Fundacja Uniwersytet Dzieci

Przejdź na stoisko »

Jesteśmy organizacją non profit, która pozytywnie zmienia edukację. Od 2007 roku rozbudzamy dziecięcą ciekawość i upowszechniamy nowoczesne metody edukacji, wykraczając poza tradycyjne nauczanie. Działamy w dwóch obszarach: organizujemy sobotnie zajęcia z naukowcami w 4 miastach w Polsce (Uniwersytet Dzieci) oraz popularyzujemy w szkołach autorskie scenariusze lekcji (Uniwersytet Dzieci w Klasie). Wszystkie lekcje i zajęcia przygotowujemy w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń oraz w odpowiedzi na dziecięcą ciekawość. Zachęcamy dzieci do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, a także umożliwiamy im trening kompetencji społecznych. Przygotowujemy dzieci do rozwiązywania problemów, które jeszcze dzisiaj nie są znane.

Naszymi programami  docieramy do do kilkuset dzieci rocznie w całej Polsce. Współpracujemy z ok. 500 naukowcami i ekspertami. Prowadzoną przez nas działalność w zakresie edukacji dzieci wspiera ponad 1000 wolontariuszy. Z przygotowanych materiałów korzysta ponad 80 000 nauczycieli i edukatorów.

Współpracujemy z największymi polskimi uczelniami, instytucjami kultury i edukacji oraz z otoczeniem biznesu. Wspólnie z partnerami rozwijamy talenty najmłodszych i działamy na coraz większą skalę.

Planowane działania na stoisku

  • Prezentacja działalności fundacji w obszarze edukacji dzieci oraz ogólnopolskich programów, realizowanych we współpracy z partnerami z całej Polski,
  • Rozmowa o korzyściach dla dużych i małych firm, które w roli darczyńców i partnerów pomagają rozwijać kompetencje uczniów w całej Polsce,
  • Dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowej i firm zaangażowanych społecznie na rzecz edukacji dzieci,
  • Zaproszenie do wprowadzenia zmian w polskiej szkole – na podstawie wniosków opracowanych w wyniku przeprowadzonych dyskusji i debat przedstawicielami różnych środowisk,
  • Dyskusja o tym, jak już dziś przygotować uczniów szkół podstawowych do startu w dorosłość w zmieniającej się rzeczywistości.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Obecny sposób edukacji nie rozwija wystarczająco potencjału dzieci – to problem, który coraz częściej jest zauważalny w odniesieniu do polskiej szkoły. Możesz pomóc nam to zmienić. Jesteśmy fundacją
zajmującą się projektami edukacyjnymi, która dzięki wsparciu osób doceniających znaczenie innowacyjnej edukacji, upowszechniania angażujące metody nauczania.

Od 5 lat organizujemy spotkania, na których gromadzą się przedstawiciele środowiska edukacyjnego, akademickiego oraz biznesowego. Na każdym spotkaniu wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z polską edukacją. Aby wprowadzić zmiany w polskiej edukacji konieczna jest
międzysektorowa współpraca oraz inwestycja w innowacyjną edukację, która prowadzona od najmłodszych lat jest gwarantem rozwoju biznesu i gospodarki. Chcąc zmienić polską szkołę niezbędne jest wprowadzenie dużej zmiany społecznej. Chcemy rozmawiać o polskiej edukacji i zapraszać do zaangażowania się w jej rozwój. W procesie wprowadzania zmian w edukacji bardzo ważna jest perspektywa różnych środowisk – w tym Twoja i Twojej firmy, dzięki której możliwe będzie nadanie lepszego kształtu polskiej szkole.

Rozmowy z przedstawicielami różnorodnych środowisk pokazały, że szkoła nie kształtuje w wystarczającym stopniu kompetencji i postaw uczniów. Potrzebna jest zmiana sposobu przekazywania wiedzy i wprowadzenie do szkół aktywizujących metod edukacji.

Fundacja Uniwersytet Dzieci realizując program Uniwersytet Dzieci w Klasie dociera rocznie do ponad 80 tysięcy dzieci w szkołach w całej Polsce i rozwiązuje te problemy. Nie byłoby to jednak możliwe bez wsparcia ze strony różnorodnych firm i instytucji. Dzięki współpracy z nami możesz wspierać polskie szkoły. Podczas rozmów pokażemy Ci, jak realnie możesz rozwijać pasje i talenty dzieci w swojej okolicy lub w całej Polsce. Dowiesz się co zrobić by razem z nami pomóc dzieciom rozwinąć kompetencje niezbędne w ich przyszłym zawodowym życiu.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) – piątek (10 października)

  • O co pytają dzieci? Dziecięce pytania jako punkt wyjścia do działalności Fundacji Uniwersytet Dzieci
  • Fundacja Uniwersytet Dzieci – czym się zajmujemy? (prezentacja filmów)
  • Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
  • Współpraca międzysektorowa – co możesz zrobić, by zapewnić dzieciom lepszą przyszłość i przygotować je do rozwiązywania problemów, a także sprawnego działania w zmieniającej się rzeczywistości.
  • Prezentacja oferty wsparcia i współpracy oraz płynących z niej korzyści

Linki i multimedia