Europejski Korpus Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach Fundacja koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność FRSE przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020.

Do spektrum programów i inicjatyw, którymi zajmuje się obecnie Fundacja wchodzą także: European Language Label, eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE. FRSE wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez PolskoLitewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO), a od 2016 r. także w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Europejski Korpus Solidarności to pierwszy program, którym zarządza FRSE, który daje możliwość realizacji projektów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach ścieżki Staże i miejsca pracy organizacje, instytucje i firmy mogą włączyć w swoje projekty społeczne zaangażowanych pracowników i stażystów z Polski i całej Europy. EKS to nie tylko dofinansowanie miejsca stażu/pracy w obszarze CSR, ale dostęp do bazy ponad 250 000 potencjalnych pracowników i stażystów z Polski i całej Unii Europejskiej. W latach 2018-2020 KE przeznaczyła ponad 340 mln euro na wsparcie projektów EKS, w nowej perspektywie budżetowej 2021-2027 na działania Korpusu będzie przeznaczonych ponad 1 miliard euro.

Planowane działania na stoisku

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzającej programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Udział w tych inicjatywach daje możliwość na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Europejski Korpus Solidarności to jedna z inicjatyw Komisji Europejskiej, która skierowana jest to organizacji, instytucji i firm, które realizują społecznie istotne działania będące odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Młodzi ludzie z całej Europy i spoza niej chcą i angażują się w działania, które mają sens i przynoszą rzeczywistą zmianę w ich społecznościach. Dzięki Europejskiemu Korpusowi Solidarności organizacje, firmy i instytucje mogą realizować projekty społeczne z udziałem wolontariuszy lub zaangażowanych pracowników i stażystów.

Na stoisku Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności zaprezentujemy wszystkie akcje programu oraz przedstawimy możliwości uzyskania dofinansowania i wsparcia w zakresie realizacji projektów społecznych. Ponad 1 mld euro czeka na organizacje i instytucje w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Planowane działania przy Gorącym Stoliku

W trakcie Gorących Stolików Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentuje trzy akcje Europejskiego Korpusu Solidarności umożliwiające uzyskanie dofinansowania na działania społeczne z udziałem wolontariuszy, pracowników i stażystów oraz sesję na temat uzyskania Znaku Jakości umożliwiającegorealizację projektów w Programie.

  • Projekty Wolontariatu mogą być realizowane przez organizacje i instytucje, które realizują działania w społecznościach lokalnych. Można uzyskać finansowanie na goszczenie zagranicznych i polskich wolontariuszy którzy przez okres nawet 12 miesięcy włączają się w działania społeczne organizacji.

  • Projekty Solidarności w których organizacje i instytucje mogą wspierać realizację istotnych projektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych.

  • Staże i miejsca pracy – firmy, organizacje, instytucje mogą zaprosić pracownika/stażystę do realizacji istotnych społecznie działań oraz uzyskać dofinansowanie na jego działania.

Znak Jakości to certyfikat umożliwiający firmom i organizacjom uzyskanie dofinansowania i realizację projektów w Programie. To także certyfikat potwierdzający, że instytucja spełnia wszystkie standardy jakościowe Europejskiego Korpusu Solidarności, gwarantujące realizację wysokiej jakości projektów wolontariaty, staży i miejsc pracy. Dzięki Znakowi Jakości firma dołącza do tysięcy organizacji w Europie i poza nią biorących udział w prestiżowym programie Komisji Europejskiej.

Harmonogram

Poniedziałek (5 października) dyżur 12.00 – 14.00
Wtorek (6 października) Wolontariat międzynarodowy EKS dla organizacji, dyżur 12.00 – 14.00
Środa (7 października) Projekty Solidarności EKS, dyżur 12.00 – 14.00
Czwartek (8 października) Staże i praca – Europejski Korpus Solidarności, dyżur 12.00 – 14.00
Piątek (9 października) Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, dyżur 12.00 – 14.00

Linki i multimedia