targicsr-banner

Fundacja Habitat for Humanity Poland

Habitat for Humanity działa na świecie 40 lat, a w Polsce 25 lat z misją redukowania ubóstwa mieszkaniowego, zapobiegania bezdomności i zapewnienia godnych warunków do życia dla wszystkich. Biznes wspiera nasze działania poprzez darowizny finansowe, rzeczowe i kompetencje (wsparcie m.in. prawne, informatyczne, architektoniczne). Wśród naszych partnerów są: Whirlpool, Credit Suisse, Procter&Gamble, Dow, Google, Wienerberger, Prologis, Stanley Black&Decker, INFOR. Organizujemy wolontariat pracowniczy angażując co roku w remonty i budowy kilkaset osób. Działania Fundacji wpisują się w strategie biznesu oparte na community engagement, people& planet positive, circular economy.

Na Targach CSR:

Zaprezentujemy: program budowlano-remontowy Fundacji dla osób w trudnej sytuacji mieszkaniowej realizowany w ścisłej współpracy z biznesem, ofertę wolontariatu pracowniczego lokalnego i zagranicznego; działania projektu edukacyjny BUILD Solid Ground (finansow. z funduszy Komisji Europejskiej) , w którym zajmujemy się wyzwaniami globalnego mieszkalnictwa i realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG 11) oraz współzależności pomiędzy rozwojem lokalnym a rozwojem krajów Globalnego Południa (http://habitat.pl/build-solid-ground); przedstawimy ekologiczny startup’ ReStore, który uruchamiamy w Warszawie (http://habitat.pl/restore/) – sklep charytatywny z wyposażeniem dla domu (oparty o sprawdzony w USA i Kanadzie model przedsiębiorstwa społecznego); zaoferujemy nowe możliwości w zakresie wolontariatu akcyjnego i kompetencyjnego dla firm.

Linki: