Bureau Veritas Polska

Przejdź na stoisko »

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarczamy wysokiej jakości usługi wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat – niezmiennie istotnych – działań filantropijnych i etycznych, ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju.

Wspieramy naszych klientów w zrównoważonym rozwoju oferując:

 • obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego organizacji i produktu
 • narzędzia do zbierania danych i obliczania śladu węglowego
 • określanie polityki klimatycznej, celów redukcji, wykonanie analizy ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu dla konkretnej firmy, wykonanie analizy scenariuszowej (scenariuszy wpływu zmian klimatu na działalność konkretnej firmy)
 • obliczenie śladu wodnego produktu, usługi
 • audyty ESG (Environment, Social, Governance) w spółce, oddziałach, w spółce planowanej do nabycia/zbycia
 • ocenę spełniania wymagań Systematyki EU (Taksonomii) przez organizację
 • audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI, URSA)
 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym certyfikację w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej, rolnictwa i rybołówstwa
 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju
 • weryfikację i opiniowanie raportów niefinansowych w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI)
 • weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw biomasy oraz biopaliw
 • certyfikację systemów zarządzania środowiskiem (wg standardów ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (wg. ISO 45001), efektywnością energetyczną (ISO 50001)
 • weryfikację i walidację EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)
 • szkoleniaz zakresu systemów zarządzania środowiskiem, BHP oraz efektywnością energetyczną
 • analizę cyklu życia produktu lub usługi (LCA).

Działania na stoisku

W czasach coraz wyraźniejszego kryzysu klimatycznego, nawet aktywne propagowanie idei zrównoważonego biznesu to już za mało. Zmiany klimatu stawią wobec firm konkretne obowiązki prawne oraz pojawiają się nowe wymagania rynku. Wspieramy naszych Klientów oferując m.in. obliczanie śladu węglowego organizacji i produktu, opracowanie polityki klimatycznej wraz z analizą ryzyk i szans związanych z klimatem oraz analiz scenariuszowych postępowania zmian klimatu, które będą miały wpływ na konkretną branżę, narzędzia do samodzielnego aktualizowania obliczeń śladu węglowego, audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw, certyfikację systemów zarządzania i systemu odpowiedzialności społecznej, weryfikację raportów CSR.

Działania przy Gorącym Stoliku

Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń. Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić. Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji. Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane?

Harmonogram

Stoisko

Gorący stolik

Poniedziałek (5 października) 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach Ślad węglowy organizacji i produktu oraz narzędzia do obliczeń (Start prezentacji co ok. 15 min.)
Wtorek (6 października) 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach Raportowanie kwestii klimatycznych, wymagania, rekomendacje, czego nie robić (Start prezentacji co ok. 30 min.)
Środa (7 października) 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach Systematyka UE (Taksonomia) – omówienie nowej regulacji (Start prezentacji co ok. 30 min.)
Czwartek (8 października) 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach Produkt lub usługa neutralna klimatycznie – jak to zrobić? Start prezentacji co ok. 20 min.)
Piątek (9 października) 10:00-15:00: zapraszamy do rozmów o wszystkich naszych usługach Ślad węglowy w zakresie 3 (pośrednie emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości) – skąd wziąć dane? (Start prezentacji co ok. 20 min.)

 

Linki i multimedia