targicsr-banner

Immochan Polska

Immochan Polska działa jako deweloper, komercjalizator i zarządca galerii oraz parków handlowych Auchan. Firma posiada 22 centra handlowe i 2 galerie handlowe. Jest również wyłącznym komercjalizatorem 16 obiektów handlowych z hipermarketem Auchan (d. Real). Jedocześnie spółka rozwija działalność w takich obszarach, jak nieruchomości mieszkaniowe, biura, infrastruktura, turystyka i rekreacja.

Społeczna odpowiedzialność biznesu od wielu lat jest integralną częścią strategii biznesowej firmy Immochan Polska. Wszelkie podejmowane działania mają na celu nie tylko wzmacnianie pozycji biznesowej, lecz również budowanie relacji, dobra społecznego i środowiskowego. Zgodnie z przyjętą w 2016 roku strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, priorytetami firmy są: zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu, innowacje, komunikacja i transparentność z interesariuszami, talenty i kompetencje, certyfikacja środowiskowa aktywów, efektywność energetyczna, zarządzanie rezerwami gruntów, relacje z podwykonawcami i odpowiedzialne zakupy, integracja terytorialna oraz etyka. Immochan Polska współpracuje z kilkoma fundacjami, a w minionym roku rozpoczęła współpracę z Fundacją Mam Marzenie, pomagającą spełniać marzenia ciężko chorych dzieci. Również pracownicy Immochan Polska włączają się w działania charytatywne. Przykładem może być tutaj wieloletni udział grupy pracowników w sportowej, charytatywnej akcji Warsaw Business Run.

Firma chętnie włącza się w inicjatywy, których pomysłodawcami są lokalne społeczności lub w te, które są do nich skierowane. Każdego roku w zarządzanych przez firmę centrach handlowych odbywa się ponad tysiąc wydarzeń wpisujących się w ten obszar. Większość z nich jest realizowana w ramach programu „Dobry sąsiad”, zainaugurowanego w 2012 roku. Program odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności, a prowadzone działania spełniają oczekiwania mieszkańców w strefie oddziaływania centrów handlowych – niezależnie od ich wieku, statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy zainteresowań. Program obejmuje 5 obszarów tematycznych: kultura i nauka, region, bezpieczeństwo i zdrowie, ekologia oraz sport i zabawa.

Podczas 7. Targów CSR

Immochan Polska zaprezentuje wybrane projekty zrealizowane w zarządzanych przez siebie centrach handlowych oraz w Galerii Łomianki, w tym akcje organizowane dla lokalnej społeczności oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska.

Linki