CEMEX Polska

Przejdź na stoisko »

CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Korzystając z doświadczeń, wiedzy i kapitału międzynarodowego koncernu, CEMEX Polska stosuje uznane standardy produkcji i zarządzania dostarczając na rynek polski materiały budowlane najwyższej jakości.

Zaangażowanie społeczne to bardzo ważny obszar działalności, dzięki któremu nasza firma tworzy jak najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Proces ten polega na budowaniu solidnych, konstruktywnych oraz proaktywnych relacji społecznych. Wiemy, że te są istotne dla skutecznego zarządzania skutkami środowiskowymi, społecznymi oraz związanymi z nimi ryzykami i możliwościami biznesowymi.

Nasze działania społeczne realizowane są zgodnie z Globalną Strategią Zaangażowania Społecznego CEMEX, która integruje działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju ze strategią biznesową firmy, mając na celu stworzenie lepszej przyszłości oraz poprawę jakości życia i dobrostanu naszych interesariuszy.

Strategię CSR wdrażamy lokalnie poprzez Plany Zaangażowania Społecznego (Community Engagement Plans – CEP), które powstają co roku dla poszczególnych pionów biznesowych i zakładów. Tworząc i realizując plany, bierzemy pod uwagę zarówno nasze priorytety biznesowe, jak i lokalne potrzeby.

Plany Zaangażowania pozwalają nam współpracować ze społecznościami lokalnymi, w których prowadzimy działalność biznesową, w ramach czterech filarów inwestycji społecznych:

• Edukacja i rozwijanie szans na zatrudnienie
• Zrównoważona i odporna infrastruktura oraz mobilność
• Innowacje społeczne i środowiskowe oraz przedsiębiorczość
• Ochrona środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa

Dodatkowo, z myślą o lokalnych inicjatywach, ponad 10 lat temu powołaliśmy do życia Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”, której działania ukierunkowane są na wsparcie przedsięwzięć z zakresu edukacji, sportu, kultury, ekologii i szeroko rozumianych programów obywatelskich.

Najważniejszymi filarami Fundacji są organizowany raz do roku Konkurs Grantowy, w którym wziąć udział może każda organizacja działająca na terenie, gdzie firma CEMEX prowadzi swoją działalność oraz funkcjonujący od 2011 roku Program Wolontariatu Pracowniczego. Od 2009 roku wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i jednostkami oświatowymi zrealizowaliśmy 243 wyjątkowe projekty, a kolejne 176 pomysłów zrealizowali wraz z naszymi partnerami społecznymi Wolontariusze CEMEX.

Planowane działania na stoisku

Prezentacja Strategii Odpowiedzialnego Biznesu CEMEX oraz przykładów jej realizacji poprzez działania i projekty w ramach Planów Zaangażowania Społecznego tworzonych przez firmę co roku dla poszczególnych pionów biznesowych. Dodatkowo, omówienie działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Dyskusja na temat różnych aspektów Zaangażowania Społecznego, przedstawionych na stanowisku targowym.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” – jak zostać partnerem Fundacji?
Wtorek (6 października)
Środa (7 października) Jak włączyć społeczności lokalne w działania na rzecz planety?
Czwartek (8 października)
Piątek (9 października)