Credit Agricole Bank Polska S.A.

Przejdź na stoisko »

Bank Credit Agricole to bank ekologicznie i społecznie zaangażowany na co dzień. Realizujemy projekty ekologiczne, takie jak kampania edukacyjna #mniejplastiku. Jesteśmy blisko osób głuchych i poprzez działania w ramach „Zamieniam się w słuch” otwieramy się na świat ciszy. Inicjatywa „Power People” to nasza odpowiedź na potrzebę świata otwartego, tolerancyjnego i różnorodnego.

Planowane działania na stoisku

Ekologicznie i społecznie zaangażowani na co dzień oraz Mocni ludźmi, skuteczni w działaniach na rzecz klientów to dwa z trzech filarów strategii banku Credit Agricole, których elementy odsłonimy podczas Targów CSR. Strategia rozwoju naszego banku opiera się na sensie istnienia (raison d’être), który spaja biznes z odpowiedzialnością i zaangażowaniem: Codziennie działamy na rzecz naszych klientów oraz społeczeństwa. W tym kierunku rozwijamy nasze projekty, skoncentrowane na ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, stworzeniu aktywnego, inspirującego miejsca pracy, wspieraniu naszych klientów i pracowników w ich codziennych działaniach.

Na naszym stoisku zaprezentujemy projekty, poprzez które realizujemy naszą strategię, będącą jednocześnie zobowiązaniem wobec klientów i społeczeństwa, wszystkich naszych interesariuszy. Pokażemy takie działania jak kampania edukacyjna #mniejplastiku, poprzez którą edukujemy swoich pracowników oraz klientów o szkodliwości jednorazowego plastiku dla środowiska naturalnego i wpływamy na zmianę postaw ekologicznych. Wstępnie podsumujemy Bałtycką Odyseję – sprzątanie polskiego wybrzeża, które organizujemy od stycznia 2020 r. we współpracy z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim. Nawiążemy też do międzynarodowego projektu Plastic Odyssey, którego jesteśmy partnerem. Jego celem jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów w morzach i oceanach na całym świecie.

Jako bank, który słucha, projektem Zamieniam się w słuch otworzymy Wam uszy na świat głuchych, świat ciszy. Jednym z naszych głównych celów wobec społeczeństwa jest podniesienie standardów obsługi osób z problemami słuchu oraz zmiana postrzegania osób niesłyszących i ich integracja z otoczeniem.

Z kolei inicjatywą Power People dotkniemy tematów różnorodności, wolontariatu, aktywizacji pracowników. Podczas targów chcemy skupić się na tym, jak korporacje mogą współpracować m.in. z podmiotami NGO, aby wspierać ekologiczne, tolerancyjne, inkluzyjne postawy w społeczeństwie. Na naszym stoisku porozmawiamy o roli biznesu w zrównoważonym rozwoju świata, wymienimy się doświadczeniem, jednocześnie poszukując wzajemnej inspiracji.

Odwiedzający, oprócz lektury Raportu Odpowiedzialnego Biznesu, będą mogli zobaczyć wideo z naszych projektów, podzielimy się przydatnymi infografikami i zachęcimy Was do słuchania naszego podcastu #mniejplastiku.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Podczas spotkań przy Gorących Stolikach zaprezentujemy projekty banku realizowane zgodnie z dwoma filarami naszej strategii biznesowej: Social project – Ekologicznie i społecznie zaangażowani na co dzień oraz Human-centric project – Mocni ludźmi, skuteczni w działaniu na rzecz klientów. Skoncentrujemy się na społecznej odpowiedzialności naszego biznesu w różnych perspektywach. Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy w Credit Agricole jako wpływ naszych decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, zarówno w odniesieniu do pracowników, klientów oraz środowiska naturalnego. Poznacie elementy kampanii #mniejplastiku, której celem jest zmiana świadomości i postaw odbiorców w odniesieniu do plastiku, szczególnie tego jednorazowego. Zabierzemy Was na wirtualny spacer po polskim wybrzeżu w ramach projektu Bałtycka Odyseja, który połączony jest ze sprzątaniem plaż; zaprosimy na pokład specjalnego statku-laboratorium, który podczas swojego trzy letniego rejsu pod hasłem Plastic Odyssey opłynie świat, by promować ograniczanie zużycia plastiku. Przedstawimy Wam w jaki sposób dbamy o naszych niesłyszących klientów i jakie działania podejmujemy, aby mogli oni integrować się z otoczeniem. Inicjatywa Zamieniam się w słuch, to m.in. narzędzia wspomagające obsługę osób głuchych oraz koncerty muzyczne. Razem z nami będziecie mogli zobaczyć jak na koncercie Dawida Podsiadło, z którym współpracuje nasz bank, bawiły się osoby z niepełnosprawnością słuchową. Nasze Gorące Stoliki to rozmowy otwarte, empatyczne dlatego nie może na nich zabraknąć ważnych dla nas tematów różnorodności, dzielenia się swoim czasem i doświadczeniem z innymi. Zagadnienia Diversity oraz wolontariat są częścią programu Power People, którego celem jest kreowanie kultury pracy, która rozwija sprawną, elastyczną i zwinną organizację, odpowiedzialną społecznie oraz wykorzystuje siłę różnorodności i wspiera energię do działania na co dzień.

Chętnie porozmawiamy z Wami o perspektywach współpracy, podzielimy się naszym doświadczeniem. Zapraszamy przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października)

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

15:00 – 17:00

13:30 – 15:00

 

CSR w Credit Agricole + #mniejplastiku

People Power – Diversity

Zamieniam się w słuch, People Power – Power of Sharing (Volunteering)

Sesja networkingowa: CSR w CA, Diversity, #mniejplastiku

Wtorek (6 października)

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

15:00 – 16:30

13:30 – 15:00

 

CSR w Credit Agricole

People Power – Power of Sharing (Volunteering)/ PowerON

#mniejplastiku

Sesja networkingowa: CSR w CA, Volunteering, PowerON, #mniejplastiku

Środa (7 października)

11:30 – 12:30

12:30 – 13:30

15:00 – 16:30

13:30 – 15:00

 

Zamieniam się w słuch

#mniejplastiku

CSR w Credit Agricole

Sesja networkingowa: CSR w CA, Zamieniam się w słuch, #mniejplastiku

Czwartek (8 października)

11:00 – 12:30

12:30 – 13:30

15:00 – 16:00

13:30 – 15:00

 

CSR w Credit Agricole

People Power – Power of Sharing (Volunteering), PowerON

#mniejplastiku

Sesja networkingowa: CSR w CA, Volunteering, PowerON, #mniejplastiku

Piątek (9 października)

11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

15:00 – 16:00

13:30 – 15:00

 

#mniejplastiku

CSR w Credit Agricole

People Power – Diversity

Sesja networkingowa: CSR w CA, Diversity

Linki i multimedia

1. Bałtycka Odyseja – #mniejplastiku:

2. People Power – Diversity & Volunteering:

3. Zamieniam się w słuch: