B Corp Better. & Baginski.Pro

Przejdź na stoisko firmy »

„Business as a force for good” – to motto ruchu B Corporations, który swoim zasięgiem objął już ponad 60 krajów i ponad 3300 firm w tym Patagonia, Alpro, Ben & Jerry’s, Kickstarter, 12 spółek z grupy Danone, w Polsce: Benefit Systems, Chiesi i Too Good To Go.

B Corporations (B Corps) to firmy, które realizując strategię zrównoważonego rozwoju, chcą być nie tylko najlepsze na świecie, ale przede wszystkim najlepsze dla świata i dla których biznes to przede wszystkim narzędzie do jego polepszania. Przystępując do ruchu B Corps podmioty gospodarcze zobowiązują się do uwzględnienia celów społecznych w swoim DNA – czyli dokonania odpowiednich zmian prawnych w najważniejszych dokumentach korporacyjnych. By zostać B Corpem konieczne jest przejście przez proces oceny BIA (B Impact Assesment), a następnie uzyskanie certyfikacji.

GoodBrand / Better. jest firmą konsultingową w dziedzinie etycznego biznesu i „sustainability”. Wspiera organizacje w byciu bardziej świadomymi swojego wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania zmieniającego się świata. Główne obszary usług firmy to: strategie budowania marek z przesłaniem (purposeful branding), zarządzanie relacjami z interesariuszami, badania, mierzenie i raportowanie wpływu oraz zarządzanie różnorodnością. Jednym z głównych obszarów naszego zaangażowania od 2018 r. jest wprowadzanie i propagowanie ruchu B Corp w Polsce (Goodbrand UK to certyfikowany B Corp od 2015 r., należy do pierwszej 100 „najlepszych dla świata”).

Bagiński.pro to nowoczesna kancelaria prawna łącząca funkcję butiku prawnego ze strategicznym doradztwem w obszarze nowych modeli biznesowych opartych o społecznie odpowiedzialną ekonomię – w tym w szczególności typu Benefit Corporation.

Firma skupia się na obsłudze firm jaki i osób fizycznych we wszelkich sprawach o charakterze międzynarodowym. Asystuje przy transakcjach oraz w sporach sądowych stojąc po stronie inwestorów, startupów jak i osób fizycznych. Doradza zarządom oraz radom nadzorczym. Od wielu lat wspiera rozwój ruchu B Corp na świecie oraz w Polsce.

Planowane działania na stoisku

Naszym celem będzie zaznajomienie publiczności targowej z ideą B Corpów, czyli dynamicznie rosnącej, międzynarodowej społeczności firm, które nie chcą być najlepsze na świecie, ale najlepsze dla świata.

W tym celu zaprezentujemy materiały multimedialne poświęcony idei B Corp, opowiemy wszystkim zainteresowanym o ruchu i kryteriach, które należy spełnić, żeby zostać B Corpem. Nasi eksperci będą odpowiadać na pytania związane z B Impact Assesment (procesem assesmentu, przez który należy przejść by móc się ubiegać o certyfikat B Corp) oraz SDG Action Manager – narzędziem do zarządzania zaangażowaniem firm w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, stworzonym wspólnie przez B Lab (organizację przyznającą certyfikat B Corp i integrującą społeczność B Corpów) oraz UN Global Compact. Wytłumaczą, krok po kroku co trzeba zrobić, żeby zostać B Corpem.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Podczas Gorących Stolików planujemy spotkania poświęcone różnym zagadnieniom związanym z byciem B Corpem, w tym przejściu przez B Impact Assesment, narzędziu SDG Action Manager, a także wzmacnianiu firmy w każdym z 5 kluczowych dla B Corpów: etycznym i transparentnym zarządzaniu, dbałości o środowisko, działaniach na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnej, a także trosce o pracowników oraz klientów.

Dwukrotnie w trakcie trwania targów poprowadzimy warsztat wprowadzający do idei B Corp, podczas którego opowiemy o historii i filozofii samego roku, kryteriach jakie należy spełnić by zostać B Corpem oraz korzyściach wynikających z bycia członkiem ruchu, a także z przejścia przez B Impact Assesment.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Niebawem
Wtorek (6 października) Niebawem
Środa (7 października)  Niebawem
Czwartek (8 października)  Niebawem
Piątek (9 października)  Niebawem

Linki i multimedia