Siemens

Polska spółka globalnego koncernu Siemens AG została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje rozwiązania i produkty Siemens AG, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału. 

Od początku swego istnienia Siemens jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji i promującym technologie, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Aktywnie wspiera też polskie przedsiębiorstwa w cyfrowej transformacji, pomagając wejść w realia przemysłu 4.0. Firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i absolwentów, oferując im rozwój zawodowy i nowoczesne środowisko pracy. Angażuje się w ważne społecznie projekty, wspierając polską naukę. 

Obecnie Siemens w Polsce prowadzi działalność w głównej mierze handlową oraz usługową. Centrala znajduje się w Warszawie, a biura regionalne Siemensa obecne są w 10 pozostałych miastach. W naszym kraju zlokalizowany jest też zakład WKC w Mirkowie pod Wrocławiem. Są w nim montowane szafy sterownicze, które są mózgiem dla fabryk przemysłu 4.0.  

W Polsce Siemens posiada także Centrum Logistyczne, obsługujące kraje europejskie. 

W skład całej grupy Siemensa w Polsce wchodzą spółki: Siemens Polska (Siemens sp. z o. o.), Siemens Energy, Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens Mobility, Siemens Healthineers, Siemens Financial Services, Siemens Industry Software. 

W skład spółki centralnej Siemens Polska wchodzą dwie branże (działy): Digital Industries kierowana przez Dominikę Bettman (jednocześnie prezeskę Siemens Polska) oraz Smart Infrastructure, kierowana przez Mariusza Kondraciuka 

Digital Industries / Digital Enterprise 

Branża Digital Industries [DI] oferuje kompleksowe portfolio produktów i usług w zakresie automatyki, napędów, komunikacji, oprogramowania i digitalizacji procesów produkcyjnych. Rozwiązania technologiczne DI, zakładają m.in. wykorzystanie platform Internetu Rzeczy, cloud i edge computing, cyfrowego bliźniaka oraz najwyższej klasy sterowników i oprogramowania do automatyzacji produkcji. Korzyścią dla odbiorcy jest większa wydajność, szybkość, elastyczność i jakość procesu produkcji. 

Smart Infrastructure / Smart City 

Branża Smart Infrastructure [SI] oferuje kompleksowe rozwiązania z dziedziny automatyki budynkowej, efektywności energetycznej oraz ochrony bezpieczeństwa życia i mienia. Jest także liderem we wdrażaniu rozwiązań technologicznych wynikających z podejścia ‘smart city’. Przykładowym rozwiązaniem w tym obszarze jest program do monitorowania i predykcji jakości powietrza, w wyniku którego podejmowane są wyprzedzająco środki zaradcze ograniczające możliwość generowania smogu.

Działania Siemensa

Zrównoważony rozwój to dbałość o potrzeby obecnego pokolenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb przyszłych generacji. Priorytetem Siemensa jest działanie w myśl tej idei – w sposób społecznie odpowiedzialny pod względem środowiskowym, klimatycznym, demograficznym, socjalnym. Dlatego nasza działalność biznesowa jest oparta na długofalowej globalnej strategii, dzięki której możemy sprostać wysokim wymaganiom klientów, a jednocześnie tworzyć technologie i rozwiązania przyjazne dla środowiska. Nasze starania nie pozostają bez echa. Od 2011 r. w indeksie Dow Jones Sustainability Index utrzymujemy tytuł najbardziej zrównoważonego przedsiębiorstwa działającego w branżach przemysłowych. Posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność naszych działań biznesowych z wymaganiami międzynarodowych norm ISO w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyzwania środowiskowe, z jakimi mierzymy się zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, rosną w lawinowym tempie. Na biznesie, a w szczególności tak dużych firmach jak nasza, spoczywa szczególna odpowiedzialność za niwelowanie negatywnych skutków globalizacji. Dajemy innym przykład poprzez wdrażanie etycznych praktyk oraz zaostrzonych standardów produkcji i usług. Szerzymy idee zrównoważonego rozwoju także wśród naszych interesariuszy – nasz biznes nie byłby możliwy bez współpracy z naszymi partnerami, dostawcami, inwestorami, samorządami, mediami, organizacjami użytku publicznego itp. We wszystkich branżach Siemensa stawiamy na współpracę partnerską, wzajemne wsparcie, inspirację i edukację we wspólnym celu: trwałego, długofalowego rozwoju w skali lokalnej i globalnej.

