CSR Consulting

Przejdź na stoisko »

Specjalizujemy się w strategicznym doradztwie dla firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od
ponad 14 lat wspieramy największe firmy w budowaniu pozycji lidera i nawiązywaniu strategicznych
partnerstw. Istotę naszych działań najlepiej oddaje misja: „Inspirujemy naszych klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu dzięki czemu ich firmy mogą się rozwijać, a na polskim rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania odpowiadające na wyzwania Agendy 2030”.

Pomagamy firmom zrozumieć kontekst i znaczenie zrównoważonego rozwoju w budowaniu przewagi
konkurencyjnej​. W trakcie realizacji ponad 300 projektów doradzaliśmy polskim i międzynarodowym
firmom m.in. w zakresie:

 • budowania strategii CSR,
 • opracowywania raportów CRS,
 • tworzenia i oceny skuteczności programów społecznych,
 • zrównoważonego łańcucha dostaw,
 • gospodarki obiegu zamkniętego,
 • analiz CSR i analiz benchmarkingowych.

INSPIRACJA

Pokazujemy znaczenie zrównoważonego rozwoju dla poszczególnych branż i jego wpływ na strategie biznesowe konkretnych firm. Pomagamy znaleźć najlepsze wzorce i zrozumieć istotę najskuteczniejszych praktyki zrównoważonego rozwoju pozwalających z jednej strony na wykorzystanie doświadczeń innych firm, a z drugiej na uniknięcie popełnianych przez nie błędów.

DORADZTWO

Towarzyszymy firmom w ich drodze do skutecznej strategii zrównoważonego rozwoju pomagając im zdiagnozować własną sytuację, ocenić otoczenie konkurencyjne oraz wpływ działalności na środowisko społeczno-przyrodnicze. Wspieramy je w wyborze najważniejszych zagadnień, określaniu celów, sposobów ich realizacji i oceny skuteczności.

WSPÓŁPRACA

Tworzymy programy i platformy współpracy dla firm i instytucji z ich otoczenia pozwalające wspólnie realizować skuteczniejsze działania i ambitniejsze cele w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Planowane działania na stoisku

CSR Consulting jest pomysłodawcą, inicjatorem i realizatorem wielu inicjatyw promujących zagadnienia związane z CSR i budujących platformy współpracy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak:

 • Kampania 17 Celów – mobilizuje polski biznes do zaangażowania się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 • Polski Plastikowy Pakt tworzą firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i produkujących opakowania oraz inne wyroby z tworzyw sztucznych – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i eksperckie oraz pozarządowe. Celem Paktu w 2019 roku jest stworzenie Mapy Drogowej dojścia do bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych przez biznes.
 • Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, której celem jest tworzenie i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów – zwłaszcza opakowaniowych.
 • Barometr wpływu to narzędzie służące mierzeniu wpływu biznesu na realizację Agendy 2030 w Polsce. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Tematy do stolików:

 • przedstawimy w jaki sposób INSPIRUJEMY, jak DORADZAMY i zachęcamy do WSPÓŁPRACY
 • pokażemy sposoby i narzędzia do EDUKACJI i motywacji zarówno firm jak i ich pracowników
  w zaangażowanie na rzecz Agendy 2030
 • zapoznamy państwa z naszymi ZIELONE USŁUGAMI, zaprezentujemy portal GOZ w praktyce, Akademia GOZ, Benchmarking branżowy GOZ​, Diagnoza GOZ firmy​, Analiza trendów: biznes a zmiany klimatyczne, Zielona strategia dla firmy​, Strategia w zakresie opakowań
 • zaprezentujemy KAMPANIĘ 17 CELÓW, inicjatywę która mobilizuje polski biznes do zaangażowania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ​prowadzoną w szerokim partnerstwie firm i instytucji, stanowiącą przykład międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji Agendy 2030​
 • Celem Kampanii jest zaangażowanie do 2030 roku 500 firm w Polsce w działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
 • zachęcimy do dołączenia do INICJATYW, które są pod parasolem Kampanii 17 Celów. 18 inicjatyw z różnych branży, angażujące się na rzecz różnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Tematy jakie możesz z nami poruszyć to: Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), strategia Zrównoważonego Rozwoju, edukacja pracowników w zakresie Agendy 2030, zrównoważony łańcuch dostaw, opakowania, plastik, współpraca w zakresie Agendy 2030, zielone usługi, gospodarka obiegu zamkniętego, Benchmarking branżowy GOZ​, Diagnoza GOZ firmy​, Analiza trendów: biznes a zmiany klimatyczne, Zielona strategia dla firmy​, Strategia w zakresie opakowań, zaangażowanie społeczne oraz WSZYSTKIE TEMATY Z ZAKRESU CSR, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ORAZ AGENDY 2030.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Inspiracja, doradztwo, współpraca – wsparcie CSR Consulting dla firm na ich drodze do zrównoważonego rozwoju
Wtorek (6 października) Kampania 17 Celów – wspólne działania polskiego biznesu na rzecz Agendy 2030
Środa (7 października) Zielone usługi – GOZ w praktyce
Czwartek (8 października) Inicjatywy na rzecz Agendy 2030 – w co możesz się zaangażować
Piątek (9 października) Jak zaangażować pracowników – warsztaty edukacyjno – motywacyjne i inne ciekawe narzędzia

Linki i multimedia