DB Cargo Polska

Przejdź na stoisko »

DB Cargo Polska jest świadoma nie tylko ogromnej wagi znaczenia realizacji celów ekologicznych, ale także tego, że dewastacja środowiska naturalnego to wysokie koszty dla gospodarki, jak również wysokie koszty społeczne, dlatego orientacja na proekologicznym podejściu do biznesu ma w naszej Grupie tak wielkie znaczenie.
Oszczędzanie zasobów, w tym energii, to jeden z ważnych akcentów polityki rozwoju Unii Europejskiej i Polski. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, hałasu, poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami, do których Grupa DB Cargo Polska przykłada szczególne znaczenie. W ramach ciągłego doskonalenia w tym obszarze firma podejmuje wzorcowe działania, takie jak przeprowadzanie regularnych audytów, czy stosowanie rozwiązań proekologicznych charakteryzujących się wysoką efektywnością.
W wyniku podejmowanych działań Grupa DB Cargo Polska sukcesywnie ogranicza emisję dwutlenku węgla i przyczynia się do minimalizacji zanieczyszczeń i zużycia zasobów, a w konsekwencji zmniejsza negatywny wpływ całej branży kolejowej na środowisko.
Podczas Targów będzie można porozmawiać z ekspertami DB Cargo Polska o wszelkich kwestiach związanych nie tylko z rozwojem zrównoważonego transportu, ale także o innych aspektach szeroko rozumianej odpowiedzialności biznesu, które zbliżają nas do realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych.
Kwestia ekologii jest wyraźnie zaznaczona w podejściu biznesowym spółki, w kwestiach pracowniczych, polityce zakupowej, a nawet w wolontariacie pracowniczym.  Dlatego podczas Targów CSR DB Cargo Polska będzie dzielić się doświadczeniami m.in. z obszarów HR, controllingu, komunikacji korporacyjnej, compliance, bezpieczeństwa kolejowego. Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami!

Planowane działania na stoisku

Podczas Targów CSR pokażemy , jak ważna dla zrównoważonego rozwoju jest branża logistyczno-transportowa, a szczególnie gałąź kolejowa. Jej rola dla ochrony zasobów naturalnych oraz efektywności ekologicznej jest kluczowa. Kolej odgrywa niezwykle istotna rolę w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów redukcji gazów cieplarnianych i pełnej naturalności emisyjnej. Będąc kolejowym przewoźnikiem towarowym oraz operatorem logistyczny jesteśmy przedstawicielem branży, który ma ogromny wpływ na kreowanie zrównoważonego transportu oraz kształtowanie zachowań stymulujących proekologiczne rozwiązania w innych branżach przemysłu. W ramach swoich możliwości promujemy ekologiczny transport, oferujemy usługi transportowo-logistyczne przyjazne zasobom naturalnym oraz kształtujemy w swoim otoczeniu znaczenie świadomych, prośrodowiskowych wyborów. Podczas Targów CSR nasi eksperci opowiedzą o podejmowanych działaniach, które wzmacniają prośrodowiskową postawę firmy oraz kształtują trendy rynkowe.

Chcemy podzielić się z odwiedzającymi między innymi naszymi doświadczeniami w przygotowywaniu analizy wpływu. Powiemy, co można wyczytać z takich opracowań i co one tak naprawdę mówią o firmie. Porozmawiamy także o tym, dlaczego kolej jest ekologiczna, jak łączyć aspekty środowiska naturalnego z wolontariatem pracowniczym,  jak budować przewagę konkurencyjną na rynku pracy oraz o wielu innych kwestiach, którymi będą zainteresowani nasi goście.

Harmonogram

Stoisko

Gorący stolik

Poniedziałek (5 października) 10:00-15:00: Na czacie dostępnym na stoisku DB Cargo Polska obecni będą Andrzej Wyszyński, kierownik ds. komunikacji  Edyta Bracik, koordynator ds. komunikacji odpowiedzialna za CSR
Będą na bieżąco odpowiadać na pytania gości, ale także pomagać w uzyskaniu kontaktu do innych osób w organizacji.
13.30-14.15: Dlaczego ekologia na kolei ma znaczenie, jak ją rozumie przewoźnik kolejowy i czy ochrona środowiska to tylko ekologia w transportach. Na pytania dotyczące monitorowania wskaźników ochrony środowiska, obowiązujących przepisach i działaniach podejmowanych przez DB Cargo Polska odpowie nasz ekspert Dariusz Książek, główny specjalista ds. ochrony środowiska w DB Cargo Polska

14.15-15.00: W rozmowie z Barbara Solarską, Compliance Officerem będzie można porozmawiać o tym, jak tworzyć i wdrażać zasady compliance, by służyły firmie i środowisku biznesowemu w zrównoważonym rozwoju.

