Atmoterm SA jest polską firmą informatyczno-konsultingową dostarczającą od 1981 roku rozwiązania dla środowiska i gospodarki. Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, administracji rządowej oraz organów ochrony środowiska w kraju i za granicą w zakresie zagadnień środowiskowych pozwala nam na kompleksowe kreowanie indywidualnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów.

Projektujemy oraz wdrażamy optymalne i nowoczesne rozwiązania w następujących dziedzinach:

  • usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: zagadnienia z zakresu śladu węglowego, analizy szans i ryzyk, wytyczne do budowania strategii działania, określanie celów i kierunków działań czy usługi outsourcingowe,
  • szkolenia i dedykowane warsztaty oraz kampanie społeczne w zakresie ochrony środowiska,
  • systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi oraz zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Nasza firma uczestniczy w inicjatywie UN Global Compact działającej na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo wspieramy Fundację Razem dla Środowiska w ramach której realizujemy liczne projekty prowadząc m.in. edukację ekologiczną społeczeństwa. Naszym celem na targach jest zwrócenie uwagi na istotę zagadnień środowiskowych, które powinny stanowić integralny element na etapie budowania strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska. Ważnym aspektem przygotowywania strategii jest jej świadome tworzenie mające na względzie docelowe, kompleksowe zarządzanie jej realizacją pozwalające zwiększać konkurencyjność firmy.

Planowane działania na stoisku

Na stoisku chcemy umożliwić uczestnikom targów zapoznanie się z aktualnymi trendami ekologicznymi i środowiskowymi oraz zaprezentować wybrane narzędzia wspierające prowadzenie działań CSR w tym zakresie. Jednym z poruszanych zagadnień będzie ślad węglowy organizacji i produktów, który może stanowić istotny element z punktu widzenia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa i budowania zaufania do marki. Ponadto zaprezentujemy autorską platformę do zarządzania i integracji danych środowiskowych – ekostrateg.com dedykowaną dla przedsiębiorstw i administracji.

Odpowiemy na pytanie jak odpowiedzialnie korzystać z danych i informacji środowiskowych w działaniach CSR oraz przedstawimy przykłady dobry praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

Przy gorących stolikach chcemy przybliżyć zagadnienia w zakresie działań odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do aspektów środowiskowych. Ponadto chcemy stworzyć przestrzeń do wzajemnej wymiany doświadczeń w tym temacie oraz nawiązać kontakty z przedsiębiorcami dla których środowiskowe aspekty prowadzenia działań CSR są istotne w dalszym rozwoju firmy.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) Aktualne trendy w zakresie środowiskowym ważne z punktu widzenia budowania strategii wizerunkowej
Wtorek (6 października) Raportowanie pozafinansowe w zakresie środowiskowym – przykładowe narzędzia wspierające kształtowanie wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie
Środa (7 października) Czym jest ślad węglowy organizacji i produktu oraz jakie korzyści daje jego obliczenie i publikacja?
Czwartek (8 października) ekostrateg.com – platforma do integracji danych wspierająca transparentność prośrodowiskową firmy
Piątek (9 października) Sesja Q&A – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Linki i multimedia