BNP Paribas Bank Polska

Przejdź na stoisko firmy »

BNP Paribas Bank Polska S.A. klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów m.in. mieszkaniowych czy konsumenckich. Przedsiębiorstwom mikro, MŚP i korporacjom dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Ma szeroką ofertę dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego; specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom z segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

W opinii BNP Paribas tylko holistyczne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu ma szansę przełożyć się na realne, wymierne efekty. Dlatego odpowiedzialność Banku rozumie jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A. składa się z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego. Poprzez realizację Strategii CSR Bank wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego, w kwietniu 2019 roku Bank
BNP Paribas zainaugurował Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie dotychczasowe aktywności organizacji na rzecz klimatu. Program Bank Zielonych Zmian składa się z wewnętrznej kampanii edukacyjnej kierowanej do pracowników wszystkich obszarów Banku, realnych zmian w funkcjonowaniu organizacji (tzw. eko-usprawnień) oraz nieustannie rozwijanej oferty proekologicznych produktów i usług. Ważnym aspektem działalności Banku BNP Paribas jest promowanie sprawiedliwości klimatycznej podczas wydarzeń i inicjatyw branżowych oraz nawiązywanie partnerstw w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Planowane działania na stoisku

Żyjemy na kredyt pod zastaw Ziemi, a dług ekologiczny drastycznie wzrasta. Przeciwdziałanie zmianom klimatu to obowiązek nas wszystkich – obywateli, firm i instytucji. Dla Banku BNP Paribas troska o środowisko naturalne to jedno z kluczowych zobowiązań. Na wirtualnym stoisku Banku Zielonych Zmian uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się ze Strategią CSR i Zrównoważonego Rozwoju dwukrotnego lidera Rankingu Odpowiedzialnych Firm (2019 i 2020) oraz działaniami na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do dyspozycji odwiedzających będą eksperci Banku, którzy opowiedzą o aktywnościach na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz promowania sprawiedliwości społecznej.

Na stoisku Banku BNP Paribas odwiedzający będą mieli okazję:

  • poznać strategię działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas – dwukrotnego zdobywcy 1. miejsca w klasyfikacji generalnej Rankingu Odpowiedzialnych Firm (w 2019 i 2020 roku),
  • zapoznać się z działaniami Banku na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowania sprawiedliwości społecznej,
  • porozmawiać z ekspertami Banku.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy wirtualnym gorącym stoliku BNP Paribas Bank Polska S.A. każda odwiedzająca osoba będzie miała okazję do:

  • rozmowy z ekspertami Banku i pogłębienia wiedzy na temat odpowiedzialnego Bankowania,
  • zapoznania się z działaniami Banku na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promowania sprawiedliwości społecznej,
  • dowiedzenia się więcej o działaniach Banku w ramach realizacji Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz kontrybucji Banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Harmonogram

Każdego dnia Targów CSR przy Wirtualnym Stoisku obecni będą eksperci reprezentujący Biuro CSR Banku BNP Paribas oraz Fundację BNP Paribas.

Poniedziałek (5 października) Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Joanna Gajda- Wróblewska- Menedżer ds. projektów społecznych

Wtorek (6 października) Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Maria Gawlikowska- Starszy Specjalista ds. Projektów Społecznych

Środa (7 października) Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Maria Gawlikowska- Starszy Specjalista ds. Projektów Społecznych

Czwartek (8 października)

Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Maria Krawczyńska- Dyrektor Biura CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, Członek Zarządu Fundacji BNP Paribas

Piątek (9 października) Agnieszka Michalik- Starszy Specjalista ds. CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Alicja Romanowska- Asystent ds. projektów CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu

Joanna Gajda- Wróblewska- Menedżer ds. projektów społecznych

Linki i multimedia