targicsr-banner

https://www.youtube.com/watch?v=mpV7uHfhTKs

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. reprezentuje interesy producentów i importerów produktów w opakowaniach, w związku z nałożoną na przedsiębiorców ustawową odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzanych na rynek. Współpracuje z nami ponad 2000 przedsiębiorców, którzy powierzyli nam swój obowiązek, wpisując się w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i świadomych zakupów, opracowujemy materiały, szkolimy, organizujemy konkursy i happeningi, realizujemy wspólnie z naszymi klientami środowiskowe projekty CSR. Udzielamy w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Na Targach CSR

Zaprezentujemy działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Linki