targicsr-banner

Leroy Merlin

Leroy Merlin istnieje w Polsce już ponad 20 lat. Nasze sklepy stały się przez te lata częścią lokalnej społeczności. Cały czas staramy się być dobrym sąsiadem. Interesujemy się sprawami ludzi i regionu, w którym jesteśmy obecni. Na każdym poziomie naszego funkcjonowania staramy się działać odpowiedzialnie.

Podejmujemy działania mające na celu ochronę zasobów środowiska naturalnego, rozwoju zawodowego pracowników, budowaniu partnerskich relacji z klientami i dostawcami oraz społecznościami lokalnymi. Od lat staramy się być jak najbliżej klientów, słuchać ich opinii i wdrażać oparte o nie rozwiązania.

Dążąc do stałego rozwoju nie zapominamy o wpływie, jaki wywieramy na środowisko naturalne. Nasze działania polegają na możliwie największym ograniczeniu oddziaływania na naturę oraz na szerzeniu wiedzy ekologicznej i promocji zachowań proekologicznych, zarówno wśród nas samych, jak i naszych klientów i partnerów biznesowych.

Odwiedzamy klientów w domach, organizujemy spotkania relacyjne i rady klientów, które wspierają nas w podejmowaniu wielu decyzji odnośnie funkcjonowania sklepów. Taki bliski kontakt i dialog z klientami oraz wyczulenie na ich potrzeby, to według nas naturalny sposób współpracy we współczesnym świecie.

Szczególną troską otaczamy także naszych najmniejszych podopiecznych. Dbamy o to, aby zwierzęta nie musiały zostawać przed wejściem do sklepu w nagrzanym samochodzie lub przywiązane do ogrodzenia na deszczu czy mrozie. Niezależnie od pory roku, do prawie wszystkich sklepów Leroy Merlin w Polsce można wejść z psem czy kotem. Dodatkowo, w upalne dni na czworonogi przed wejściem czeka miska świeżej wody. W sklepach cyklicznie organizujemy także zbiórki żywności dla lokalnych schronisk, przeprowadzamy warsztaty z budowania karmników dla ptaków czy bud dla psów, na które zapraszamy dzieci z okolicznych szkół.

Od lat ekipy sklepów Leroy Merlin w całej Polsce angażują się społecznie. Wspomagają lokalne inicjatywy, szerzą wiedzę na tematy, które dla pracowników i klientów są ważne. Pracownicy każdego sklepu Leroy Merlin sami identyfikują potrzeby lokalnych społeczności i określają swoje działania.

Jako wolontariusze angażują się w pomoc lokalnym organizacjom, domom dziecka, ośrodkom rehabilitacji. Większość podejmowanych działań – z racji wykonywanego zawodu – koncentruje się wokół tematów remontów i dekoracji oraz zakładania i pielęgnacji ogrodów.

Inicjatywy pomocowe pracowników Leroy Merlin Polska mogą być realizowane dzięki założonej w 2012 roku Fundacji Leroy Merlin Polska. W ramach organizowanego dwa razy do roku Programowi Grantowemu, wolontariusze mogą zmieniać swoje otoczenie na lepsze. Z myślą o nich wspieramy nie tylko szkoły czy świetlice, ale także integrujemy społeczności z małych miast i wsi. Te inicjatywy zarażają do współpracy także innych – rodziców, sąsiadów czy lokalnych przedsiębiorców, którzy razem z wolontariuszami tworzą bardziej przyjazne i użyteczne miejsca spotkań. W ten sposób powstają nie tylko odnowione wnętrza, ale także zgrane zespoły i przyjaźnie na lata.

Przez ponad pięć lat, przy pomocy ponad 3000 wolontariuszy, zrealizowaliśmy wspólnie już ponad 300 projektów grantowych, a przed nami kolejne edycje.

Na targach CSR zapraszamy do stoiska Leroy Merlin Polska, gdzie opowiemy o naszych sposobach na odpowiedzialny rozwój, pokażemy, w jaki sposób zmniejszamy nasz ślad środowiskowy oraz przedstawimy efekty współpracy z lokalną społecznością.

Linki