Lasy Państwowe

Przejdź na stoisko »

Szanowni Państwo!

Od ponad 95 lat opiekujemy się polskimi lasami, odpowiedzialnie nimi gospodarując.

Zapewniamy ciągły wzrost zasobów leśnych, trwałość i ochronę lasów, a jednocześnie korzystamy z ich ogromnego potencjału. Prowadzona od lat przez Lasy Państwowe zrównoważona gospodarka leśna pozwala osiągać różnorodne korzyści przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne. Dzięki naszej pracy oraz wdrożeniu licznych projektów i przedsięwzięć prośrodowiskowych, przeciwdziałamy postępującym zmianom klimatu, chronimy różnorodność biologiczną i realizujemy inwestycje ekologiczne.

Podejmujemy wspólne inicjatywy z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi nasze starania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów leśnych i ochrony przyrody. Wspólne przedsięwzięcia mogą łączyć ze sobą kilka segmentów, m.in. wprowadzanie dobrych praktyk biznesowych przyjaznych środowisku, współpracę przy wdrażaniu projektów ochrony przyrody czy działania edukacyjne. Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje publiczne i organizacje społeczne.

Służymy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym. Wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej – dla lasu, dla ludzi.

Planowane działania na stoisku

Zarządzanie ponad 75 proc. powierzchni lasów w Polsce w imieniu Skarbu Państwa zobowiązuje do pełnej odpowiedzialności za ich trwałość, ochronę i powiększenie zasobów przyrodniczych przy jednoczesnym uwzględnieniu oczekiwań społeczeństwa i gospodarki. Nieprzerwanie, od 95 lat istnienia Lasów Państwowych, staramy się godzić ze sobą wiele funkcji lasów, a zwłaszcza trzy podstawowe: przyrodniczą, społeczną i gospodarczą. Podczas 8 Targów CSR „Środowisko! Naturalne i biznesowe”, chcemy zaprezentować nie tylko skuteczność naszych działań w prowadzeniu spójnej i efektywnej polityki leśnej, a przede wszystkim zachęcić Państwa do podjęcia wspólnych inicjatyw pozytywnie wpływających na środowisko.

Każdego dnia Targów będziemy udostępniać pakiet przydatnych informacji na temat lasów w Polsce, ich znaczenia dla środowiska i klimatu. Przygotowane na tę okazję prezentacje, infografiki, raporty oraz materiały wideo będą stanowić doskonałe kompendium wiedzy przyrodniczo-leśnej. Głównym punktem programu będzie przedstawienie specjalnie opracowanej oferty współpracy w ramach działań na rzecz środowiska naturalnego. Dzięki niej każdy  z odwiedzających nasze stoisko dowie się co konkretnie jego firma może zrobić dla: zwiększenia powierzchni lasów w kraju, ochrony gatunków zwierząt i roślin, niwelowania śladu węglowego  czy polepszenia działań proklimatycznych w swojej firmie.

Drugiego dnia Targów będziemy dyskutować o zrealizowanych do tej pory przedsięwzięciach z naszymi Partnerami. Codzienne spotkania networkingowe będą doskonałą okazją do dyskusji i wymianie poglądów. Przedstawimy różne płaszczyzny i pomysły zachęcające do współpracy środowiskowej, pokażemy szeroki zakres działań przyrodniczych możliwych do wspólnej realizacji, zainspirujemy i pomożemy osiągnąć zamierzony cel w trosce o otaczający nas świat. Już teraz zapraszamy do kontaktu: csr@lasy.gov.pl . Możemy działać razem – dla lasu i dla ludzi.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Spotkania przy „Gorących Stolikach” będą doskonałą okazją do zaprezentowania i dyskusji na temat możliwych do realizacji wspólnych działań na rzecz środowiska – w tym głównie ekosystemów leśnych. Każdego dnia będziemy omawiać poszczególne obszary naszej oferty „Las Inicjatyw – oferta działań środowiskowych Lasów Państwowych”, dzięki czemu opowiemy o możliwych polach do współpracy w ramach przedsięwzięć służących środowisku.

Pierwszego dnia zapraszamy do rozmowy wszystkich zainteresowanych pracą leśników i Lasów Państwowych oraz szczegółami zrównoważonej gospodarki leśnej.

W kolejnym dniu przedstawimy działania LP w zakresie ochronie przyrody i lasu oraz zaprezentujemy możliwości współpracy w tym obszarze.

Trzeciego dnia przybliżymy Państwu jak LP pomagają zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatu. Opowiemy o pilotażowym programie „Leśne Gospodarstwa Węglowe” (więcej na klimat.lasy.gov.pl) i możliwości nabycia jednostek dwutlenku węgla pochłoniętych przez lasy w ramach tego programu.

Rosnąca świadomość i wrażliwość społeczeństwa na otaczającą przyrodę niesie ze sobą konieczność wdrażania przez Lasy Państwowe nowych projektów, między innymi z zakresu udostępniania lasów. Na rozmowę ukierunkowaną na ten temat, zapraszamy do „Gorących Stolików” czwartego dnia targów.

Podczas ostatniego spotkania przy leśnym „Gorącym Stoliku” dokonamy podsumowania możliwości współpracy z LP w ramach działań środowiskowych oraz opowiemy o sposobach komunikowania na zewnątrz wspólnych inicjatyw.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Zrównoważona gospodarka leśna w LP
Wtorek (6 października) Działania na rzecz ochrony przyrody i lasów
Środa (7 października) Leśne Gospodarstwa Węglowe – aukcje jednostek CO2
Czwartek (8 października) Udostępnianie lasów społeczeństwu i edukacja leśna w LP
Piątek (9 października) Podsumowanie możliwości współpracy z LP w ramach działań środowiskowych

Linki i multimedia

  1. 10 Faktów o Lasach Państwowych:

2. Co to są Lasy Państwowe:

3. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Agenda 2030 w Lasach Państwowych

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/cele-zrownowazonego-rozwoju-onz

4. Społeczna odpowiedzialność Lasów Państwowych

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/spoleczna-odpowiedzialnosc-lasow-panstwowych

5. Lasy dla ludzi, ludzie dla lasu

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/lasy-dla-ludzi-ludzie-dla-lasu

6. Las dobre sąsiedztwo

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-poczytania/las-dobre-sasiedztwo