targicsr-banner

PZU

W branży usług ubezpieczeniowych bycie liderem zobowiązuje nie tylko do odpowiedzialnego zachowania, ale również do kształtowania wzorców odpowiedzialnych zachowań. Aspekt społecznie odpowiedzialnego zarządzania, jakim jest zaangażowanie społeczne, w przypadku ubezpieczyciela nabiera szczególnego znaczenia. Sensem istnienia ubezpieczyciela jest odpłatne przejmowanie odpowiedzialności za ryzyka innych osób, co w praktyce oznacza podejmowanie konkretnych i mierzalnych działań pozwalających z wykorzystaniem tzw. funduszy prewencyjnych zmniejszyć to ryzyko u źródła.  Od bardzo wielu lat, obok typowej działalności charytatywnej (Fundacja PZU) i sponsoringowej, Grupa PZU angażuje się w inwestycje społeczne mające na celu obniżanie ryzyka i  przynoszące tym samym jednoczesne korzyści biznesowe i społeczne.

Strategicznymi filarami zaangażowania społecznego PZU stały się: bezpieczeństwo (drogowe, publiczne, w wymiarze lokalnym), zdrowie, kultura i eksperckość.

Na Targach CSR pokażemy nasze działania związane z podnoszeniem bezpieczeństwa publicznego realizowane przy współpracy z naszymi partnerami.

Wieloletnia współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przełożyła się m.in. na lepsze rozpoznanie aktualnych problemów zimowej turystyki górskiej i szans przeżycia jakie daje wciąż bardzo rzadkie w Polsce korzystanie przez turystów z tzw. lawinowego ABC (detektor lawinowy, sonda, łopata lawinowa). Aby zwiększyć świadomość turystów i umiejętność korzystania z tego sprzętu PZU zaangażowało się w organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Freeskiingu i TOPR szkolenia lawinowe. Podczas szkoleń przekazywana jest wiedza nt. planowania wycieczek górskich, unikania zagrożenia lawinowego oraz zasad postępowania po zejściu lawiny.

Tą wiedzę powinien posiadać każdy turysta chcący próbować swych sił w zaawansowanej turystyce zimowej czy w skitouringu. Utrwalać ją można w Lawinowym Centrum Treningowym PZU na Kalatówkach, które powstało dzięki współpracy PZU z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Specyfika wypadków lawinowych, w których największe szanse na odkopanie żywych są w ciągu kilku pierwszych minut od przysypania, sprawia, że autoratownictwo i sprawność działania może istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby uratowanych.

Ideą projektu jest promocja bezpieczeństwa w górach, a celem – organizacja praktycznych warsztatów udzielania pierwszej pomocy z autorytetami z dziedziny górskiej: ratownikami GOPR. Ratowników GOPR oraz przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Freeskiingu będziecie Państwo mogli spotkać na stoisku Grupy PZU.