Wtorek (6 października) 10:00-15:00: Na czacie dostępnym na stoisku DB Cargo Polska obecni będą Andrzej Wyszyński, kierownik ds. komunikacji Edyta Bracik, koordynator ds. komunikacji odpowiedzialna za CSR 13.30-14.15: Anna Sojka odpowiadać będzie na pytania, jak tworzyć odpowiedzialne miejsce pracy i budować relacje z pracownikami, dając im przestrzeń na rozwój i zaangażowanie w budowanie organizacji. Anna Sojka odpowie także na kwestie związane z rynkiem pracy w branży kolejowej oraz wyzwaniach, jakie stoją przed tym sektorem, a mają związek z kształceniem i zdobywaniem kwalifikacji w zawodach kolejowych.

14.15-15.00: Marek Staszek odpowie na pytania dotyczące znaczenia zrównoważonego rozwoju w branży transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sektora i kierunków, jakie powinien przyjąć, by wspomagać światową gospodarkę w realizacji celów środowiskowych. Marek Staszek chętnie porozmawia także o kwestiach system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów, który ma kluczowy wpływ na rozwój transportu kolejowego.

Środa (7 października) 10:00-15:00: Na czacie dostępnym na stoisku DB Cargo Polska obecni będą Andrzej Wyszyński, kierownik ds. komunikacji Edyta Bracik, koordynator ds. komunikacji odpowiedzialna za CSR 13.30-14.15: Kamil Witkowicz chętnie podyskutuje z gośćmi DB Cargo Polska, dlaczego warto mierzyć wpływ działalności firmy na otoczenie oraz jak czytać takie opracowania i jakiego typu informacje o firmie możemy z nich uzyskać.

14.15-15.00: Misją Fundacji ProKolej jest promowanie rozwoju transportu kolejowego, który ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych i osiągniecia równowagi emisyjnej. Z Jakubem Majewskim będzie można porozmawiać o znaczeniu kolei, transportu intermodalnego oraz o obecnej sytuacji branży transportowej i jej wpływie na zasoby naturalne oraz perspektywach i barierach w rozwoju ekologicznych gałęzi transportu oraz budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw.

Czwartek (8 października) 10:00-15:00: Na czacie dostępnym na stoisku DB Cargo Polska obecni będą Andrzej Wyszyński, kierownik ds. komunikacji Edyta Bracik, koordynator ds. komunikacji odpowiedzialna za CSR 13.30-14.15: Jakie znaczenie dla rozwoju kolei mają obowiązujące regulacje. W jakim kierunku powinien zmierzać system szkoleń w zawodach kolejowych oraz jak wzmacniać bezpieczeństwo na kolei – na takie pytania odpowie Ireneusz Misoński, Kierownik Zespołu Zarządzania Bezpieczeństwem w DB Cargo Polska.

14.15-15.00: Do rozmów z Edytą Bracik zapraszamy wszystkich, którzy chcą porozmawiać o znaczeniu działań z obszaru CSR w tworzeniu i realizacji długofalowej strategii komunikacji korporacyjnej.

Piątek (9 października) 10:00-15:00: Na czacie dostępnym na stoisku DB Cargo Polska obecni będą Andrzej Wyszyński, kierownik ds. komunikacji Edyta Bracik, koordynator ds. komunikacji odpowiedzialna za CSR 13.30-14.15: Katarzyna Drężek chętnie spotka się z każdym, kto jest zainteresowany rozwojem wolontariatu pracowniczego, w firmie i osobiście. Odpowie gdzie szuka inspiracji do działań wolontariackich, jak zachęca innych do pomagania i na co należy zwrócić uwagę planując akcje wolontariackie.

14.15-15.00: Budowanie partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego, jako narzędzie społecznej odpowiedzialności – o tym, jak DB Cargo Polska kształtuje odpowiedzialność firmy w najbliższym otoczeniu będzie można porozmawiać z Andrzejem Wyszyńskim, Kierownikiem ds. Komunikacji w DB Cargo Polska

Linki i multimedia