targicsr-banner

Lyreco Polska S.A.

Lyreco od wielu lat realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Już w roku 2004 przystąpiliśmy do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact. Jest to zobowiązanie do dostosowania w swoich działaniach i strategii dziesięciu powszechnie przyjętych zasad
w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Od 2012 i wdrażamy strategię zrównoważonego działania EKO PRZYSZŁOŚĆ, opartą na 3 filarach: środowisku, odpowiedzialności społecznej oraz sukcesów. Naszą misją jest bycie najlepszym dostawcą rozwiązań dla biznesu w zakresie tworzenia efektywnego środowiska pracy i zapewnienie w przyszłości zrównoważonego rozwoju dla wszystkich interesariuszy.

Na Targach CSR wystawca zaprezentuje

W zakresie Ochrony Środowiska

  1. Wprowadzanie produktów i usług przyjaznych środowisku. Opracowana wspólnie z SGS CTS obiektywna ocena zielonych produktów, pozwala oferować Klientom faktycznie ekologiczne produkty. W latach 2012-2017 ich sprzedaż wzrosła do prawie 21%, co świadczy o wiarygodności tych produktów i zaufaniu do nich przez Naszych Klientów.
  2. Redukcję emisji CO2. W latach 2010-2017 zmniejszyliśmy emisję CO2 o ponad 12,5% na dostawę! Osiągnęliśmy to między innymi poprzez zakupy samochodów z coraz mniejszą emisją CO2 i wdrożenie zasad eco drivingu. Za te działania otrzymaliśmy również nagrodę
    za Flotę Najbardziej Przyjazną Środowisku 10 LECIA, przyznawaną przez PZWLP w 2015 r.. Klienci są angażowani w ten proces, poprzez edukację w zakresie sposobu i częstotliwości zamówień, realizowaną przez pracowników sprzedaży.
  3. Gospodarkę i zapobieganie powstawaniu odpadów. W roku 2015 osiągnęliśmy poziom 92% posegregowanych odpadów, po wielu latach pracy nad w tym obszarze. Wspieramy również Klientów oferując im zielone usługi zbiórki i recyklingu: zużytych tonerów, baterii, elektrośmieci, butelek szklanych oraz pudeł. Od 2007 roku pomogliśmy zebrać prawie 700 000 zużytych tonerów od Klientów !

W zakresie Odpowiedzialności Społecznej

  1. Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy. Dokonujemy tego poprzez cykle dodatkowych szkoleń i konkursów dla pracowników. Dzięki akcjom „Parasol Bezpieczeństwa”, „Klimat dla bezpieczeństwa” „Ergonomia dla Ciebie” osiągnęliśmy zmniejszenie ilości wypadków już o prawie 50% i zmniejszenie ilości „utraconych” dni pracujących o ponad 75%! Za działania w tym obszarze otrzymaliśmy Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej pracy przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy na lata 2016-2017, bo są one unikalne w skali ogólnopolskiej.
  2. Przyczynianie się do osobistego rozwoju każdego pracownika. Działamy poprzez wewnętrzne szkolenia, obejmujące rozwój kwalifikacji na stanowisku pracy, ale również: prezentacje, life balance i warsztaty kreatywności. Efekt to ponad 90% ocen na najwyższym poziomie wystawionych przez uczestników szkoleń.
  3. Wspieranie edukacji dzieci i ich opiekunów. W poprzednich latach organizowaliśmy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Uczestnikami kursu byli nauczyciele i wychowawcy z placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Michałowice, gdzie mamy swoją siedzibę. Ponadto aktywnie uczestniczymy w międzynarodowym projekcie Lyreco for Education, wpierających projekty usprawniające edukację dzieci w krajach rozwijających się (Togo, Vietnam, Madagaskar).

W zakresie sukcesu Ekonomicznego

  1. Implementacje zasad Kodeksu Etycznego dostawców. Z definicji współpracujemy tylko z podmiotami, które zobowiązały się do przestrzegania zasad w niej zawartych.
  2. Audyty społeczne, SEDEX 4, u wszystkich dostawców produkujących markę Lyreco w krajach, w których występuje ryzyko ich nieprzestrzegania wg. ONZ.