Fundacja Veolia Polska

Przejdź na stoisko »

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną założoną w 2015 roku i działającą na terenach, gdzie zlokalizowane są spółki grupy Veolia w Polsce. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, wraz z partnerami z wielu sektorów realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Swoje działania prowadzi także w zakresie rozwijania wolontariatu pracowniczego i tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Po więcej informacji na temat inicjatyw Fundacji, zapraszamy na nasze stoisko.

Planowane działania na stoisku

Kluczowe zakresy tematyczne programów prowadzonych przez Fundację to:

  • Działania CSR: programy nakierowane na współpracę ze spółkami Grupy Veolia w Polsce, spójne z tymi spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które Grupa przyjęła podpisując deklarację przystąpienia do Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przykład: Eco-Miasto, Eco-craft, Szkoła Liderów Miast, Miejskie Klimaty

  • Ekologia/Środowisko: programy nakierowane na edukację środowiskową dzieci i młodzieży, aktywizację środowisk lokalnych i rozwój postaw ekologicznych w miastach. Fundacja kształtuje i utrwala odpowiedzialne postawy wobec środowiska naturalnego i zasobów wśród wszystkich grup wiekowych i wszystkich interesariuszy.

Przykład: pasieki Veolii, Zielone Podwórka, Kawiarenki Naprawcze

  • Ochrona bioróżnorodności: projekty infrastrukturalne połączone z działaniami edukacyjnymi, realizowane we współpracy ze Spółkami Grupy Veolia w Polsce i pracownikami Grupy, w lokalizacjach szczególnie narażonych na utratę bioróżnorodności. Posiłkując się ekspercką wiedzą i doświadczeniem ogólnopolskich organizacji pozarządowych (Centrum UNEP/ GRID Warszawa, Stowarzyszenie Ptaki Polskie) uczymy pracowników oraz współuczestników programów dbałości o równowagę w przyrodzie.

Przykład: budki lęgowe dla ptaków, mądre dokarmianie, aplikacja „Jestem na pTak”

  • Wolontariat pracowniczy: umożliwianie pracownikom Grupy Veolia w Polsce uczestnictwa w działaniach charytatywnych i dobroczynnych na rzecz środowisk lokalnych. Angażujemy w projekty wolontariackie nie tylko pracowników Grupy, ale także ich rodziny i przyjaciół, a poprzez program „Razem możemy więcej” realizujemy oddolne inicjatywy odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby społeczne.

Przykład: wsparcie w tworzeniu ogrodów sensorycznych i retencyjnych, nauka gotowania dla dzieci z rodzin zastępczych, organizacja wigilii dla dzieci i seniorów

  • Akademia sportowa: nauka podstawowych umiejętności ruchowych, promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród przedszkolaków oraz popularyzacja tych idei wśród ich opiekunów i rodziców.

Przykład: Sportowa Akademia Veolia Junior

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy Gorących stolikach zaprezentujemy programy Fundacji Veolia Polska, a mianowicie:
Specjalny program dedykowany przedstawicielom władz miejskich – osobom o największym wpływie, pod nazwą “Przywództwo w samorządzie”. Jego celem jest budowanie odporności miast na kryzysy poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów oraz pogłębienie wiedzy na temat urban resilience (odporności miejskiej) pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Kawiarenki Naprawcze to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie naprawić zepsute przedmioty, otrzymać porady ekspertów, jak dbać o rzeczy codziennego użytku i dzięki temu produkować mniej odpadów. Idea zakładania kawiarenek wpisuje się w ideę „zero waste” i rozsądnego gospodarowania dostępnymi zasobami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Program wzorowany jest na holenderskiej formule Repair Cafe, która cieszy się uznaniem w wielu krajach.

Wersja online zajęć ruchowych dla przedszkolaków, zwykle realizowanych bezpośrednio w wybranych placówkach. Ze względu na ograniczenia sanitarne, program był realizowany w formie codziennych transmisji na profilu FB programu, zapewniając minimum aktywności fizycznej dla dzieci i rodziców w czasie ograniczeń związanych z epidemią i utrwalając świadomość znaczenia ruchu w prawidłowym rozwoju dzieci.

Projekty wolontariackie realizowane w Grupie Veolia. „Ciepło dla miast” to projekt dedykowany dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy chcą żyć w zrównoważonym, przyjaznym mieście, bez smogu, za to pełnym zieleni i czystego powietrza. Program był prowadzony wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa w ramach Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla środowiska”. Bazuje na innowacyjnym narzędziu edukacyjnym Ecocraft – ekologicznej odsłonie słynnej gry Minecraft ©.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Przywództwo w samorządzie (AK)
Wtorek (6 października) Kawiarenki naprawcze (KG)
Środa (7 października) Sportowa Akademia Veolia Junior (KG)
Czwartek (8 października) Wolontariat (AK)
Piątek (9 października) Ciepło dla miast (AK)

Linki i multimedia

Kawiarenki naprawcze #5 – Hodowla roślin z butelki PET

Marzysz o własnym ogródku na parapecie? 🌳Dziś mamy dla Was kolejny filmik z serii #ZróbToSam, dzięki któremu przekonacie się, że to możliwe. 🌼Zobaczcie, jak sprawnie i szybko można zbudować system nawadniania dla Twoich roślin. Wystarczy butelka PET, sznurek bawełniany i waciki. 😱Spróbujcie sami! 👇Więcej inspiracji znajdziecie na ➡ zerowasterzy.pl

Opublikowany przez Nowa Energia Dla Łodzi Środa, 12 sierpnia 2020