targicsr-banner

ZT Kruszwica S.A.

Na Targach CSR

„Z Kujawskim pomagamy pszczołom” to program społecznej odpowiedzialności biznesu zainicjowany w 2011 r. przez ZT „Kruszwica” SA, właściciela marki Kujawski. Jego głównym celem jest edukowanie społeczeństwa i inspirowanie do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce. Od 2016 roku zachęcamy do tworzenia Miejsc Przyjaznych Pszczołom, czyli sadzenia roślin pyłko- i nektarodajnych. Zadaniem programu jest również uświadamianie odbiorcom roli pszczół w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Podczas targów odwiedzający dowiedzą się jakie rośliny są najbardziej cenne dla pszczół. Ekspertki – przyrodniczki doradzą o czym pamiętać tworząc Miejsce Przyjazne Pszczołom i jak o nie dbać. MPP może stworzyć każdy, na przykład na balkonie, w ogrodzie, bądź kwietnej rabacie przy wejściu do firmy lub  instytucji. Pszczele stołówki można również tworzyć na otwartych terenach publicznych takich jak parki czy zieleńce. Liczy się bowiem każde, nawet najmniejsze, działanie na rzecz pszczół.

Potrzebujemy pszczół, a pszczoły potrzebują nas

W naszej szerokości geograficznej ok. 80 proc. roślin jest owadopylna. Bez pomocy owadów nie byłyby one w stanie wytworzyć nasion, a co za tym idzie, również owoców. Gdyby zabrakło pszczołowatych musielibyśmy pożegnać się m.in. z jabłkami, truskawkami i pomidorami.

W Polsce żyje około 470 gatunków pszczół, z czego 222 są zagrożone wyginięciem. Jedną z głównych przyczyn wymierania pszczół jest brak pokarmu. Dlatego tak ważne jest sadzenie roślin pyłko- i nektarodajnych, które stanowią dla nich źródło pożywienia, czyli tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom.

Każdy może pomóc

Stworzenie Miejsca Przyjaznego Pszczołom jest bardzo proste. Może to zrobić każdy. Wystarczy w ogrodzie, w skrzynkach na balkonie, lub w doniczkach na parapecie posadzić rośliny, których kwiaty są bogate w pyłek i nektar. Na stronie www.pomagamypszczolom.pl zamieściliśmy listę gatunków przyjaznych pszczołom wraz z terminarzem kwitnienia. Dodatkowo, na stronie znajduje się również licznik, który pokazuje liczbę aktualnie zgłoszonych miejsc.

W 2017 r. razem z partnerami i uczestnikami programu założyliśmy ponad 20 tysięcy takich miejsc. Chcemy, by w przyszłym roku powstało ich 30 tysięcy.

Działamy wspólnie

Do współpracy w realizacji programu zapraszamy szerokie grono osób i organizacji, którym los zapylaczy nie jest obojętny: samorządów, szkół, ogrodów botanicznych, parków narodowych i krajobrazowych, sklepów ogrodniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i mediów. Miejsca Przyjazne Pszczołom powstają przy wsparciu Lasów Miejskich w Warszawie, Stowarzyszenia Natura i Człowiek, Fundacji Ekotrend, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Gerere. Partnerskie centra ogrodnicze wspierają klientów w doborze roślin przyjaznych pszczołom. Istotne znaczenie dla zapewnienia poziomu merytorycznego programu ma udział przyrodnika – Kasi Dytrych.

Ogólnopolskie święto pszczół

W 2013 r. ustanowiliśmy 8 sierpnia Wielkim Dniem Pszczół, który już na stałe wpisał się w kalendarz ekologicznych świąt Polaków. Co roku w obchodach uczestniczą tysiące osób w całym kraju. Placówki i organizacje przyrodnicze, takie jak ogrody botaniczne, parki narodowe i krajobrazowe, oferują tego dnia różnego typu atrakcje poświęcone ochronie pszczół i zakładaniu Miejsc Przyjaznych Pszczołom. W organizację rokrocznie włącza się ok. 50 instytucji z całej Polski.

Współpraca z samorządami

Ważnymi partnerami programu są samorządy, które promują wśród mieszkańców tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom oraz same zakładają takie miejsca. Zachęcamy je do tego, aby deklarowały działania na rzecz ochrony pszczół – do tej pory Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom podpisało 80 samorządów. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy poradnik, z którego urzędnicy i mieszkańcy mogą dowiedzieć się, jak zagospodarować skwery, klomby, zieleńce i inne tereny zielone należące do gminy, by były przyjazne dla pszczół. Autorami poradnika są przyrodnicy ze Stowarzyszenia Natura i Człowiek.

Grywalizacja w ochronie pszczół

Z myślą o edukacji dzieci i młodzieży stworzyliśmy Akademię Przyjaciół Pszczół, do której mogą dołączyć szkoły z całej Polski. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji platformę internetową, opartą na formule grywalizacji. Korzystając z udostępnionych mat. edukacyjnych i rozwiązując różnego rodzaju zadania najmłodsi dowiadują się, dlaczego pszczoły są ważne dla środowiska, co im zawdzięczamy i jak możemy im pomóc.

Linki

Facebook – z Kujawskim Pomagamy Pszczołom

www.pomagamypszczolom.pl