targicsr-banner

Polpharma

Działając w branży, która dotyka zdrowia i życia człowieka, Polpharma czuje się szczególnie odpowiedzialna za budowanie i promowanie najwyższych standardów w każdym obszarze swojego wpływu. Firma realizuje strategię społecznej odpowiedzialności, której kluczowe filary to: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. W ramach tych trzech filarów Polpharma podjęła 14 zobowiązań, w których istotną rolę odgrywa współpraca.

Firma podejmuje współpracę z różnymi instytucjami w celu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Współtworzy partnerstwa społeczne, naukowe, na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, innowacji, ochrony środowiska, a także popularyzacji standardów etycznych. Buduje relacje ze środowiskiem medycznym i farmaceutycznym, wspierając lekarzy i farmaceutów w poszerzaniu wiedzy. Wspólnie z partnerami realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pacjentów. We współpracy z naukowcami prowadzi projekty na rzecz rozwoju polskiej nauki, wspierania wynalazczości i odkrywania talentów. Dzięki współpracy międzysektorowej przyczynia się do aktywizacji społeczności lokalnych. Prowadzi stały dialog z interesariuszami, dzieli się wiedzą, a przede wszystkim dzięki wspólnym działaniom – maksymalizuje społeczne efekty realizowanych inicjatyw.

W czasie Targów CSR na stoisku Polpharmy będzie można skorzystać z badań wykonywanych za pomocą nowoczesnego urządzenia MySpiroo. Powstało ono dzięki polskim naukowcom, z którymi firma podjęła współpracę. To niewielkie urządzenie połączone z aplikacją na smartfona umożliwia monitorowanie funkcji układu oddechowego i przeprowadzenie badania spirometrycznego. Tylko to badanie pozwala wykryć przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), która jest w naszym kraju słabo diagnozowana i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że choruje. POChP jest jedną z głównych przyczyn śmierci i niepełnosprawności na całym świecie. Polpharma zainicjowała Narodowy Program Wykrywania POChP, który obejmuje działania edukacyjne i akcje przesiewowe.