Pozostawić po sobie ślad w otoczeniu, w którym funkcjonujemy, i jednocześnie mieć na nie pozytywny wpływ. To misja, która towarzyszy działaniom ERGO Hestii od lat. Wyzwania klimatyczne, środowiskowe i społeczne, przed którymi dziś stoimy, traktujemy jako szansę na ich rozwiązanie. Nie jako zbiór problemów czy przeszkód w prowadzeniu biznesu. Podczas 8. Targów CSR chcemy Wam pokazać, jak wykorzystujemy te szanse i jak realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju. Jednym z najważniejszych fundamentów i motorem naszych działań jest Siła Wspólnoty. Współdziałanie, motywowane wspólnymi wartościami i celami, jest dla nas podstawą.

Wspólnota jest motywem przewodnim Raportu Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii „Troska | Siła Wspólnoty” za lata 2018-2019. W tej publikacji zawarliśmy większość wprowadzonych przez nas działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu. Od firmowych pasiek na dachu naszego budynku, po żmudne zliczanie emisji CO2 i poszukiwaniu sposobów do jej redukcji. O raporcie, naszych projektach, realizacji Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz udziale w lokalnych, krajowych i światowych inicjatywach, dowiecie się więcej na naszym stoisku.

Odpowiedzialny biznes może się rozprzestrzeniać właśnie wtedy, kiedy obiera tu wspólny kierunek. Dlatego warto szukać przestrzeni do współdziałania. – Zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym – na przykład podczas panelu z naszymi ekspertami. Powiemy również, jak firma może dążyć do neutralności klimatycznej, przedyskutujemy istotę dialogu i partnerstwa, a także poszukamy łącznika wiedzy biznesowej z troską o środowisko. Nie zabraknie rozmów o technologii, która ma coraz większy wpływ na rozwój ekologiczny firm. Dołączcie do nas w środę 7 października – „Partnerzy zeroemisyjności” 10:30-11:20.

Zapraszamy też do wspólnych rozmów podczas sesji networkingowej. Będziemy obecni na platformie REMO każdego dnia targów. Codziennie zaprosimy innych gości, by porozmawiać o odpowiedzialnym biznesie, programach i projektach prośrodowiskowych, roli robotów, relacjach ubezpieczeń ze środowiskiem i oczywiście… o zrównoważonym rozwoju. Przysiądźcie się do stolika i przekonajcie się, że ubezpieczenia to nie tylko polisy i odszkodowania. Zapraszamy!

Planowane działania na stoisku

Na stoisku ERGO Hestii odwiedzający będą mieli okazję:

  • poznać strategię zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii – wicelidera i najlepszego ubezpieczyciela w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm,
  • dowiedzieć się, jak osiągamy cele środowiskowe i społeczne, dzięki Sile Wspólnoty i współpracy opartej na spójnych wartościach,
  • zapoznać się z działaniami ERGO Hestii, podejmowanymi zgodnie z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Zapraszamy też do wspólnych rozmów podczas sesji networkingowej. Będziemy obecni na platformie REMO każdego dnia targów. Codziennie zaprosimy innych gości, by porozmawiać o odpowiedzialnym biznesie, programach i projektach prośrodowiskowych, roli robotów, relacjach ubezpieczeń ze środowiskiem i oczywiście… o zrównoważonym rozwoju. Przysiądźcie się do stolika i przekonajcie się, że ubezpieczenia to nie tylko polisy i odszkodowania. Zapraszamy!

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) (Nie)codzienne środowisko

Zaczynamy od siebie: o środowisku pracy, tożsamości, kulturze i kształtowaniu postaw proekologicznych w organizacji

Wtorek (6 października)

Eko-prewencja (polisy zrównoważonego rozwoju)

Relacje ubezpieczeń ze środowiskiem, czyli jak łączymy naszą wiedzę biznesową z troską o środowisko: o sensorach, prewencji i wykorzystywaniu rozwiązań IoT.

Środa (7 października) Zielony transport (ubezpieczenia a środowisko)

Kompleksowe działania na rzecz środowiska: od zrównoważonego transportu po upcykling. Przegląd praktyk, które można wdrażać na każdym szczeblu działalności.

Czwartek (8 października)

Roboty teraźniejszości (eko-technologie)

Bliskie relacje IT ze środowiskiem – o robotyzacji i jej wpływie na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Piątek (9 października) (Nieoczywiste) eko-partnerstwa.

Długoletnie projekty bez granic: o owocach współpracy z miastem Sopot i polskimi uzdrowiskami.

Linki i multimedia

  1. Wirtualny spacer: https://visitpoland.online/sopot/spacery/ergohestia3/
  2. Najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii: Troska | Siła Wspólnoty: https://www.ergohestia.pl/troska-sila-wspolnoty/
  3. Zrównoważony Rozwój w ERGO Hestii: https://www.ergohestia.pl/zrownowazony-rozwoj/
  4. https://pl-pl.facebook.com/ERGOHestia/
  5. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii: https://artystycznapodrozhestii.pl/
  6. Fundacja Integralia: https://www.integralia.pl/