Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Przejdź na stoisko »

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości. Spełniamy marzenia o studiowaniu, inspirujemy do aktywności, rozwijamy wolontariat studencki, tworzymy warunki, w których dzieci i młodzież mogą w pełni wykorzystywać swój potencjał i brać odpowiedzialność za świat, który ich otacza.

„Stypendia Pomostowe” to program, dzięki któremu ambitna, zdolna, niezamożna młodzież otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Stypendyści mogą korzystać także ze stypendiów językowych, doktoranckich, staży, uczestniczyć w warsztatach. W ciągu 18 lat przyznaliśmy 24 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym 17 000 na I rok studiów.

„PROJEKTOR” skupia studentów z całej Polski, którzy społecznie realizują projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci ze szkół w małych miejscowościach. Podczas zajęć z dziećmi stawiamy nad doświadczenie, samodzielne poszukiwanie rozwiązań, krytyczne podejście do podawanych faktów i współpracę. Program działa od 15 lat, wzięło w nim udział 11 000 studentów, którzy zrealizowali 40 000 projektów.

Organizacja podejmuje w swoich działaniach ważne tematy: uczy o nowych mediach, dba o ochronę planety, inspiruje do aktywności obywatelskiej, rozwija kompetencje przyszłości.

Fundacja współpracuje z ekspertami, innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, szkołami oraz partnerami biznesowymi, dla których ważne są wartości takie jak odpowiedzialność, realne zaangażowanie, wyrównywanie szans, rozwój edukacji i przygotowanie młodych do życia w świecie, który zmienia się z dania na dzień.

Planowane działania na stoisku

Na naszym stoisku odwiedzający będą mieli okazję:

  • zapoznać się działaniami Fundacji i ich efektami, w szczególności długofalowymi programami, poprzez które wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast oraz kompleksowo wspierajmy rozwój młodych ludzi:
    • Program Stypendiów Pomostowych dla ambitnych maturzystów i studentów, którym sytuacja życiowa utrudnia często podjęcie dalszej edukacji odpowiadającej ich zdolnościom i pasjom;
    • Program PROJEKTOR, w ramach którego studenci przygotowani przez Fundację prowadzą wyjątkowe zajęcia edukacyjne w miejscach, gdzie dostęp do zajęć dodatkowych jest mocno ograniczony;
  • porozmawiać ekspertami z zespołu Fundacji w obszarze stypendiów, edukacji, szkoleń, wolontariatu kompetencji, czy współpracy ze studentami oraz wymienić się doświadczeniami;
  • zapoznać się z ofertą współpracy z partnerami biznesowym w ramach CSR – opowiemy, jak razem możemy wspierać rozwój młodych i działać na rzecz realnych zmian w świecie, który nas otacza angażując efektywnie różnorodne zasoby Fundacji i Partnera,
  • wziąć udział w quizie dotyczącym działań Fundacji i zdobyć jeden z naszych praktycznych gadżetów.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy naszym wirtualnym gorącym stoliku każdy odwiedzający będzie mógł porozmawiać z zespołem Fundacji na temat stypendiów, edukacji, szkoleń, wolontariatu kompetencji, czy zaangażowania studentów oraz wziąć udział w dyskusjach z ekspertami współpracującymi z nami w obszarach:

  • ochrony planety i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez działania edukacyjne – w dyskusji weźmie udział Sławek Brzózek – ekspert w zakresie edukacji ekologicznej, szkoleniowiec i trener, konsultant CSR, marketingu zaangażowanego społecznie, komunikacji
  • kompetencji przyszłości i ich znaczenia w działaniach wspierających rozwój dzieci i młodzieży – w dyskusji weźmie udział dr Justyna Pokojska, DELab UW, Instytut Socjologii UW, koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) godz. 10:00-12:00 – dostępność na stoisku targowym
Wtorek (6 października) godz. 11:00-13:00 – dostępność na stoisku targowym

godz. 13:30-14:30 – dostępność ekspertów Fundacji przy gorącym stoliku – program Projektor, działania edukacyjne dla dzieci, edukacja pozaszkolna, wolontariat studencki, wolontariat kompetencyjny

godz. 14:30-15:00 – dyskusja przy gorącym stoliku Fundacji z udziałem Sławka Brzózka – o ochronie planety: w jaki sposób możemy wspierać walkę ze zmianami klimatu prowadząc działania edukacyjne?

Środa (7 października)
Czwartek (8 października) godz. 10:00-12:00 – dostępność na stoisku targowym

godz. 13:30-14:30 – dostępność ekspertów Fundacji przy gorącym stoliku – program Stypendia Pomostowe, działania stypendialne, kompleksowe wsparcie w rozwoju

godz. 14:30-15:00 – dyskusja przy stoliku Fundacji z udziałem dr Justyny Pokojskiej – o kompetencjach przyszłości w działaniach wspierających rozwój dzieci i młodzieży

Piątek (9 października) godz. 10:00-12:00 – dostępność na stoisku targowym

Linki i multimedia