targicsr-banner

Sanofi

https://www.youtube.com/watch?v=InniIAwRNfE

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), stanowiąca element strategii biznesowej Sanofi, oparta jest na czterech filarach: Pacjent (pozostający w centrum uwagi), Etyka, Ludzie oraz Środowisko, którym przypisano określone cele oraz mierniki. Realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, Sanofi współpracuje z uznanymi instytucjami branżowymi, działającymi w tym zakresie.

Linki