Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

PCPM jest organizacją ekspercką i największą polską fundacją realizującą programy pomocy rozwojowej. Działamy w miejscach, które są ważne z punktu widzenia polskiej polityki międzynarodowej i megatrendów takich jak zmiany klimatyczne czy migracje.

Mamy stałe misje m.in. w Iraku, Libanie, Palestynie i Kenii. Projekty pomocowe realizujemy wspólnie z dużymi partnerami, wśród których są zarówno agendy ONZ (UN Habitat, UNHCR, WHO, UN OCHA) Unia Europejska, Australian Aid jak i program Polska Pomoc.

Zaprezentowane zostaną działania PCPM w Libanie, Palestynie, Iraku, Kenii i Sudanie Południowym oraz działalność jedynego w Polsce Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM działającego pod egidą WHO. Przedstawimy m.in. jak zrównoważony biznes w Polsce może zaangażować się w promowanie ekologicznego rolnictwa w Palestynie i Libanie, poprzez promocję i sprzedaż produktów z certyfikatem Fair Trade. Zaproponujemy możliwość włączenia się w firm w działania Medycznego Zespołu Ratunkowego, który niesie pomoc w sytuacjach kryzysowych na całym świecie.

Zaangażowanie biznesu w programy humanitarne i rozwojowe jest zgodne z najnowszymi światowymi trendami, które zakładają, że może to przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanych programów. Jednocześnie w Polsce obserwujemy stale, że środki rządowe na pomoc humanitarną i rozwojową nie zwiększają się (a mogą się nawet zmniejszyć) mimo przyjętych założeń dorównania do standardów europejskich.

Planowane działania na stoisku

Fundacja PCPM jest apolityczną organizacją pozarządową. Naszą misją jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych bez względu na poglądy polityczne, kolor skóry, wyznanie i orientację przy wsparciu ofiarodawców polskich i zagranicznych, a także dzięki indywidualnym zbiórkom.

Na Targach chcemy przedstawić nasze projekty, głównie rozwojowe i pokazać, jak może się w nie angażować środowisko biznesu w Polsce.

Linki i multimedia