targicsr-banner

Uniwersytet Łódzki, Międzynarodowy Projekt TrainERGY (Training for Energy Efficient Operations), Międzynaroowy Projekt „OPEN MIND – gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study.

Projekt TrainErgy

Analiza źródeł emisji CO2 w procesach i łańcuchach dostaw z wykorzystaniem narzędzia Scenat. Opracowanie modelu określającego niezbędne kompetencje do wdrażania w przedsiębiorstwach zielonych praktyk oraz zasad zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej Współpraca z przedsiębiorstwami ukierunkowana na identyfikację dobrych praktyk i studiów przypadków z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej.

Projekt Open Mind

Otwarty kurs online z elementami grywalizacji: „Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej”. Pozwala on uczestnikom zapoznać się z podstawami gospodarki społecznej, możliwościami związanymi z rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej, tworzeniem modelu biznesowego, przygotowaniem biznes planu, sposobami na znalezienie inwestorów oraz zdobycie praktycznej wiedzy o różnych aspektach zarządzania. Kurs w szczególności adresowany jest do uczących się kobiet oraz studentów kierunków niebiznesowych. Platforma wykorzystująca elementy grywalizacji służy do stworzenia innowacyjnego i przyjaznego środowiska uczenia się, w którym studenci mogą odkrywać koncepcje biznesowe i rozwijać kluczowe umiejętności przedsiębiorczego myślenia oraz radzenia sobie z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi.

Linki