Fundacja Powszechnego Czytania

Fundacja Powszechnego Czytania powstała w 2018 r. dzięki porozumieniu ludzi z branży książkowej, którzy uznali misję docierania do nieczytających rodzin za najważniejszy cel społeczny. Podniesienie poziomu czytelnictwa to systemowy sposób na zbudowanie kompetencji przyszłości. Dodatkowo wiemy z badań, że tylko ludzie, którzy potrafią czytać dla przyjemności osiągają prawdziwe sukcesy życiowe: zawodowe i społeczne. Czytanie dzieciom pomaga im zrozumieć świat, jest profilaktyką w zapobieganiu depresji i agresji.

Fundacja działa w oparciu o badania naukowe na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny człowieka. Dąży do tego, żeby wszyscy rodzice rozumieli, że czytanie dla przyjemności jest równie ważne co codzienna higiena,  a 100% polskich dzieci miało w domu przynajmniej jedną książkę. Fundacja dąży wreszcie do tego, żeby wszyscy ludzie, którzy potrafią czytać dla przyjemności zaangażowali się w promowanie czytania.

Powstanie fundacji poprzedziły dwuletnie prace analityczne. Dzięki temu FPC dysponuje wiedzą ekspercką konieczną do pracy w oparciu o badania i skuteczne metodologie sprawdzone w innych krajach. Jesienią 2019 roku zaprosili do Polski pediatrę, który jako pierwszy na świecie zaczął rekomendować czytanie dzieciom. Fundacja była gościem TVN, TTV, TVP, TV Republika, Polsatu, wielu stacji radiowych, znalazła się na łamach licznych pism drukowanych ( w tym branżowych czasopismach medycznych) i online. Fundacja dostała nagrodę Festiwalu Literackiego w Rabce za najlepszy pomysł na promocję czytania: „Zwyrtała 2019”.

Planowane działania na stoisku

  • Akcja czytelnicza „Wstąp po książkę” – zapraszamy wszystkich! Rozdajemy książki!
  • Prezentacja programów „Książka w pracy. Recepta na sukces” i „Ratownicy czytelnictwa”

Książka w pracy. Recepta na sukces.

Program realizuje 9. cel zrównoważonego rozwoju ONZ, czyli rozbudza innowacyjność. Celem programu podniesienie kapitału ludzkiego w zespole. W ramach programu są realizowane:

  • kluby czytelnicze, a w nich: spotkania, dyskusje, rekomendacje książkowe.
  • wykłady i warsztaty o książkach, sposobach na czytanie dla liderów i pracowników.
  • szkolenia dla pracowników-rodziców o wpływie czytania na rozwój dzieci.

Ratownicy czytelnictwa

Program realizuje 10. cel zrównoważonego rozwoju – mniej nierówności. Celem programu jest zaktywizowanie pracowników wokół wolontariatu na rzecz wsparcia dzieci, które są wykluczone z kultury czytelniczej.
W ramach programu wolontariusze w firmie organizują:

  • wydarzenia książkowe
  • spotkania czytelników
  • eventy integracyjne

Wydarzenia są połączone ze zbiórką funduszy na książki i organizację wydarzeń czytelniczych dla
dzieci zagrożonych wykluczeniem: 30% polskich rodzin, które nie mają w domach książek.

Linki i multimedia