targicsr-banner

Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska

Fairtrade – największy i najbardziej rozpoznawalny system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu – oferuje rozwiązania w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw pozyskującym surowce i produkty z krajów globalnego Południa. Oprócz kawy, herbaty, kakao, owoców tropikalnych i bawełny w ramach certyfikuje się również złoto czy piłki sportowe. Dzięki wypracowanym przez lata standardom i mechanizmom certyfikacji i licencjonowania Fairtrade jest wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorstw, którym zależy na zachowaniu przejrzystości i tworzeniu partnerskich relacji handlowych w swoich łańcuchach dostaw.

Na Targach CSR

Na stoisku wystawcy odbędą się następujące aktywności:

  • Informowanie o korzyściach płynących z certyfikacji Fairtrade w kontekście zrównoważonych łańcuchów dostaw i polityki CSR przedsiębiorstw;
  • Udzielanie informacji na temat procesów certyfikacji i uzyskiwania licencji na produkty;
  • Promocja kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy) jako działań mogących wzbogacać politykę CSR firmy (np. korzystanie z produktów Sprawiedliwego Handlu na użytek wewnętrzny firmy).

Linki