Fundacja „Znajdź Pomoc”

Przejdź na stoisko »

Fundacja „Znajdź Pomoc” to fundacja onkologiczna od ponad 8 lat wspierająca osoby chore i ich bliskich, oferując bezpłatne subkonta oraz wsparcie psychoonkologiczne w formie warsztatów oraz Telefonu Zaufania.

Naszą misją jest wsparcie chorych oraz promocja profilaktyki przeciwnowotworowej przy angażowaniu do tego celu środowisk lokalnych i biznesu.

Jesteśmy również partnerem społecznym firm, które w swojej strategii zrównoważonego rozwoju uwzględniają troskę o zdrowie pracowników oraz społeczności. Umożliwiamy naszym partnerom realizowanie takich założeń m.in. poprzez dedykowane programy CSR:

  1. Onko-Zaangażowani – program aktywnie włączający pracowników w misję niesienia pomocy chorym onkologicznie, poprzez wspólne budowanie Funduszu Ratunkowego, zabezpieczającego budżet na leki i nieprzewidziane sytuacje losowe naszych Podopiecznych.
  2. Onko-Odpowiedzialni – „szyty na miarę” program przygotowujący i wyposażający firmę w kompetencje potrzebne do radzenia sobie z wyzwaniem choroby onkologicznej pracownika lub bliskiej mu osoby.
  3. Pięknem w Raka – zrzesza marki z branży beauty, wspólnie promujące profilaktykę i zdrowy styl życia.
  4. Wolontariat pracowniczy – inicjatywa i pomysły pracowników realizowane przy naszej pomocy!
  5. Liczne akcje okazjonalne np. Pierwszy Dzwonek – zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci chorych onkologicznie, List do Św. Mikołaja, Światowy Dzień Walki z Rakiem i wiele innych.

Ważnym obszarem naszej współpracy z biznesem są programy integracyjne stworzone pod marką BUSINESS4GOOD, łączące w sobie Team Building, CSR oraz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowotnej jak również wspólną pracę na rzecz chorych – a to wszystko przy świetnej zabawie!

Planowane działania na stoisku

Przy stoisku Fundacji „Znajdź Pomoc” będą dostępni specjaliści zajmujący się współpracą z partnerami biznesowymi, którzy zaprezentują wszystkie obszary współpracy. Będzie można pobrać materiały do głębszego zapoznania się z działalnością oraz ofertą Fundacji.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy Gorącym Stoliku Fundacji toczyć się będzie dyskusja nt. wyzwań i najlepszych praktyk związanych ze zdrowiem oraz odpowiedzialną postawą pracodawcy w dobie rosnącej zachorowalności na nowotwory.

Eksperci Fundacji „Znajdź Pomoc” zaprezentują obszary współpracy, umożliwiające realizację celów CSR związanych ze zdrowiem. Teambuilding, programy angażujące pracowników, wydarzenia promujące zdrowy styl życia, budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy – o tym wszystkim opowiedzą specjaliści na dedykowanych spotkaniach przy Stoliku Fundacji.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Pięknem w Raka – społeczna odpowiedzialność biznesu w branży beauty
Wtorek (6 października) CSR, integracja i profilaktyka w jednym? Poznaj „Business4Good” – nowy wymiar Teambuilding’u
Środa (7 października) Onko-Odpowiedzialny pracodawca – po co i jak wspierać pracownika w chorobie
Czwartek (8 października) Jak budować prawdziwe emocje – czyli CSR w marketingu
Piątek (9 października) Onko-Zaangażowani – działaj na rzecz onkologii i zyskuj wiedzę!

Linki i multimedia