targicsr-banner

Stowarzyszenie Otwarte Klatki

Celem Stowarzyszenia Otwarte Klatki jest zapobieganie cierpieniu zwierząt hodowlanych, między innymi poprzez współpracę z biznesem. Przynależność do międzynarodowych koalicji i ciągłe kształcenie zapewniają nam możliwość spojrzenia na polski rynek w szerszym kontekście.

Dobrostan zwierząt zaczyna być istotnym elementem CSR, co potwierdzają decyzje globalnych firm takich jak Unilever, Nestlé, Orbis czy Gucci.

Poprzez kampanię „Jak One To Znoszą?” Stowarzyszenie Otwarte Klatki przekonuje działające w Polsce firmy do rezygnacji z używania i sprzedaży jaj pochodzących z chowu klatkowego i ma na koncie udaną współpracę z największymi graczami na rynku.

Na Targach CSR

Podczas Targów podpowiemy, w jaki sposób podejść do tematu zwierząt w CSR oraz jakie kroki podjąć, aby nie tylko przyczynić się do poprawy ich losu, ale też zyskać uznanie w oczach klientów dzięki odpowiedniej komunikacji zmian. Podzielimy się również wiedzą dotyczącą światowych trendów i przewidywanych kierunków w obszarze działań prozwierzęcych. Pokażemy też, dlaczego jest to kolejne pole, na którym warto wyprzedzić konkurencję.

Linki