Ceetrus Polska

Przejdź na stoisko »

Ceetrus Polska sp. z o.o. jest inwestorem, deweloperem, komercjalizatorem oraz zarządcą centrów i galerii handlowych. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Carbon Neutral, Territory Positive (C- T+)” firma ogranicza ślad węglowy, działa na rzecz bioróżnorodności oraz realizuje bogaty program aktywności dla lokalnych społeczności.

Planowane działania na stoisku

CSR, rozumiany jako zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, jest kluczowym elementem strategii biznesowej Ceetrus Polska. Firma bierze odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz podejmuje szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podczas 8. edycji Targów CSR na wirtualnym stoisku firmowym będzie można poznać założenia i sposoby realizacji strategii zrównoważonego rozwoju firmy, opierającej się na dwóch filarach: C- T+ Carbon Neutral i Territory Positive. Pierwszy z nich to odpowiedź na zachodzące zmiany klimatu, drugi – na potrzeby lokalnych społeczności. Firma ogranicza ślad węglowy wytwarzany zarówno przez obiekty, jak i pracowników, realizuje działania na rzecz bioróżnorodności oraz ograniczenia konsumpcji mediów. Z kolei poprzez różnorodne wydarzenia organizowane w centrach i galeriach handlowych w ramach programu „Dobry sąsiad” Ceetrus chce integrować i angażować lokalną społeczność. Z powyższymi działaniami można zapoznać się w „Raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2019”, dostępnym na naszym stoisku. Opisujemy w nim szeroko podejmowane inicjatywy i działania.

Odwiedzający wirtualne stoisko Ceetrus Polska będą mogli zapoznać się także z różnorodnymi materiałami, które rozwijają wybrane tematy opisane w raporcie. Przedstawiamy w nich działania Ceetrus Polska w obszarze zapewnienia bioróżnorodności terenów wokół obiektów handlowych, wspierania rozwoju elektromobilności, a także zapewnienia równości płci w biznesie. Założenia strategii CSR C- T+ znajdują odzwierciedlenie we wszystkich obszarach działalności Ceetrus Polska. Również na etapie prac nad nowymi projektami. Podczas Targów CSR będzie można poznać założenia dwóch wielofunkcyjnych inwestycji planowanych przez Ceetrus – Wilanów Park w Warszawie oraz projekt w Piasecznie.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Podczas 8. edycji Targów CSR przy Gorących Stolikach będzie można porozmawiać z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu oraz liderem komunikacji i CSR w Ceetrus Polska o tym, jak firma rozumie zrównoważony rozwój biznesu i w jakich obszarach realizuje jego założenia.

Odpowiedzialna za CSR ekspert przedstawi szczegóły strategii zrównoważonego rozwoju firmy Ceetrus. Wspomniana strategia opiera się na dwóch filarach: C- T+ Carbon Neutral i Territory Positive. Pierwszy z nich to odpowiedź na zachodzące zmiany klimatu, drugi – na potrzeby lokalnych społeczności. Firma ogranicza ślad węglowy, działa na rzecz bioróżnorodności oraz realizuje bogaty program aktywności dla lokalnych społeczności.

Przy Gorących Stolikach będą również dostępni wybrani członkowie zespołu CSR – marketing managerowie centrów handlowych: Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł. W materiałach online dostępnych dla odwiedzających firma zaprezentuje m.in. wybrane działania w obszarze zapewnienia bioróżnorodności terenów wokół obiektów handlowych, wspierania rozwoju elektromobilności, a także zapewnienia równości płci w biznesie. Będzie można również poznać założenia dwóch wielofunkcyjnych inwestycji planowanych przez Ceetrus – Wilanów Park w Warszawie oraz projekt w Piasecznie.

Z kolei całościowy obraz działań firmy pokazuje „Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019”, który będzie dostępny na wirtualnym stoisku. W raporcie zostały opisane inicjatywy i działania Ceetrus, m.in. liczne aktywności na poziomie korporacyjnym oraz realizowany w centrach i galeriach handlowych program „Dobry sąsiad”, poprzez który Ceetrus chce integrować i angażować lokalną
społeczność. Ceetrus Polska sp. z o.o. jest inwestorem, deweloperem, komercjalizatorem oraz zarządcą centrów i galerii handlowych.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) w godz. 13:30 – 15:00
spotkanie z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu, liderem komunikacji i CSR Ceetrus Polska
Wtorek (6 października) w godz. 13:30 – 15:00

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR: Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

Środa (7 października) w godz. 13:30 – 15:00
spotkanie z Agnieszką Gutowską, dyrektor marketingu, liderem komunikacji i CSR Ceetrus Polska
Czwartek (8 października) w godz. 13:30 – 15:00

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR: Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

Piątek (9 października) w godz. 13:30 – 15:00

spotkanie z marketing managerami centrów handlowych, członkami zespołu CSR: Dagmara Michalec, Agnieszka Parchimowicz i Adam Kozioł

Linki i multimedia