targicsr-banner

Henkel Polska

Henkel Polska od lat realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju, której podstawowym założeniem jest zachowanie równowagi pomiędzy skutecznym rozwijaniem biznesu, ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością za otoczenie społeczne. W trosce o klientów, konsumentów, pracowników i społeczności lokalne firma oferuje produkty najwyższej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu śladu środowiskowego swoich produktów i operacyjnych działań.

Realizując Strategię Zrównoważonego Rozwoju Henkel podejmuje współpracę z różnorodnymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, think-tanki, partnerzy biznesowi (kluczowi klienci i dostawcy), przedstawiciele administracji a także pracownicy. Celem realizowanych w partnerstwie działań jest między innymi wspieranie edukacji i postępu społecznego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochrona środowiska i zasobów naturalnych, upowszechnianie wysokich standardów zarządzania i etyki w biznesie.

Podczas tegorocznych Targów CSR firma opowie o swoich strategiach współdziałania i współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i w obszarze CSR. Zaprezentuje także wachlarz programów i projektów, realizowanych w partnerstwie międzysektorowym, między innymi „Świat Młodych Badaczy”, „W drodze do pracy”, „Eko-Odkrywcy”, Kongres Różnorodności czy program wolontariatu pracowniczego „Make Impact On Tomorrow”, który obchodzi w tym roku swoje 20-lecie.

Więcej informacji: www.henkel.pl/zrownowazony-rozwoj