Deloitte angażuje się w inspirowanie do zmian społecznych i promowanie zrównoważonego rozwoju środowiska. Współpracując z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i biznesem projektujemy i dostarczamy rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości biznesu i społeczeństwa na całym świecie. Promujemy różnorodność kulturową i najwyższe standardy etycznego zachowania, rozwijamy edukację i kulturę oraz opowiadamy się za zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poszanowaniem środowiska. Demonstrujemy to poprzez inwestycje w naszych ludzi, usługi, które świadczymy klientom, działania przyjazne dla środowiska i zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności i szerszego społeczeństwa.

 

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju w regionie Europy Środkowej koncentruje swoje działania na wsparciu transformacji firm i podmiotów sektora publicznego, w celu przygotowania ich do stawienia czoła lokalnym i globalnym wyzwaniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym. To kilkudziesięciu ekspertów, którzy każdego roku realizują ponad sto projektów doradczych w Polsce oraz dodatkowo wspierają klientów poza granicami kraju. Posiadamy największe doświadczenie doradcze na rynku i regularnie dzielimy się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. W 2019 roku kapituła konkursu Sustainable Economy Awards pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, składająca się z szefów takich firm i organizacji jak ING Bank Śląski SA, Pfizer Polska, Oriflame, UNICEF Polska, Lyreco Polska czy Skanska Commercial Development Europe, wyróżniła nas tytułem lidera doradztwa dla zrównoważonego rozwoju za najwyższy poziom projektów przygotowujących firmy i instytucje sektora publicznego do lokalnych i globalnych wyzwań społeczno- ekonomicznych.  Zostaliśmy docenieni za efektywne działania na rzecz transformacji zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

Jako wieloletni Partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspieramy projekty zmieniające rynek i wskazujące firmom drogę do zrównoważonego rozwoju i większej odpowiedzialności. Jesteśmy m.in partnerem konkursu Raporty Społeczne i współorganizatorem Diversity & Inclusion Rating.

Planowane działania na stoisku

Jesteśmy dostępni dla Ciebie na naszym stoisku codziennie w godzinach 13-15:00.

Linki i multimedia