  planowanie i realizację zamierzeń. Wspierają się i poznają swoje mocne i słabsze strony. W niektórych naszych sklepach prowadzimy również warsztaty dla dzieci z budowania domków dla owadów pożytecznych, które są wieszanie wspólnie z ich opiekunami.

Dzieciaki Sadzeniaki. Już od lat w sklepach Leroy Merlin odbywają się bezpłatne warsztaty „Dzieciaki Sadzeniaki”. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 200 000 dzieci ze szkół i przedszkoli. Ich celem jest uczenie dzieci pielęgnacji roślin i rozbudzanie w nich zainteresowań przyrodą. Warsztaty odbywają się w czasie roku szkolnego i dostępne są dla grup zorganizowanych (grupy przedszkolne i szkolne).

Fundacja Leroy Merlin Polska. Jednym ze sztandarowych działań w zakresie wsparcia społeczności lokalnych przez Leroy Merlin Polska jest prowadzenie Fundacji Leroy Merlin. Fundacja powstała w 2012 roku z inicjatywy pracowników. W ramach jej działań nasi pracownicy mogą aplikować o granty na pomoc potrzebującym. Do tej pory ponad 4 tys. naszych pracowników przeprowadziło, w skali całego kraju, około 400 remontów placówek publicznych oraz należących do organizacji pożytku publicznego – m.in. domów dziecka, szkół, przedszkoli, szpitali, świetlic terapeutycznych. Założono też kilkanaście ogrodów, z czego część ma funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.

Leroy Merlin Przyjacielem Pszczół. 31 sierpnia LM Mirków dołączył do grona sklepów posiadających pasieki. Przy sklepie w Mirkowie pojawiły się 4 ule, zamieszkane przez ponad 240 tysięcy pszczół. Powiększona pszczela rodzina Leroy Merlin liczy już więc 18 uli w 4 lokalizacjach (Gigamarket Mirków, Warszawa Gigamarket, Jabłonna i Wrocław Graniczna), w których zamieszkuje ponad 960 tysięcy pszczół! Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ doceniamy pożyteczność tych pracowitych owadów, w planach mamy dalsze powiększanie naszej pszczelej rodziny. Do końca roku planowane jest posiadanie w sumie 30 uli w 7 lokalizacjach.

Działania na rzecz środowiska. W Leroy Merlin Polska, uwzględniając nasze kompleksowe podejście do zagadnienia zrównoważonego rozwoju, działamy również w obszarach związanych ze środowiskiem. W nowo otwieranych sklepach Leroy Merlin Polska montowane jest oświetlenie LED, a w już istniejących obiektach prowadzona jest wymiana źródła światła na nowe. Staramy się wykorzystywać dostępne nam zasoby normalnie uznawane za odpad, dlatego gromadzimy wodę deszczową i używamy jej do podlewania roślin na działach ogrodniczych w naszych sklepach. Dodatkowo, montujemy krany umywalkowe z automatycznym wyłącznikiem odpływu wody. Dbamy również o segregację śmieci, pamiętamy o źródłach energii odnawialnej i wiele innych.

Leroy Merlin Przyjacielem Zwierząt. Sieć marketów budowlanych Leroy Merlin daje możliwość wprowadzania zwierząt już do ponad sześćdziesięciu swoich sklepów w całej Polsce. Klienci mogą wejść do sklepu ze swoimi pupilami, bez potrzeby zostawiania ich w aucie czy przywiązanych przed wejściem.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Działania prośrodowiskowe – W Leroy Merlin Polska, uwzględniając nasze kompleksowe podejście do zagadnienia zrównoważonego rozwoju, działamy również w obszarach związanych ze środowiskiem. W nowo otwieranych sklepach Leroy Merlin Polska montowane jest oświetlenie LED, a w już istniejących obiektach prowadzona jest wymiana źródła światła na nowe. Staramy się wykorzystywać dostępne nam zasoby normalnie uznawane za odpad, dlatego gromadzimy wodę deszczową i używamy jej do podlewania roślin na działach ogrodniczych w naszych sklepach. Dodatkowo, montujemy krany umywalkowe z automatycznym wyłącznikiem odpływu wody. Dbamy również o segregację śmieci, pamiętamy o źródłach energii odnawialnej i wiele innych.

Fundacja Leroy Merlin Polska – Fundacja powstała w 2012 roku z inicjatywy pracowników. W ramach jej działań nasi pracownicy mogą aplikować o granty na pomoc potrzebującym. Do tej pory ponad 4 tys. naszych pracowników przeprowadziło, w skali całego kraju, około 400 remontów placówek publicznych oraz należących do organizacji pożytku publicznego – m.in. domów dziecka, szkół, przedszkoli, szpitali, świetlic terapeutycznych. Założono też kilkanaście ogrodów, z czego część ma funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.

Leroy Merlin Przyjacielem Pszczół –  31 sierpnia LM Mirków dołączył do grona sklepów posiadających pasieki. Przy sklepie w Mirkowie pojawiły się 4 ule, zamieszkane przez ponad 240 tysięcy pszczół. Powiększona pszczela rodzina Leroy Merlin liczy już więc 18 uli w 4 lokalizacjach (Gigamarket Mirków, Warszawa Gigamarket, Jabłonna i Wrocław Graniczna), w których zamieszkuje ponad 960 tysięcy pszczół! Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ doceniamy pożyteczność tych pracowitych owadów, w planach mamy dalsze powiększanie naszej pszczelej rodziny. Do końca roku planowane jest posiadanie w sumie 30 uli w 7 lokalizacjach.

Leroy Merlin Sadzi Lasy – 12 grudnia 2019 roku Krzysztof Kordulewski, prezes zarządu Leroy Merlin Polska i Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o współpracy. Leroy Merlin Polska dołączyło do działań przeciwko niekorzystnym zmianom środowiska naturalnego i klimatu realizowanego przez Lasy Państwowe. Firma zobowiązała się m.in. w ciągu najbliższych kilku lat do zalesienia obszaru ponad 250 ha, tym samym stając się liderem wśród przedsiębiorstw zaangażowanych w zmniejszenie śladu węglowego w Polsce.

Warsztaty edukacyjne w Leroy Merlin

Warsztaty edukacyjne w Leroy Merlin – W Leroy Merlin Polska od lat prowadzimy warsztaty edukacyjne dla najmłodszych. Naszymi sztandarowymi działaniami są warsztaty „Dzieciaki Sadzeniaki”.  Zorganizowaliśmy w naszych sklepach już prawie 2300 spotkań, podczas których dzieci dowiedziały się jak istotna jest rola roślin w ekosystemie i odpowiednie dbanie o nie dla dobra naszego środowiska. Na prowadzonych przez naszych pracowników warsztatach, dzieciaki uczą się dodatkowo, jak przesadzać i dbać o rośliny, które mogą potem zabrać do swoich domów. Od niedawna w niektórych z naszych sklepów można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach „Pomysłowy Tata”. W trakcie tych zajęć rodzice i dzieci wspólnie majsterkują. W niektórych naszych sklepach prowadzimy spotkania z budowania domków dla owadów pożytecznych..

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Działania prośrodowiskowe
Wtorek (6 października) Fundacja Leroy Merlin Polska
Środa (7 października) Leroy Merlin Przyjacielem Pszczół
Czwartek (8 października) Leroy Merlin Sadzi Lasy
Piątek (9 października) Warsztaty edukacyjne w Leroy Merlin

Linki i multimedia