targicsr-banner

Fundacja Drogi Mazowsza

Na Targach CSR wystawca zaprezentuje

  • Promocję zasad ruchu drogowego
  • Projekt: 4. Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 11-17 czerwca
  • Śląskie Forum Elektromobilności 26-27 czerwca
  • Projekt „POLSKAED”
  • Projekt „MazowszeAED”

Linki