targicsr-banner

Stowarzyszenie Pomocy Szansa Zakład Aktywności Zawodowej

Stowarzyszenie Pomocy Szansa działa na rzecz rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych. W celu realizacji swego celu Stowarzyszenie prowadzi 10 placówek 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Klub Malucha a także Zakład Aktywności Zawodowej w trzech województwach małopolskim, podlaskim oraz mazowieckim.
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) działa od 1 maja 2004 roku. Głównym celem działania ZAZ jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie ich do przejścia na otwarty rynek pracy Dla realizacji ww. celów ZAZ prowadzi działalność wytwórczo-usługową przy której zatrudnionych jest 32 pracowników niepełnosprawnych. Mimo dużej konkurencji stale się rozwijamy czego dowodem są zdobyte wyróżnienia: wyróżnienie specjalne TISE w IV i V edycji konkursu ES-przedsiębiorstwo społeczne roku, drugie miejsce w konkursie LODOŁAMACZE 2016 w kategorii zatrudnienie chronione, uzyskanie certyfikatu „zakup prospołeczny” oraz znaku ES.

Na Targach CSR

Na swoim stoisku zaprezentujemy ofertę ZAZ dla firm biorących udział w targach. W ramach prowadzonej w ZAZ działalności wytwórczo-usługowej wytwarzane są: rękodzieło ceramiczne, przedmioty ozdobno – użytkowe zdobione metodą decoupage, wyroby stolarskie, figury gipsowe.
Sezonowo produkowane są znicze szklane i ceramiczne oraz wkłady. W ofercie ZAZ-u znajdują się również usługi tj. sprzątanie i pielęgnowanie terenów zieleni, retusz i zdobienie figur gipsowych, składanie i pakowanie odzieży oraz inne zlecenia na prace manualne. Realizujemy indywidualne zlecenia jak również zamówienia dla firm. Nasza oferta obejmuje również warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży, seniorów jak również dla firm. Wszystkie wyroby oferowane przez nasz zakład wykonywane są przez zatrudnione osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje obowiązkowych wpłat na PFRON poprzez zamówienie w ZAZ usługi lub produkcji może dokonać zmniejszenia tej wpłaty. W ramach współpracy z naszym zakładem korzyści są obopólne. Przedsiębiorca wspiera nasze działania na rzecz osób niepełnosprawnych zlecając produkcje lub korzystając z naszych usług, jednocześnie obniżając ponoszone przez firmę koszty.
Uzupełnieniem oferty Zakładu Aktywności Zawodowej są wyroby wykonane w pozostałych placówkach. Są to między innymi: kartki okolicznościowe, zaproszenia, wiklinowe koszyki, obrazy, witraże oraz stroiki okolicznościowe.

Linki