Siemens a zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ma wiele wymiarów, a jego najważniejsza i prawdziwa wartość ujawnia się
tylko wtedy, gdy słowa zamieniamy w czyny. Zmiany klimatyczne i pandemia potęgują konieczność wzmocnienia wysiłków w trosce o przyszłość. Dlatego Siemens tworzy wspólnotę wartości urzeczywistniających najważniejsze z nich. Dbałość o dobre zdrowie i jakość życia, ochrona środowiska, zrównoważone miasta, czysta energia, innowacyjny przemysł i infrastruktura – to obszary, w których technologie Siemens pomagają podnosić standardy. Działając w poczuciu idei odpowiedzialnego przywództwa, firma angażuje swoje działania w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – transformację ekonomiczną, społeczną i ekologiczną.

Zmienianie świata najlepiej zacząć od siebie. Taka postawa pokazuje, w jaki sposób działa Siemens, dbając o jakość edukacji i rozwój kompetencji przyszłości wśród studentów polskich uczelni, pracowników i partnerów. W firmie panuje równość płci i różnorodność, a pracownicy wspierają działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji. Siemens stale promuje zwiększenie roli kobiet, pracujących w zdominowanych przez mężczyzn branżach takich jak energetyka, przemysł, czy infrastruktura. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej „Women in digital age”, zaledwie 6 na 1000 kobiet z wyższym wykształceniem wybiera pracę związaną z nowymi technologiami. Siemens patronuje programowi Inżynierki 4.0, promującemu kreatywne rozwiązania opracowane przez młode studentki kierunków inżynierskich. Co roku kilkadziesiąt laureatek otrzymuje wsparcie mentorskie, szkolenia i możliwość praktyki, umożliwiające dobry start kariery w nowoczesnym przemyśle. Firma zdaje sobie sprawę ze środowiskowych kosztów działalności biznesu, dlatego jako pierwszy globalny koncern przemysłowy, Siemens postanowił osiągnąć neutralność klimatyczną jeszcze przed 2030 r. Korzystanie z zielonej energii, stopniowa dekarbonizacja floty samochodowej już wpłynęły na redukcję śladu węglowego. Jednocześnie technologie Siemens wspierają postęp w skali całej planety, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji energetycznej, a także racjonalnej gospodarki zasobami.

Rzeczywistość wciąż jednak zaskakuje. Za sprawą globalnej pandemii, rok 2020 stanie się symbolem nowej normalności. To moment w którym digitalizacja przestaje być wizją przyszłości i staje się codziennością. Obecny moment próby, weryfikuje stan przygotowań do życia w obliczu dynamicznych zmian, których skala nigdy wcześniej nie spowodowała tak szerokiej mobilizacji do współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Pojawienie się pandemii wzmocniło potrzebę zaangażowania biznesu w eliminację nowych ryzyk, zagrażających stabilności społecznej i gospodarczej. Siemens bez wahania włączył się w działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa.

Firma przystąpiła do koalicji firm wspierających Warsaw Genomics – laboratorium, którego celem jest zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność koronawirusa. Wspólnie z Fundacją Siepomaga i Instytutem Wolontariatu Pracowniczego została uruchomiona Skarbonka Siemensa, do której pracownicy wpłacają pieniądze na rzecz przeciwdziałania pandemii. Jednocześnie zarząd firmy podjął zobowiązanie o podwojeniu kwoty uzbieranej przez pracowników. Akcja Siemens w Polsce wpisuję się w działalność centrali firmy, która już na początku pandemii zapowiedziała utworzenie globalnego funduszu dedykowanego walce z COVID-19. Pierwszej wpłaty w wysokości 1 mln euro dokonał Joe Kaeser, prezes Siemens AG. Z kolei dzięki udostępnieniu portalu Additive Manufacturing Network (AMN) oraz firmowych drukarek 3D, przyspieszyło projektowanie i produkcja komponentów medycznych, niezbędnych do przeciwdziałania pandemii.

Linki i multimedia