Korpus Solidarności

Przejdź na stoisko »

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności, jest pierwszym w historii Polski programem, który promuje wolontariat stały i zachęca do systematycznego angażowania się w działania obywatelskie.

Karta Wolontariusza to przeznaczony dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu program benefitowy, w założeniach przypominający taki program, jak np. Karta Dużej Rodziny. Karta ma postać wirtualnej karty wyświetlanej w specjalnej aplikacji mobilnej.
Instytucje oraz firmy mogą zostać Partnerami Karty Wolontariusza, która jest formą podziękowania wszystkim Członkom Korpusu Solidarności za ich nieprzeciętne zaangażowanie w działania społeczne oraz cenny przykład, jaki dają innym.
Firmy i instytucje, które zdecydują się na współpracę i zaoferują wolontariuszom Korpusu Solidarności na specjalnych warunkach swoje usługi, produkty, lub inne atrakcyjne formy docenienia ich pracy:

 • Otrzymają tytuł: „Partner Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności”.
 • Mają dostęp do unikalnego narzędzia realizacji strategii CSR, które wesprze ich w budowaniu wizerunku instytucji zaangażowanej w rozwój i wspieranie wolontariatu, a poprzez to budowanie kapitału społecznego i kapitału zaufania w swoim otoczeniu oraz wśród pracowników.
 • Mogą korzystać z możliwości ekspozycji swojego logo w serwisie korpussoldarnosci.gov.pl.
 • Zyskują sposobność do budowania relacji z liczącą docelowo blisko 40 tys. osób społecznością wolontariuszy Korpusu Solidarności.
 • Mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów społecznych firmy, w tym w zakresie wolontariatu pracowniczego.

Partner może skorzystać również z pomocy w doborze sprawdzonych organizacji pozarządowych, z którymi można realizować projekty społeczne, a także z doradztwa nt. aspektów formalnoprawnych wolontariatu.

Do udziału w tym unikalnym programie i współtworzenia oferty Karty Wolontariusza zapraszamy firmy, samorządy, instytucje kultury, kluby i związki sportowe, NGO, instytucje ochrony przyrody i inne zainteresowane organizacje. Katalog benefitów jest nieograniczony i zależy wyłącznie od profilu działalności Partnera i jego możliwości zaangażowania się.
W ofercie znaleźć się mogą zarówno różnorodne bonifikaty i darmowe oferty usług i produktów, jak również możliwość rozwoju osobistego, tutoring, mentoring, udział w niepowtarzalnych eventach i koncertach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, spotkaniach i wykładach, udział w warsztatach i szkoleniach.

Planowane działania na stoisku

Na stoisku Korpusu Solidarności odwiedzający będą mieli okazję :

 • zapoznać się z zasadami funkcjonowania Karty Wolontariusza i ofertą dla Partnerów Karty;
 • skorzystać z porad w zakresie zasad organizowania i rozwijania wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego;
 • poznać Korpus Solidarności – program wolontariatu długoterminowego, zasady jego działania oraz jego ofertę;
 • dowiedzieć się w jaki sposób Karta Wolontariusza może wspierać działania CSR;
 • poznać zasady funkcjonowania internetowego systemu kojarzenia wolontariuszy i organizacji zainteresowanych współpracą (SOW) Systemu Obsługi Wolontariatu;

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Codziennie zapraszamy do sesji networkingowych, gdzie czekać będą na Państwa przedstawiciele Korpusu Solidarności. Będzie to doskonała okazja do:

 • zapoznania się z zasadami funkcjonowania Karty Wolontariusza i ofertą dla Partnerów Karty;
 • skorzystania z porad w zakresie zasad organizowania i rozwijania wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego;
 • poznania Korpusu Solidarności – programu wolontariatu długoterminowego, zasad jego działania oraz jego oferty;
 • poznania zasad funkcjonowania internetowego systemu kojarzenia wolontariuszy i organizacji zainteresowanych współpracą z wolontariuszami – Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW)

Linki i multimedia