targicsr-banner

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca

Jesteśmy Fundacją mającą na celu aktywizowanie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program naszej Fundacji kierowany jest do osób w wieku od 16 do 28 roku życia. Do tej grupy zaliczamy obecnych jak i byłych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Działania naszej Fundacji mają wspierać jak również udoskonalać proces usamodzielniania przy współpracy ze wszystkimi instytucjami, które specjalizują się w przygotowaniu młodego człowieka w wejście w dorosłe życie. Naszym priorytetowym zadaniem jest zapewnienie opieki pod kontem zawodowym przez ustalenie indywidualnej ścieżki kariery, kursy zawodowe, szkolenia,mentoring oraz wiele innych działań.

Na Targach CSR

Przedstawimy pierwszy w Europie program pt. „Ogólnopolski Programu Pomocy Pierwsza Praca”, którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa młodzieży z domów dziecka oraz rodzin zastępczych na terenie całego kraju. Co wyróżnia nasz program? Innowacyjne podejście do tematu, jako jedyna Fundacja w Polsce chcemy połączyć wszystkie Fundacje działające na rzecz pieczy zastępczej, biznes oraz naszych uczestników z całej polski. Na targach pokarzemy również dwa wojewódzkie pikniki, gdzie biznes wychodzi z pomocna ręka do naszych uczestników. Działamy przeciw wykluczeniu społecznemu.

Linki