Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przejdź na stoisko »

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

W tym celu wspieramy firmy w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, budujemy koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych, tworzymy społeczność firm zaangażowanych społecznie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy menedżerami/kami, administracją publiczną, przedstawicielami/kami środowisk akademickich i organizacjami społecznymi. Aktywnie poszukujemy rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości.

8. Targi CSR przypadają w roku jubileuszu „20 lat partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce”. Od 20 lat FOB i firmy partnerskie angażują się w upowszechnianie standardów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Piątek, ostatni dzień Targów, poświęcony będzie temu jubileuszowi. Od rana zapraszamy do śledzenia dwuczęściowej dyskusji zatytułowanej “Efekt motyla i problemy ‘splątane’ – jak być odpowiedzialnym w obliczu niepewności”. W pierwszej części Dominika Bettman, przewodnicząca Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, poprowadzi rozmowę o wyzwaniach i rekomendacjach dla biznesu z ekspertkami i ekspertami. Kontynuacją tego wątku będzie dyskusja, w czasie której przedstawiciele biznesu będą szukać odpowiedzi na ten problem ze swojej perspektywy. W piątek będzie też miała miejsce premiera wyników badania “Menedżerowie CSR 2020”.

Goście odwiedzający wirtualne stoisko i gorący stolik Forum Odpowiedzialnego Biznesu będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej o głównych inicjatywach Forum. Na stoisku dostępny będzie zbiór najnowszych publikacji i raportów wydanych przez FOB, a także filmów z serii #OdPOWIEDZialnie oraz wywiadów z ekspertkami i ekspertami. Przy gorącym stoliku FOB każdy odwiedzający będzie mógł porozmawiać z zespołem Forum, poznać lepiej nasze główne programy i inicjatywy czy zadać pytanie naszym ekspertom i ekspertkom.

Planowane działania na stoisku

Goście odwiedzający wirtualne stoisko Forum Odpowiedzialnego Biznesu będą mieli możliwość dowiedzieć się więcej o głównych inicjatywach Forum, m.in.: Programie Partnerstwa, Karcie Różnorodności, Lidze Odpowiedzialnego Biznesu i innych programach, których głównym celem jest edukacja i upowszechnianie idei CSR oraz budowanie relacji i zachęcanie do współpracy podmiotów biznesowych, organizacji pozarządowych, społeczności akademickich oraz administracji publicznej.

Na stoisku dostępny będzie również zbiór najnowszych publikacji i raportów wydanych przez FOB.

Na osoby zainteresowane jak CSR może wyglądać w praktyce, czekają filmy z serii #OdPOWIEDZialnie, w ramach których opowiadamy wraz z firmami partnerskimi FOB o ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto dostępne będą wywiady z ekspertami na temat kryzysu klimatycznego, kompetencji przyszłości na rynku pracy czy roli dialogu w biznesie oraz wiele innych.

Zespół FOB odpowie na pytania odwiedzających – w formie online lub na czacie.

 

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy gorącym stoliku FOB każdy odwiedzający będzie miał możliwość porozmawiać z zespołem Forum, dowiedzieć się więcej o naszych inicjatywach, zadać pytanie naszym ekspertom i ekspertkom. Każdy dzień poświęcony jest innemu zagadnieniu, jesteśmy jednak otwarci również na pytania i dyskusje dotyczące innych tematów z kręgu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Harmonogram wystąpień

Poniedziałek (5 października) Zapraszamy do rozmowy o Programie Partnerstwa. Opowiemy, jak wygląda współpraca FOB z biznesem, kto może zostać Partnerem FOB, jakie działania realizujemy dla firm i wspólnie z firmami.
Wtorek (6 października) Spotkanie poświęcone Karcie Różnorodności. Odpowiemy m.in. na pytania czym jest Karta, jak wygląda proces jej podpisywania i jakie są korzyści dla sygnatariuszy.
Środa (7 października) O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, czyli głównym programie edukacyjnym FOB skierowanym do studentów . Zainteresowanym opowiemy na czym polega program, kto może wziąć w nim udział, jak wygląda wymiana wiedzy między praktykami CSR a młodymi ludźmi.
Czwartek (8 października) Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” – opowiemy o naszej najważniejszej publikacji, wyjaśnimy jak wygląda nabór praktyk do raportu i kto może zgłosić do niego swoje działania, porozmawiamy także o dobrych praktykach firm z tegorocznego Raportu.
Piątek (9 października) Badanie „Menedżerowie CSR 2020” – przy stoliku będzie okazja, aby porozmawiać o rezultatach najnowszego badania osób zajmujących się w firmach zrównoważonym rozwojem, które przedstawione zostaną wcześniej, podczas części konferencyjnej Targów.

Linki i multimedia